Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Više vas ne zovem slugama, nego prijateljima.

VII. vazmeni tjedan

Utorak, 14. 5. 2023.

SV. MATIJA, apostol

Blagdan

ČITANJA:
vl.: Dj 1,15-17.20-26; Ps 113,1-8; Iv 15,9-17

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Matija, Matko, Matiša, Bonifacije

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja.

VI. vazmeni tjedan

Nedjelja, 14. 5. 2023.

ŠESTA VAZMENA NEDJELJA

ČITANJA:
Dj 8,5-8.14-17; Ps 66,1-3a.4-7a.16.20; 1 Pt 3,15-18; Iv 14,15-21

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Matija, Matko, Matiša, Bonifacije

NAPOMENA:
▪ Izostavlja se spomendan sv. Kristofora Magellanesa, prezbitera i drugova, mučenika.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Više vas ne zovem slugama, nego prijateljima.

VII. vazmeni tjedan

Utorak, 14. 5. 2023.

SV. MATIJA, apostol

Blagdan

ČITANJA:
vl.: Dj 1,15-17.20-26; Ps 113,1-8; Iv 15,9-17

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Matija, Matko, Matiša, Bonifacije

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Više vas ne zovem slugama, nego prijateljima.

VII. vazmeni tjedan

Utorak, 14. 5. 2023.

SV. MATIJA, apostol

Blagdan

ČITANJA:
vl.: Dj 1,15-17.20-26; Ps 113,1-8; Iv 15,9-17

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Matija, Matko, Matiša, Bonifacije

Prvo čitanje:

Dj 1, 15-17.20-26

 

Kocka pade na Matiju; tako bi pribrojen k jedanaestorici apostola.

 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane ustade Petar među braćom — a bijaše sakupljenog naroda oko sto i dvadeset duša — i reče: »Braćo! Trebalo je da se ispuni Pismo što ga na usta Davidova proreče Duh Sveti o Judi koji bijaše vođa onima što uhvatiše Isusa. A Juda se ubrajao među nas i imao udio u ovoj službi.
Pisano je doista u Knjizi psalama:
Njegova kuća nek opusti,
nek ne bude stanovnika u njoj!
Njegovo nadgledništvo nek dobije drugi!
Jedan dakle od ovih ljudi što bijahu s nama za sve vrijeme što je među nama živio Gospodin Isus — počevši od krštenja Ivanova pa sve do dana kad bi uzet od nas — treba da bude s nama svjedokom njegova uskrsnuća.«
I postaviše dvojicu: Josipa koji se zvao Barsaba a prozvao se Just, i Matiju. Onda se pomoliše:
»Ti, Gospodine, poznavaoče svih srdaca, pokaži koga si od ove dvojice izabrao da primi mjesto ove apostolske službe kojoj se iznevjeri Juda da ode na svoje mjesto.«
Onda baciše kocke, i kocka pade na Matiju; tako bi pribrojen jedanaestorici apostola.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 113, 1-8

Pripjev:

Gospodin ga posadi s prvacima svoga naroda!

 

Hvalite, sluge Gospodnje,
hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje
sada i dovijeka!
Od istoka sunca do zalaska
hvaljeno bilo ime Gospodnje!
Uzvišen je Gospodin nad sve narode,
slava njegova nebesa nadvisuje.
Tko je kao Gospodin, Bog naš,
koji u visinama stoluje
i gleda odozgo nebo i zemlju?
Podiže iz prašine uboga,
iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima,
s prvacima svoga naroda.

Evanđelje:

Iv 15, 9-17

 

Više vas ne zovem slugama, nego prijateljima.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Kao što je Otac ljubio mene
tako sam i ja ljubio vas;
ostanite u mojoj ljubavi.
Budete li čuvali moje zapovijedi,
ostat ćete u mojoj ljubavi;
kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga
te ostajem u ljubavi njegovoj.
To sam vam govorio
da moja radost bude u vama
i da vaša radost bude potpuna.
Ovo je moja zapovijed:
ljubite jedni druge
kao što sam ja vas ljubio!
Veće ljubavi nitko nema od ove:
da tko život svoj položi za svoje prijatelje.
Vi ste prijatelji moji
ako činite što vam zapovijedam.
Više vas ne zovem slugama
jer sluga ne zna što radi njegov gospodar;
vas sam nazvao prijateljima
jer vam priopćih sve
što sam čuo od Oca svoga.
Ne izabraste vi mene,
nego ja izabrah vas
i postavih vas
da idete i rod donosite
i rod vaš da ostane
te vam Otac dadne
što god zaištete u moje ime.
Ovo vam zapovijedam:
da ljubite jedni druge.«
Riječ Gospodnja.