Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ne govorite to vi, nego Duh Oca vašega govori u vama!

XIV. tjedan kroz godinu

Petak, 9. 7. 2021.

ili: Bl. Marija Propetog Isusa, djevica

Svagdan

ČITANJA:
M. ČIT.: Post 46,1-7.28-30; Ps 37,3-4.18-19.27-28.39-40; Mt 10,16-23

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Marija

NAPOMENA:
▪ Gdje se Bl. Dj. Marija Kraljica mira slavi kao svetkovina (naslov crkve, zaštitnica župe), misni obrazac i čitanja uzimaju se iz Vlastitoga misala Zagrebačke nadbiskupije, str. 155.

Prvo čitanje:

Post 46, 1-7.28-30

 

Pošto sam rođenim očima vidio da si još živ, mogu umrijeti.

 

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Izrael krene na put sa svim što bijaše njegovo i stigne u Beer Šebu te prinese žrtvu Bogu svoga oca Izaka. U noćnom viđenju zovne Bog Izraela: »Jakove! Jakove!« On odgovori: »Evo me!« »Ja sam Bog — reče — Bog tvoga oca. Ne boj se sići u Egipat, jer ću ondje od tebe proizvesti velik narod. Ja ću sići u Egipat s tobom i sam ću te vratiti ovamo; a Josip će ti svojom rukom oči sklopiti.«
I Jakov krene iz Beer Šebe. Sinovi Izraelovi postave svoga oca Jakova, svoju djecu i svoje žene u kola što ih je faraon poslao da ga prevezu.
Uzmu sa sobom svoje blago i dobra što ih bijahu stekli u zemlji kanaanskoj, te stignu Jakov i sve njegovo potomstvo u Egipat. Sa sobom je u Egipat doveo svoje sinove i unuke, svoje kćeri i kćeri svojih sinova, sve svoje potomstvo.
A Judu Izrael posla naprijed k Josipu da se pred njim pojavi u Gošenu. Kad stignu u gošenski kraj, Josip upregne svoja kola i zaputi se u Gošen — u susret svome ocu Izraelu. Stupivši preda nj, pade mu oko vrata, i dugo je tako plakao. Onda Izrael reče Josipu: »Sada, pošto sam rođenim očima vidio da si još živ, mogu umrijeti.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 37, 3-4.18-19.27-28.39-40

Pripjev:

Od Gospodina dolazi spas pravednicima.

 

U Gospodina se uzdaj i čini dobro,
da smiješ stanovati u zemlji
i živjeti u miru.
Sva radost tvoja neka bude Gospodin:
on će ispuniti želje tvoga srca!

Gospodin se brine za život čestitih,
dovijeka će trajati baština njihova.
Neće se postidjeli u vrijeme nevolje,
bit će siti u danima gladi.

Zla se kloni i čini dobro,
i ostat ćeš dovijeka.
Jer Gospodin ljubi pravdu
i pobožnika svojih ne ostavlja.
Zauvijek će biti zatrti zlikovci,
istrijebit će se potomstvo bezbožnika.

Od Gospodina dolazi spas pravednicima,
on im je zaklon u vrijeme nevolje.
Gospodin im pomaže, on ih izbavlja:
on će ih izbaviti od zlotvora i spasiti,
jer u njemu traže okrilje.

Evanđelje:

Mt 10, 16-23

 

Ne govorite to vi, nego Duh Oca vašega!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima:
»Evo, ja vas šaljem
kao ovce među vukove.
Budite dakle mudri kao zmije,
a bezazleni kao golubovi!
Čuvajte se ljudi,
jer će vas predavati vijećima
i po svojim će vas sinagogama bičevati.
Pred upravitelje će vas i kraljeve vodit
poradi mene, za svjedočanstvo njima i poganima.
Kad vas predadu, ne budite zabrinuti
kako ili što ćete govoriti.
Dat će vam se u onaj čas
što ćete govoriti.
Ta ne govorite to vi,
nego Duh Oca vašega govori u vama!
Brat će brata predavati na smrt
i otac dijete.
Djeca će ustajati na roditelje
i ubijati ih.
Svi će vas zamrziti
zbog imena moga.
Ali tko ustraje do svršetka,
bit će spašen.
Kad vas stanu progoniti u jednom gradu,
bježite u drugi.
Zaista, kažem vam,
nećete obići gradova izraelskih
prije nego što dođe Sin Čovječji.«
Riječ Gospodnja.