Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Pruži ruku prema učenicima: »Evo majke moje i braće moje!«

XXXIV. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 21. 11. 2022.

Prikazanje Blažene Djevice Marije

Spomendan

ČITANJA:
vl.: Zah 2,14-17; Otp. pj.: Lk 1,46-55; Mt 12,46-50

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Zdravka, Zdravko, Valent, Valentina, Gelazije, Mauro, Mavro

Prvo čitanje:

Zah 2, 14-17

 

Raduj se, Kćeri sionska, evo dolazim.

 

Čitanje knjige proroka Zaharije

Kliči i raduj se, Kćeri sionska,
jer evo dolazim usred tebe prebivat —
riječ je Gospodnja.
U onaj dan mnogi će narodi uz Gospodina prionuti
i bit će narod moj,
a ja ću prebivati usred tebe.
Znat ćeš tako da me tebi posla Gospodin nad vojskama.
I Judeja će biti baština Gospodnja,
njegov dio u Svetoj zemlji,
i on će opet izabrati Jeruzalem.
Tiho, ljudi svi, pred Gospodinom,
jer evo on ustaje iz svetog Prebivališta svojega!
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps Lk 1, 46-55

Pripjev:

Velika mi djela učini Svesilni, sveto je Ime njegovo!

 

Veliča duša moja Gospodina,
klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju,

što pogleda na neznatnost službenice svoje:
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni,
sveto je Ime njegovo!

Od koljena do koljena dobrota je njegova
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje,
rasprši oholice umišljene.

Silne zbaci s prijestolja,
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima,
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga,
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Evanđelje:

Mt 12, 46-50

 

Pruži ruku prema učenicima: »Evo, reče, majke moje i braće moje!«

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Dok Isus govoraše mnoštvu, eto majke i braće njegove. Stajahu vani tražeći da s njime govore. Reče mu netko: »Evo majke tvoje i braće tvoje, vani stoje i traže da s tobom govore.« Tomu koji mu to javi on odgovori: »Tko je majka moja, tko li braća moja?« I pruži ruku prema učenicima: »Evo, reče, majke moje i braće moje! Doista, tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka.«
Riječ Gospodnja.