Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Poprijeti im da ga ne prokazuju – da se ispuni što je rečeno.

XV. tjedan kroz godinu

Subota, 17. 7. 2021.

Svagdan

ČITANJA:
M. ČIT.: Izl 12,37-42; Ps 136,1.23-24.10-12.13-15; Mt 12,14-21

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Nadan, Rufina, Marcelina, Aleksa, Hedviga, Branimir

Prvo čitanje:

Izl 12, 37-42

 

Noć kad je Gospodin Izraela izbavio iz Egipta.

 

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Pođu Izraelci iz Ramsesa prema Sukotu. Bilo je oko šest stotina tisuća pješaka, osim žena i djece. A mnogo i drugoga svijeta pođe s njima, i mnoga stoka, krupna i sitna. Ispeku beskvasne prevrte od tijesta što su ga iz Egipta ponijeli: nije se bilo ukvasalo. A kako su bili tjerani iz Egipta, nisu mogli odgađati, i tako nisu sebi spremili poputninu. Vrijeme što su ga Izraelci proveli u Egiptu iznosilo je četiri stotine i trideset godina. I kad se navrši četiri stotine i trideset godina — točno onoga dana — sve čete Gospodnje iziđoše iz zemlje egipatske. Ona noć koju je Gospodin probdio da njih izbavi iz Egipta, odonda je svima Izraelcima, u sve naraštaje njihove, noć bdjenja u čast Gospodinu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 136, 1.23-24.10-12.13-15

Pripjev:

Vječna je ljubav njegova!

 

Hvalite Gospodina, jer je dobar:

On se spomenu nas u poniženju našem:

Od dušmana nas naših oslobodi:

On pobi prvorođence Egiptu:

Izvede Izraela iz njega:

Mišicom jakom, rukom ispruženom:

On Crveno more razdvoji:

Provede Izraela posred voda:

I vrgnu Faraona i vojsku mu u Crveno more.

Evanđelje:

Mt 12, 14-21

 

Poprijeti im da ga ne prokazuju — da se ispuni što je rečeno.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Iziđoše farizeji iz sinagoge i održaše vijećanje protiv Isusa, kako da ga pogube. Kad Isus to dozna, ukloni se odande. Za njim je išlo mnoštvo. On ih sve ozdravi i poprijeti im da ga ne prokazuju — da se ispuni što je rečeno po Izaiji proroku:
Evo Sluge mojega, koga sebi izabrah:
mog ljubimca, miljenika duše moje!
Stavit ću Duha svoga na njega:
naviještat će pravo narodima;
preti se neće, neće bučiti,
glas mu se neće čuti po trgovima;
trske stučene prelomiti neće,
stijenja što tek tinja neće ugasiti —
sve dok do pobjede ne izvede pravo.
Ime njegovo nada je narodima!
Riječ Gospodnja.