Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Može li slijepac slijepca voditi?

XXIII. tjedan kroz godinu

Petak, 9. 9. 2022.

ili: Sv. Petar Claver, prezbiter

Svagdan

ČITANJA:
1Kor 9,16-19.22b-27; Ps 84,4-6a.8a.12; Lk 6,39-42

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Petar Claver, Hijacint, Hijacinta

Prvo čitanje:

1Kor 9,16-19. 22b-27

 

Svima bijah sve da pošto-poto neke spasim.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćaniina

Braćo! Što navješćujem evanđelje, nije mi na hvalu, ta dužnost mi je. Doista, jao meni ako evanđelja ne navješćujem. Jer ako to činim iz vlastite pobude, ide me plaća; ako li ne iz vlastite pobude — služba je to koja mi je povjerena. Koja mi je dakle plaća? Da propovijedajući pružam evanđelje besplatno ne služeći se svojim pravom u evanđelju.
Jer premda slobodan od sviju, sam sebe svima učinih slugom da ih što više steknem. Svima bijah sve da pošto-poto neke spasim. A sve činim poradi evanđelja da bih i ja bio suzajedničar u njemu. Ne znate li: trkači u trkalištu svi doduše trče, ali jedan prima nagradu? Tako trčite da dobijete. Svaki natjecatelj sve moguće izdržava; oni da dobiju raspadljiv vijenac, mi neraspadljiv. Ja dakle tako trčim — ne kao besciljno, tako udaram šakom — ne kao da mlatim vjetar, nego krotim svoje tijelo i zarobljavam da sam ne budem isključen pošto sam drugima propovijedao.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 84,3-6a.8a.12

Pripjev:

Kako su mili stanovi tvoji, Gospodine nad Vojskama!

 

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici.

Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare,
vladari Šabe i Sebe danak donositi.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku.

Evanđelje:

Lk 6, 39-42

 

Može li slijepac slijepca voditi?

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kaza Isus učenicima prispodobu:
»Može li slijepac slijepca voditi?
Neće li obojica u jamu upasti?
Nije učenik nad učiteljem.
Pa i tko je posve doučen,
bit će samo kao njegov učitelj.
Što gledaš trun u oku brata svojega,
a brvna u oku svome ne opažaš?
Kako možeš kazati bratu svomu:
'Brate, de da izvadim trun
koji ti je u oku',
a sam u svom oku brvna ne vidiš?
Licemjere!
Izvadi najprije brvno iz oka svoga
pa ćeš tada dobro vidjeti izvaditi trun
što je u oku bratovu.«
Riječ Gospodnja.