Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ne treba zdravima liječnik nego bolesnima. Milosrđe mi je milo, a ne žrtva.

XIII. tjedan kroz godinu

Petak, 1. 7. 2022.

Svagdan

ČITANJA:
Am 8,4-6.9-12; Ps 119,2.10.20.30.40.131; Mt 9,9-13

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Aron, Martin, Teodorik, Oliver, Predrag, Zvjezdana, Estera

Prvo čitanje:

Am 8,4-6.9-12

 

Poslat ću glad na zemlju, ne glad kruha, već slušanja riječi Gospodnje.

 

Čitanje Knjige proroka Amosa

Slušajte ovo, vi što gazite potrebnika
i satirete uboge u zemlji!
Kažete: »Kad li će mlađak proći, da prodamo žito,
i subota, da tržimo pšenicu.
Smanjit ćemo efu, povećati šekel,
da varamo krivim mjerama;
da kupimo siromaha za srebro,
potrebita za sandale,
i da prodajemo otražak od žita.«
»Toga ću dana — riječ je Gospodina Boga —
učiniti da sunce zapadne u podne,
i pomračit ću zemlju u po bijela dana.
Okrenut ću svetkovine vaše u kuknjavu
i sve vaše pjevanje u tužaljku;
obući ću u kostrijet svako bedro,
oćelavit ću svaku glavu.
Bit će kao kad se tuži za jedincem,
i što ostane, bit će kao dan gorčine.«
»Evo, dani dolaze — riječ je Gospodina Boga — kad ću poslati glad na zemlju,
ne glad kruha ni žeđ vode,
već slušanja riječi Gospodnje.
Tumarat će od mora do mora,
od sjevera do istoka potucati se
ištući riječ Gospodnju
ali je neće naći.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 119, 2.10.20.30.40.131

Pripjev:

Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.

 

Blaženi oni koji čuvaju propise Gospodnje,
čitavim srcem njega traže.

Svim srcem svojim tebe tražim:
ne daj da zastranim od zapovijedi tvojih.

Duša mi gine u svako doba
žudeći za tvojim odlukama.

Put istine ja sam odabrao,
pred oči sam stavio odluke tvoje.

Evo, čeznem za naredbama tvojim:
pravdom me svojom poživi.

Otvaram usta svoja zadahtan u žudnji,
jer čeznem za zapovijedima tvojim.

Evanđelje:

Mt 9, 9-13

 

Ne treba zdravima liječnika nego bolesnima. Milosrđe mi je milo, a ne žrtva.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Odlazeći odande, ugleda Isus čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici. I kaže mu: »Pođi za mnom!« On usta i pođe za njim.
Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: »Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima?«
A on, čuvši to, reče: »Ne treba zdravima liječnika nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Ta ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike.«
Riječ Gospodnja.