Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

S njime su bile neke žene i posluživale mu od svojih dobara.

XXIV. tjedan kroz godinu

Petak, 22. 9. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
1 Tim 6,2c-12; Ps 49,6-10.17-20; Lk 8,1-3

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Emerita, Mauricije, Silvan, Silvana, Oton; Kvatre

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj.

XXV. tjedan kroz godinu

Nedjelja, 22. 9. 2023.

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Mudr 2,12.17-20; Ps 54,3-6.8; Jak 3,16 – 4,3; Mk 9,30-37

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Emerita, Mauricije, Silvan, Silvana, Oton

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj.

XXV. tjedan kroz godinu

Nedjelja, 22. 9. 2023.

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Mudr 2,12.17-20; Ps 54,3-6.8; Jak 3,16 – 4,3; Mk 9,30-37

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Emerita, Mauricije, Silvan, Silvana, Oton

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj.

XXV. tjedan kroz godinu

Nedjelja, 22. 9. 2023.

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Mudr 2,12.17-20; Ps 54,3-6.8; Jak 3,16 – 4,3; Mk 9,30-37

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Emerita, Mauricije, Silvan, Silvana, Oton

Prvo čitanje:

Mudr 2, 12.17-20

 

Osudimo ga na smrt sramotnu!

 

Čitanje Knjige Mudrosti

Rekoše bezbožnici:
»Postavimo zasjedu pravedniku jer nam smeta
i protivi se našem ponašanju,
predbacuje nam prijestupe protiv zakona
i spočitava kako izdadosmo odgoj svoj.
Pogledajmo jesu li istinite riječi njegove,
istražimo kakav će biti njegov svršetak.
Jer ako je pravednik Božji sin, On će se za nj zauzeti
i izbavit će ga iz ruku neprijateljskih.
Zato ga iskušajmo porugom i mukom
da upoznamo blagost njegovu
i da prosudimo strpljivost njegovu.
Osudimo ga na smrt sramotnu,
jer će mu, kako veli, doći izbavljenje.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 54, 3-6.8

Pripjev:

Bog krijepi život moj!

 

Spasi me, Bože, svojim imenom
i jakošću svojom izbori mi pravdu!
Poslušaj, Bože, moju molitvu
i usliši riječi usta mojih!

Oholice ustadoše na me
i moj život traže silnici:
na Boga se ne osvrću.

Evo, Bog mi pomaže,
Gospodin krijepi život moj.
Od srca rado ću ti žrtvovati,
slavit ću ti ime, Gospodine, jer je dobrostivo.

Drugo čitanje:

Jak 3, 16 – 4,3

 

Plod se pravednosti u miru sije onima koji tvore mir.

 

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola

Predragi: Gdje je zavist i svadljivost, ondje je nered i svako zlo djelo. A mudrost odozgor ponajprije čista je, zatim mirotvorna, milostiva, poučljiva, puna milosrđa i dobrih plodova, postojana, nehinjena. Plod se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir.
Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim? Žudite, a nemate; ubijate i hlepite, a ne možete postići; borite se i ratujete. Nemate jer ne ištete. Ištete, a ne primate jer rđavo ištete: da u pohotama svojim potratite.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Mk 9, 30-37

 

Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Otišavši s gore, Isus i njegovi učenici prolažahu kroz Galileju. On ne htjede da to itko sazna. Jer poučavaše svoje učenike. Govoraše im: »Sin Čovječji predaje se u ruke ljudima. Ubit će ga, ali će on, ubijen, nakon tri dana ustati.« No oni ne razumješe te besjede, a bojahu ga se pitati.
I dođoše u Kafarnaum. I već u kući upita ih: »Što ste putem raspravljali?« A oni umukoše jer putem među sobom razgovarahu o tome tko je najveći. On sjede i dozove dvanaestoricu te im reče: »Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj!« I uzme dijete, postavi ga posred njih, zagrli ga i reče im: »Tko god jedno ovakvo dijete primi u moje ime, mene prima. A tko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji mene posla.«
Riječ Gospodnja.