Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!

XVIII. tjedan kroz godinu

Utorak, 2. 8. 2022.

ili: Sv. Euzebije Verčelski; ili: Bl. Dj. Marija od Anđela

Svagdan

ČITANJA:
Jr 30,1-2.12-15.18-22; Ps 102,16-21.29.22-23; Mt 14,22-36

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Euzebije, Petar, Stjepan, Kruno, Krunoslav, Serena, Arnir

NAPOMENA:
▪ Na današnji dan, u svim bazilikama, svetištima i župnim crkvama može se zadobiti potpuni oprost, tzv. "porciunkulski". Da bi se zadobio taj oprost potrebno je pohoditi crkvu i u njoj izmoliti "Oče naš" i "Vjerovanje", pristupiti sakramentu pokore, pričestiti se te moliti na nakanu Svetog Oca. Oprost se može zadobiti samo jedanput. Pohod crkvi može se obaviti od podneva prethodnog dana do ponoći danas.

Prvo čitanje:

Jr 30, 1-2. 12-15.18-22

 

Zbog grijeha silnih tvojih to ti učinih. Ali ću izmijeniti udes šatora Jakovljevih.

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Riječ koju Gospodin upravi Jeremiji:
Ovako govori Gospodin, Bog Izraelov:
Upiši u knjigu sve ove riječi koje ti govorim.
Uistinu, ovako govori Gospodin:
Neiscjeljiva je rana tvoja,
neprebolan polom tvoj.
Nema lijeka rani tvojoj,
i nikako da zaraste.
Zaboraviše te svi ljubavnici,
više za te i ne pitaju!
Jer po tebi ja udarih
ko što udara neprijatelj,
kaznom krutom za bezakonje
i za mnoge grijehe tvoje.
Zašto kukaš zbog rane svoje?
Zar je neizlječiva tvoja bol?
Zbog mnoštva bezakonja
i grijeha silnih tvojih
to ti učinih.
Ovako govori Gospodin:
Evo, izmijenit ću udes šatora Jakovljevih,
smilovat ću se na stanove njegove:
na razvalinama njegovim bit će opet grad sazidan,
i dvori će stajati na starome mjestu.
Iz njih će se čuti hvalospjev,
i glasovi radosni.
Umnožit ću ih,
i više im se neće smanjiti broj,
ugled ću im dati,
i više ih neće prezirati.
Sinovi njihovi bit će mi kao nekoć,
zajednica njina preda mnom će čvrsto stajati,
a kaznit ću sve njihove ugnjetače.
Glavar njihov iz njih će niknuti,
vladar njihov ispred njih će izaći.
Pustit ću ga k sebi da mi se približi —
jer tko da se usudi sâm preda me! —
riječ je Gospodnja.
I vi ćete biti moj narod,
a ja vaš Bog.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 102, 16-21.29.22-23

Pripjev:

Gospodin će sazidati Sion i pokazati se u slavi svojoj.

 

Tad će se pogani bojati, Gospodine, imena tvojega,
i svi kraljevi zemlje slave tvoje,
kad Gospodin opet sazda Sion,
kad se pokaže u slavi svojoj,
kad se osvrne na prošnju ubogih
i ne prezre molitve njihove.

Nek se zapiše ovo za budući naraštaj,
puk što nastane neka hvali Gospodina.
Jer Gospodin gleda sa svog uzvišenog svetišta,
s nebesa na zemlju gleda
da čuje jauke sužnjeva,
da izbavi smrti predane.

Djeca će tvojih slugu živjeti u miru,
i potomstvo će njihovo trajati pred tobom
da se na Sionu navijesti ime Gospodnje
i njegova hvala u Jeruzalemu,
kad se narodi skupe
i kraljevstva da služe Gospodinu.

Evanđelje:

Mt 14, 22-36

 

Zapovijedi mi da dođem k tebi po vodi!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru, nasamo, da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam.
Lađa se već mnogo stadija bila otisla od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici, ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: »Utvara!« I od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: »Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!« Petar prihvati i reče: »Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!« A on mu reče: »Dođi!« I Petar siđe s lađe te, hodeći po vodi, pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: »Gospodine, spasi me!« Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: »Malovjerni, zašto si posumnjao?« Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: »Uistinu, ti si Sin Božji!«
Pošto preploviše, dođu na kraj, u Genezaret. I ljudi ga onoga kraja prepoznaju pa razglase po svoj onoj okolici. I donošahu mu sve bolesnike te ga moljahu da se samo dotaknu skuta njegove haljine. I koji bi se dotakli, ozdravili bi.
Riječ Gospodnja.