Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik.

XXXI. tjedan kroz godinu

Srijeda, 8. 11. 2023.

ili: Bl. Gracija Kotorski, redovnik

Svagdan

ČITANJA:
Rim 13,8-10; Ps 112,1-2.4-5.9; Lk 14,25-33

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Gracija, Gracijan, Klaudije, Nikostrat, Kastor i Simplicije (srijemski mučenici), Ivan Duns Skot

Prvo čitanje:

Rim 13, 8-10

 

Ispunjenje Zakona jest ljubav.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon. Uistinu: Ne čini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne poželi! i ima li koja druga zapovijed, sažeta je u ovoj riječi: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Ljubav bližnjemu zla ne čini. Punina dakle Zakona jest ljubav.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 112, 1-2.4-5.9

Pripjev:

Dobro je čovjeku koji je milostiv i daje u zajam.

 

Blago čovjeku koji se boji Gospodina
i koji uživa u naredbama njegovim:
moćno će mu biti na zemlji potomstvo,
na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.

Čestitima sviće ko svjetlost u tami:
milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.
Dobro je čovjeku koji je milostiv i daje u zajam,
koji poslove svoje obavlja pravedno.

On rasipno dijeli, daje sirotinji:
pravednost njegova ostaje dovijeka,
njegovo će se čelo slavno uzdići.

Evanđelje:

Lk 14, 25-33

 

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: S Isusom je putovalo silno mnoštvo. On se okrene i reče im: »Dođe li tko k meni, a ne mrzi svog oca i majku, ženu i djecu, braću i sestre, pa i sam svoj život, ne može biti moj učenik! I tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik!«
»Tko od vas, nakan graditi kulu, neće prije sjesti i proračunati troškove ima li čime dovršiti: da ga ne bi, pošto već postavi temelj, a ne mogne dovršiti – počeli ismjehivati svi koji to vide: 'Ovaj čovjek poče graditi, a ne može dovršiti!' Ili koji kralj kad polazi da se zarati s drugim kraljem, neće prije sjesti i promisliti da li s deset tisuća može presresti onoga koji na nj dolazi s dvadeset tisuća? Ako ne može, dok je onaj još daleko, poslat će poslanstvo da zaište mir.«
»Tako dakle nijedan od vas koji se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik.«
Riječ Gospodnja.