Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ti kažeš: Ja jesam kralj.

XXXIV. tjedan kroz godinu

Nedjelja, 21. 11. 2021.

ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA

ČITANJA:
M. ČIT.: Dn 7, 13-14; Ps 93, 1-2.5; Otk 1, 5-8; Iv 18, 33b-37

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Zdravka, Zdravko, Valent, Valentina, Gelazije, Mauro, Mavro

NAPOMENA:
▪ Izostavlja se slavlje Prikazanja Blažene Djevice Marije.

Prvo čitanje:

Dn 7, 13-14

 

Vlast njegova vlast je vječna.

 

Čitanje Knjige proroka Daniela

Gledah u noćnim viđenjima
i gle s oblacima nebeskim
dolazi kao Sin čovječji.
On se približi Pradavnome
i dovedu ga k njemu.
Njemu bî predana vlast, čast i kraljevstvo,
da mu služe svi narodi, plemena i jezici.
Vlast njegova vlast je vječna,
nikada proći neće;
i kraljevstvo njegovo vječno,
nikada propasti neće.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 93, 1-2.5

Pripjev:

Gospodin kraljuje, u sjaj zaodjeven,
Gospodin zaodjeven moći i opasan.

Čvrsto stoji krug zemaljski,
neće se poljuljati.
Čvrsto je prijestolje tvoje od iskona,
ti si od vječnosti!

Tvoja su obećanja vjere predostojna,
svetost se dolikuje domu tvojemu,
Gospodine, u sve dane!

 

Gospodin kraljuje, u sjaj zaodjeven,
Gospodin zaodjeven moći i opasan.

Čvrsto stoji krug zemaljski,
neće se poljuljati.
Čvrsto je prijestolje tvoje od iskona,
ti si od vječnosti!

Tvoja su obećanja vjere predostojna,
svetost se dolikuje domu tvojemu,
Gospodine, u sve dane!

Drugo čitanje:

Otk 1, 5-8

 

Knez kraljeva zemlje ... učini nas kraljevstvom, svećenicima.

 

Čitanje Otkrivenja svetoga Ivana apostola

Isus Krist jest svjedok vjerni, prvorođenac od mrtvih, vladar nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha te nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu: Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen!
Gle, dolazi s oblacima i gledat će ga svako oko, svi koji su ga proboli, i naricat će nad njim sva plemena zemaljska. Da! Amen.
Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog – Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Iv 18, 33b-37

 

Ti kažeš: ja jesam kralj.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Pilat Isusu:
»Ti li si židovski kralj?« Isus odgovori: »Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?« Pilat odvrati: »Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio?«
Odgovori Isus: »Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde.« Nato mu reče Pilat: »Ti si dakle kralj?« Isus odgovori: »Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas.«
Riječ Gospodnja.