Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Budni budite da uzmognete umaći svemu što se ima zbiti.

XXXIV. tjedan kroz godinu

Subota, 26. 11. 2022.

Svagdan

ČITANJA:
Otk 22,1-7; Ps 98,1-7; Lk 21,34-36

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Siricije, Konrad, Nikon, Delfina, Hugo

Prvo čitanje:

Otk 22, 1-7

 

Noći biti više neće, obasjavat će ih Gospod Bog.

 

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Anđeo pokaza meni, Ivanu, rijeku vode života,
bistru kao prozirac:
izvire iz prijestolja Božjeg
i Jaganjčeva.
Posred gradskoga trga,
s obje strane rijeke,
stablo života
što rodi dvanaest puta,
svakog mjeseca svoj rod.
A lišće stabla za zdravlje je narodima.
I neće više biti nikakva prokletstva.
I prijestolje će Božje i Jaganjčevo
biti u gradu
i sluge će mu se njegove klanjati
i gledati lice njegovo,
a ime će im njegovo biti na čelima.
Noći više biti neće
i neće trebati svjetla od svjetiljke
ni svjetla sunčeva:
obasjavat će ih Gospod Bog
i oni će kraljevati u vijeke vjekova.
I reče mi:
»Ove su riječi vjerne i istinite
jer Gospodin, Bog nadahnitelj prorokâ,
posla svoga anđela
da on pokaže slugama njegovim
što se ima dogoditi ubrzo.
I evo, dolazim ubrzo!
Blago onomu koji čuva
riječi proroštva ove knjige!«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 95, 1-7

Pripjev:

Marana tha! Dođi, Gospodine Isuse!

 

Dođite, kličimo Gospodinu,
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama,
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik,
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine,
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio,
i kopno koje načiniše ruke njegove.

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš,
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

Evanđelje:

Lk 21, 34-36

 

Budni budite da uzmognete umaći svemu što se ima zbiti!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji. Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.«
Riječ Gospodnja.