Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Svjetlost na prosvjetljenje narodâ.

Božićna osmina

Petak, 29. 12. 2023.

Peti dan Božićne osmine

ČITANJA:
1Iv 2,3-11; Ps 96,1-3.5b-6; Lk 2,22-35

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Toma Becket, Tomislav, David kralj

NAPOMENA:
▪ Može se slaviti spomen sv. Tome Becketa, biskupa i mučenika, ali samo kao spomendan u povlašteno vrijeme.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Roditelji nađoše Isusa posred učiteljâ.

Božićna osmina

Nedjelja, 29. 12. 2023.

SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

Peti dan Božićne osmine

ČITANJA:
1Sam 1,20-22.24-28; Ps 84,2-3.5b-6.9-10; 1Iv 3,1-2.21-24; Lk 2,41-52

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Toma Becket, Tomislav, David kralj

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Roditelji nađoše Isusa posred učiteljâ.

Božićna osmina

Nedjelja, 29. 12. 2023.

SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

Peti dan Božićne osmine

ČITANJA:
1Sam 1,20-22.24-28; Ps 84,2-3.5b-6.9-10; 1Iv 3,1-2.21-24; Lk 2,41-52

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Toma Becket, Tomislav, David kralj

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Roditelji nađoše Isusa posred učiteljâ.

Božićna osmina

Nedjelja, 29. 12. 2023.

SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

Peti dan Božićne osmine

ČITANJA:
1Sam 1,20-22.24-28; Ps 84,2-3.5b-6.9-10; 1Iv 3,1-2.21-24; Lk 2,41-52

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Toma Becket, Tomislav, David kralj

Prvo čitanje:

1Sam 1, 20-22.24-28

 

Samuela ustupam Gospodinu za sve dane njegova života: ta isprošen je od Gospodina.

 

Čitanje Prve knjige o Samuelu

Nakon onih dana:
Ana zatrudnje i, kad bî vrijeme, rodi sina koga nazva imenom Samuel, »jer sam ga«, reče, »izmolila od Gospodina«. Poslije godine dana uziđe njezin muž Elkana sa svim domom svojim da prinese Gospodinu godišnju žrtvu i da izvrši zavjet. Ali Ana ne pođe s njim jer reče svome mužu: »Neću poći dok se dijete ne odbije od prsiju, a onda ću ga odvesti da se pokaže pred Gospodinom i da ostane ondje zauvijek.«
Čim je dječaka Samuela odbila od prsiju, povede ga sa sobom uzevši uz to trogodišnjeg junca, efu brašna i mijeh vina; i uvede ga u dom Gospodnji, u Šilo. A dječak je bio još vrlo mlad. Tada zaklaše junca, a majka dječakova pristupi k Eliju i reče: »Dopusti, gospodaru! Tako ti života tvoga, gospodaru, ja sam ona žena koja je stajala ovdje kraj tebe moleći se Gospodinu. Molila sam za ovo dijete, i Gospodin mi je uslišio prošnju kojom sam ga prosila. Zato i ja njega ustupam Gospodinu za sve dane njegova života: ta isprošen je od Gospodina.«
I pokloniše se ondje Gospodinu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps Ps 84, 2-3.5b-6.9-10

Pripjev:

Blaženi koji prebivaju u Domu tvome, Gospodine.

 

Kako su mili stanovi tvoji,
Gospodine nad vojskama!
Duša mi gine i čezne za dvorima Gospodnjim.
Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu.

Blaženi koji prebivaju u domu tvome
slaveć te bez prestanka!
Blažen komu je pomoć u tebi
dok se sprema na svete putove!

Gospodine, Bože nad vojskama,
čuj molitvu moju,
poslušaj, Bože Jakovljev!
Pogledaj, štite naš, Bože,
pogledaj lice pomazanika svoga!

Drugo čitanje:

1Iv 3, 1-2.21-24

 

Djeca se Božja zovemo, i jesmo.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Ljubljeni:
Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest.
Ljubljeni, ako nas srce ne osuđuje, možemo zaufano k Bogu. I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago. I ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovijed. I tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Lk 2, 41-52

 

Roditelji nađoše Isusa posred učiteljâ.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Roditelji su Isusovi svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. Kad mu bijaše dvanaest godina, uziđoše po običaju blagdanskom. Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. Uvjereni da je među suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga.
Nakon tri dana nađoše ga u Hramu gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita. Svi koji ga slušahu bijahu zaneseni razumnošću i odgovorima njegovim. Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče: »Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.« A on im reče: »Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?« Oni ne razumješe riječi koju im reče. I siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. A majka je njegova brižno čuvala sve ove uspomene
u svom srcu. A Isus napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi
Riječ Gospodnja.