Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti.

XXXII. tjedan kroz godinu

Utorak, 8. 11. 2022.

ili: Bl. Gracija Kotorski, redovnik

Svagdan

ČITANJA:
Tit 2,1-8.11-14; Ps 37,3-4,18.23.27.29; Lk 17,7-10

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Gracija, Gracijan, Klaudije, Nikostrat, Kastor i Simplicije (srijemski mučenici), Ivan Duns Skot

Prvo čitanje:

Tit 2, 1-8.11-14

 

Pobožno živimo iščekujući blaženu nadu i pojavak Boga i Spasitelja našega Isusa Krista.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Titu

Predragi!
Ti govori što se priliči zdravu nauku:
starci da budu trijezni, ozbiljni, razumni,
zdrave vjere, ljubavi, postojanosti;
starice isto tako — vladanja kakvo dolikuje svetima:
ne klevetnice, ne ropkinje mnogog vina,
nego učiteljice dobra da urazumljuju mlađe
neka ljube svoje muževe, djecu,
neka budu razumne, čiste, kućanice, dobre,
podložne svojim muževima
da se riječ Božja ne bi pogrđivala.
Mladiće isto tako potiči da budu razumni.
U svemu se pokaži uzorom dobrih djela:
u poučavanju — nepokvarljivost, ozbiljnost,
riječ zdrava, besprigovorna
da se onaj nasuprot postidi
nemajući o nama reći ništa zlo.
Pojavila se doista milost Božja,
spasiteljica svih ljudi;
odgojila nas
da se odreknemo bezbožnosti
i svjetovnih požuda
te razumno, pravedno i pobožno živimo
u sadašnjem svijetu,
iščekujući blaženu nadu
i pojavak slave velikoga Boga
i Spasitelja našega Isusa Krista.
On sebe dade za nas
da nas otkupi od svakoga bezakonja
i očisti sebi Narod izabrani
koji revnuje oko dobrih djela.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 37, 3-4.18.23.27.29

Pripjev:

Od Gospodina dolazi spas pravednicima.

 

U Gospodina se uzdaj i čini dobro,
da smiješ stanovati u zemlji
i živjeti u miru.
Sva radost tvoja neka bude Gospodin:
on će ispuniti želje tvoga srca!

Gospodin se brine za život čestitih,
dovijeka će trajati baština njihova.
Gospodin vodi i učvršćuje korake čovjeku,
i mio mu je put njegov.

Zla se kloni i čini dobro,
i ostat ćeš dovijeka.
Zemlju će posjedovati pravednici
i živjet će na njoj dovijeka.

Evanđelje:

Lk 17, 7-10

 

Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Gospodin: »Tko će to od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru koji se vrati s polja: 'Dođi brzo i sjedni za stol?' Neće li mu naprotiv reći: 'Pripravi što ću večerati pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti?' Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naređeno? Tako i vi: kad izvršite sve što vam je naređeno, recite: 'Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!'«
Riječ Gospodnja.