Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe.

XXII. tjedan kroz godinu

Nedjelja, 3. 9. 2023.

DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Jr 20,7-9; Ps 63,2-6.8-9; Rim 12,1-2; Mt 16,21-27

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Grgur, Grga, Gregor, Gordana

NAPOMENA:
▪ Izostavlja se spomendan sv. Grgura Velikog, pape i crkvenog naučitelja.

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Znam tko si: Svetac Božji!

XXII. tjedan kroz godinu

Utorak, 3. 9. 2023.

Sv. Grgur Veliki, papa i crkveni naučitelj

Spomendan

ČITANJA:
od dana:1Kor 2,10b-16; Ps 145,8-14; Lk 4,31-37

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Grgur, Grga, Gregor, Gordana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Znam tko si: Svetac Božji!

XXII. tjedan kroz godinu

Utorak, 3. 9. 2023.

Sv. Grgur Veliki, papa i crkveni naučitelj

Spomendan

ČITANJA:
od dana:1Kor 2,10b-16; Ps 145,8-14; Lk 4,31-37

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Grgur, Grga, Gregor, Gordana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Znam tko si: Svetac Božji!

XXII. tjedan kroz godinu

Utorak, 3. 9. 2023.

Sv. Grgur Veliki, papa i crkveni naučitelj

Spomendan

ČITANJA:
od dana:1Kor 2,10b-16; Ps 145,8-14; Lk 4,31-37

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Grgur, Grga, Gregor, Gordana

Prvo čitanje:

1Kor 2, 10b-16

 

Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega, duhovan pak prosuđuje sve.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Duh sve proniče, i dubine Božje. Jer tko od ljudi zna što je u čovjeku osim duha čovječjega u njemu? Tako i što je u Bogu, nitko ne zna osim Duha Božjega. A mi, mi ne primismo duha svijeta, nego Duha koji je od Boga da znamo čime nas je obdario Bog. To i navješćujemo, ne naučenim riječima čovječje mudrosti, nego naukom Duha izlažući duhovno duhovnima. Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega; njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuđivati. Duhovan pak prosuđuje sve, a njega nitko ne prosuđuje. Jer tko spozna misao Gospodnju, tko da ga pouči? A mi imamo misao Kristovu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 145, 8-14

Pripjev:

Pravedan je Gospodin na svim putovima svojim.

 

Milostiv je i milosrdan Gospodin,
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.

Nek objave ljudskoj djeci silu tvoju
i slavu divnoga kraljevstva tvoga.
Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno,
tvoja vladavina za sva pokoljenja.

Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Gospodin podupire sve koji posrću
i pognute on uspravlja.

Evanđelje:

Lk 4, 31-37

 

Znam tko si: Svetac Božji.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Siđe Isus u Kafarnaum, grad galilejski. I naučavaše ih subotom te bijahu zaneseni njegovim naukom jer silna bijaše riječ njegova.
A u sinagogi se zatekao čovjek s duhom nečistoga đavla. On povika u sav glas: »Hej, što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš! Znam ja tko si ti: Svetac Božji.« Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato đavao čovjeka obori u sredinu te iziđe iz njega ne naudiv mu ništa. I nasta opće zaprepaštenje te se među sobom razgovarahu: »Kakve li riječi! S vlašću i snagom zapovijeda nečistim dusima te izlaze!«
I glas se o njemu širio po svim okolnim mjestima.
Riječ Gospodnja.