Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Provede noć moleći se, pa izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima.

XXIII. tjedan kroz godinu

Utorak, 12. 9. 2023.

ili: Presveto Ime bl. Dj. Marije

Svagdan

ČITANJA:
Kol 2,6-15; Ps 145,1-2.8-11; Lk 6,12-19

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Marija, Mirjam, Gvido

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan.

XXIII. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 12. 9. 2023.

Svagdan ili: Presveto Ime bl. Dj. Marije

ČITANJA:
1Kor 8,1b-7.10-13; Ps 139,1b-3.13-14.23-24; Lk 6,27-38

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Marija, Mirjam, Gvido

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan.

XXIII. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 12. 9. 2023.

Svagdan ili: Presveto Ime bl. Dj. Marije

ČITANJA:
1Kor 8,1b-7.10-13; Ps 139,1b-3.13-14.23-24; Lk 6,27-38

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Marija, Mirjam, Gvido

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan.

XXIII. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 12. 9. 2023.

Svagdan ili: Presveto Ime bl. Dj. Marije

ČITANJA:
1Kor 8,1b-7.10-13; Ps 139,1b-3.13-14.23-24; Lk 6,27-38

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Marija, Mirjam, Gvido

Prvo čitanje:

1Kor 8, 1b-7.10-13

 

Ranjavajući nejaku savjest braće, protiv Krista griješite.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Znanje nadima, a ljubav izgrađuje. Ako tko misli da što zna, još ne zna kako treba znati. A ljubi li tko Boga, Bog ga poznaje. Dakle, u pogledu blagovanja mesa žrtvovana idolima, znamo: nema idola na svijetu i nema Boga do Jednoga. Jer sve kad bi i bilo nazovibogova ili na nebu ili na zemlji — kao što ima mnogo »bogova« i mnogo »gospodara«! — nama je jedan Bog, Otac, od koga je sve, a mi za njega; i jedan Gospodin, Isus Krist, po kome je sve, i mi po njemu.
Ali nemaju svi toga znanja. Neki, navikli na idole, još uvijek jedu meso kao idolima žrtvovano i njihova se savjest kalja jer je nejaka. Jer vidi li tko tebe koji imaš znanje za stolom u hramu idolskomu, neće li se njegova savjest, jer je nejaka, »izgraditi« da jede žrtvovano idolima? I s tvoga znanja propada nejaki, brat za kojega je Krist umro. Tako griješeći protiv braće i ranjavajući njihovu nejaku savjest, protiv Krista griješite. Zato ako jelo sablažnjava brata moga, ne, neću jesti mesa dovijeka da brata svoga ne sablaznim.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 139, 1b-3.13-14.23-24

Pripjev:

Povedi me, Gospodine, putem vječnim!

 

Gospodine, proničeš me svega i poznaješ,
ti znaš kada sjednem i kada ustanem,
izdaleka ti već misli moje poznaješ.
Hodam li ili ležim, sve ti vidiš,
znani su ti svi moji putevi.

Jer ti si moje stvorio bubrege,
satkao me u krilu majčinu.
Hvala ti što sam stvoren tako čudesno,
što su djela tvoja predivna.

Pronikni me svega, Bože, srce mi upoznaj,
iskušaj me i upoznaj misli moje:
pogledaj, ne idem li putem pogubnim,
i povedi me putem vječnim!

Evanđelje:

Lk 6, 27-38

 

Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Vama koji slušate velim:
Ljubite svoje neprijatelje,
dobro činite svojim mrziteljima,
blagoslivljajte one koji vas proklinju,
molite za one koji vas zlostavljaju.
Onomu tko te udari po jednom obrazu
pruži i drugi,
i onomu tko ti otima gornju haljinu
ne krati ni donje.
Svakomu tko od tebe ište daji,
a od onoga tko tvoje otima ne potražuj.
I kako želite da ljudi vama čine,
tako činite i vi njima.
Ako ljubite one koji vas ljube,
kakvo li vam uzdarje?
Ta i grešnici ljube ljubitelje svoje.
Jednako tako,
ako dobro činite svojim dobročiniteljima,
kakvo li vam uzdarje?
I grešnici to isto čine.
Ako pozajmljujete samo onima od kojih se nadate dobiti,
kakvo li vam uzdarje?
I grešnici grešnicima pozajmljuju da im se jednako vrati.
Nego, ljubite neprijatelje svoje.
Činite dobro i pozajmljujte
ne nadajuć se odatle ničemu.
I bit će vam plaća velika,
i bit ćete sinovi Svevišnjega
jer je on dobrostiv
i prema nezahvalnicima i prema opakima.
Budite milosrdni
kao što je Otac vaš milosrdan.
Ne sudite i nećete biti suđeni.
Ne osuđujte i nećete biti osuđeni.
Praštajte i oprostit će vam se.
Dajite i dat će vam se:
mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna
dat će se u krilo vaše
jer mjerom kojom mjerite
vama će se zauzvrat mjeriti.«
Riječ Gospodnja.