Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Žetva je velika, ali radnika malo.

III. tjedan kroz godinu

Srijeda, 26. 1. 2022.

Sv. Timotej i Tit, biskupi

Spomendan

ČITANJA:
vl: 2Tim 1,1-8 (ili: Tit 1,1-5); Ps 96,1-3.7-9a.10; Lk 10,1-9

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Timotej, Tit, Paula

Prvo čitanje:

Heb 10, 1-10

 

Evo dolazim vršiti, Bože, volju tvoju!

 

Evo dolazim vršiti, Bože, volju tvoju!

Čitanje Poslanice Hebrejima
Braćo!
Budući da Zakon ima
tek sjenu budućih dobara,
a ne sam lik zbiljnosti,
on uistinu žrtvama
koje se — iz godine u godinu iste —
neprestano prinose
ne može nikada usavršiti one što pristupaju.
Ta ne bi li se prestala prinositi
kad bogoslužnici, jednom očišćeni,
ne bi više imali nikakve svijesti grijeha?
Ali po njima se iz godine u godinu
podsjeća na grijehe.
Jer krv bikova i jaraca
nikako ne može odnijeti grijeha.
Zato On ulazeći u svijet veli:
Žrtva i prinos ne mile ti se,
nego si mi tijelo pripravio;
paljenice i okajnice ne sviđaju ti se.
Tada rekoh: »Evo dolazim!«
U svitku knjige piše za mene:
»Vršiti, Bože, volju tvoju!«
Pošto gore reče:
Žrtve i prinosi, paljenice i okajnice
— koje se po Zakonu prinose —
ne mile ti se i ne sviđaju,
veli zatim:
Evo dolazim vršiti volju tvoju!
Dokida prvo da uspostavi drugo.
U toj smo volji posvećeni
prinosom tijela Isusa Krista
jednom zauvijek.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 40, 2.4ab.7-8a.10-11

Pripjev:

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

 

Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim,
i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.
U usta mi stavi pjesmu novu,
slavopoj Bogu našemu.

Žrtve i prinosi ne mile ti se,
nego si mi uši otvorio;
paljenica ni okajnica ne tražiš.
Tada rekoh: »Evo dolazim!«

Pravdu ću naviještat u zboru velikom,
i usta svojih zatvoriti neću,
Gospodine, sve ti je znano.

Tvoju pravdu neću kriti u srcu,
kazivat ću vjernost tvoju i tvoj spas.
Tajit neću dobrote tvoje,
ni tvoje vjernosti velikoj skupštini.

Evanđelje:

Lk 10, 1-9

 

Žetva je velika, ali radnika malo.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Odredi Gospodin drugih sedamdesetdvojicu učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Govorio im je: »Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnikâ pošalje u žetvu svoju. Idite! Evo, šaljem vas kao janjce među vukove. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće. I nikoga putem ne pozdravljajte. U koju god kuću uđete, najprije recite: 'Mir kući ovoj!' Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš. Ako li ne, vratit će se na vas. U toj kući ostanite, jedite i pijte što se kod njih nađe. Ta vrijedan je radnik svoje plaće. Ne prelazite iz kuće u kuću. «
»Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi i liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im: 'Približilo vam se kraljevstvo Božje'«
Riječ Gospodnja.