Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Jao vama, slijepe vođe!

XXI. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 22. 8. 2022.

Blažena Djevica Marija Kraljica

Spomendan

ČITANJA:
od dana: 2Sol 1,1-5.11b-12; Ps 96,1-5; Mt 23,13-22

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Vladislava, Regina

Prvo čitanje:

2Sol 1, 1-5.11b-12

 

Neka se proslavi ime Gospodina našega Isusa Krista u vama, i vi u njemu.

 

Početak Druge poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjana
u Bogu Ocu našemu i Gospodinu Isusu Kristu.
Milost vam i mir od Boga Oca
i Gospodina Isusa Krista!
Zahvaljivati moramo Bogu uvijek za vas, braćo,
kao što dolikuje
jer izvanredno raste vaša vjera
i množi se ljubav svakoga od vas prema drugima,
tako da se mi sami po crkvama Božjim
vama ponosimo zbog vaše postojanosti i vjere
u svim progonstvima i nevoljama koje podnosite.
One su najava pravednog Suda Božjega:
da ćete se naći dostojni kraljevstva Božjega
za koje i trpite.
Neka vas Bog učini dostojnima poziva
i snažno dovede do punine
svako vaše nastojanje oko dobra
i djelo vaše vjere
te da se proslavi ime Gospodina našega Isusa
u vama, i vi u njemu
— po milosti Boga našega
i Gospodina Isusa Krista.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 96, 1-5

Pripjev:

Navješćujte svim narodima čudesa Gospodnja!

 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Pjevajte Gospodinu,
hvalite ime njegovo!

Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo,
kazujte poganima njegovu slavu,
svim narodima čudesa njegova!

Velik je Gospodin, hvale predostojan,
strašniji od svih bogova!
Ništavni su svi bozi naroda,
a Gospodin stvori nebesa!

Evanđelje:

Mt 23, 13-22

 

Jao vama, slijepe vođe!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus: »Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Zaključavate kraljevstvo nebesko pred ljudima; sami ne ulazite, a ne date ući ni onima koji bi htjeli.«
»Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Obilazite morem i kopnom da pridobijete jednog sljedbenika. A kad ga pridobijete, promećete ga u sina paklenoga dvaput goreg od sebe.«
»Jao vama! Slijepe vođe! Govorite: 'Zakune li se tko Hramom, nije ništa. Ali ako se zakune hramskim zlatom, veže ga zakletva.' Budale i slijepci! Ta što je veće: zlato ili Hram što posvećuje zlato? Nadalje: 'Zakune li se tko žrtvenikom, nije ništa. Ali ako se zakune darom što je na njemu, veže ga zakletva.' Slijepci! Ta što je veće: dar ili žrtvenik što dar posvećuje? Tko se dakle zakune žrtvenikom, kune se njime i svime što je na njemu. I tko se zakune Hramom, kune se njime i Onim koji u njemu prebiva. I tko se zakune nebom, kune se prijestoljem Božjim i Onim koji na njemu sjedi.«
Riječ Gospodnja.