Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Jeruzalem će gaziti pogani sve dok se ne navrše vremena poganâ.

XXXIV. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 24. 11. 2022.

Sv. Andrija Dung-Lac, prezbiter, i drugovi, mučenici

Spomendan

ČITANJA:
od dana: Otk 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Ps 100,1b-5; Lk 21,20-28

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
crvena

IMENDANI:
Andrija, Krizogon, Krševan

Prvo čitanje:

Otk 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a

 

Pade Babilon veliki.

 

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh:
jedan drugi anđeo silazi s neba
s moći velikom!
Sva se zemlja zasvijetlila od sjaja njegova.
On povika iza glasa:
»Pade, pade Babilon veliki — Bludnica —
i postade prebivalištem zloduhâ,
nastambom svih duhova nečistih,
nastambom svih ptica nečistih mrskih.«
I jedan snažan anđeo uze kamen,
velik poput mlinskog kamena,
i baci ga u more govoreći:
»Tako će silovito biti strovaljen Babilon,
grad veliki,
i nikada ga više biti neće!
Glas citraša i pjevača
i svirača i trubača
u tebi se više neće čuti!
Obrtnik vješt kojem god umijeću
u tebi se više neće naći!
Klopot žrvnja
u tebi se više neće čuti!
Svjetlost svjetiljke
u tebi više neće sjati!
Glas zaručnika i zaručnice
u tebi se više neće čuti!
Jer trgovci tvoji bijahu velikaši zemlje
i čaranja tvoja zavedoše sve narode.
Nakon toga začujem
kao jak glas silnoga mnoštva na nebu:
»Aleluja!
Spasenje i slava i moć Bogu našemu!
Doista, istiniti su i pravedni
sudovi njegovi
jer osudi veliku Bludnicu,
što pokvari zemlju bludom svojim,
i osveti na njoj krv slugu svojih!«
I ponove:
»Aleluja! Dim njezin suklja u vijeke vjekova!«
Tada mi anđeo reče:
»Piši!
Blago onima koji su pozvani
na svadbenu gozbu Jaganjčevu!«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 100, 1b-5

Pripjev:

Blago onima koji su pozvani na gozbu Jaganjčevu!

 

Kliči Gospodinu, sva zemljo!
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog:
on nas stvori, i mi smo njegovi,
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova,
u dvore njegove s hvalospjevom;
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin,
dovijeka je ljubav njegova,
od koljena do koljena vjernost njegova.

Evanđelje:

Lk 21, 20-28

 

Jeruzalem će gaziti pogani sve dok se ne navrše vremena poganâ.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme:
Reče Isus svojim učenicima:
»Kad ugledate da vojska opkoljuje Jeruzalem,
tada znajte:
približilo se njegovo opustošenje.
Koji se tada zateknu u Judeji,
neka bježe u gore;
a koji u Gradu,
neka ga napuste;
koji pak po poljima,
neka se u nj ne vraćaju
jer to su dani odmazde,
da se ispuni sve što je pisano.«
»Jao trudnicama i dojiljama u one dane
jer bit će jad velik na zemlji
i gnjev nad ovim narodom.
Padat će od oštrice mača,
odvodit će ih kao roblje po svim narodima.
I Jeruzalem će gaziti pogani
sve dok se ne navrše vremena poganâ.«
»I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama,
a na zemlji bezizlazna tjeskoba narodâ
zbog huke mora i valovlja.
Izdisat će ljudi
od straha i iščekivanja onoga
što prijeti svijetu.
Doista, sile će se nebeske poljuljati.
Tada će ugledati
Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku
s velikom moći i slavom.
Kad se sve to stane zbivati,
uspravite se i podignite glave
jer se približuje vaše otkupljenje.«
Riječ Gospodnja.