Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

I drugim gradovima treba da navješćujem evanđelje jer za to sam poslan.

XXII. tjedan kroz godinu

Srijeda, 6. 9. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Kol 1,1-8; Ps 52,10-11; Lk 4,38-44

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Zaharija prorok, Eleuterij, Magnus

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Kad im se ugrabi zaručnik, tada će postiti.

XXII. tjedan kroz godinu

Petak, 6. 9. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
1Kor 4,1-5; Ps 37,3-6.27-28.39-40; Lk 5,33-39

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Zaharija prorok, Eleuterij, Magnus

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Kad im se ugrabi zaručnik, tada će postiti.

XXII. tjedan kroz godinu

Petak, 6. 9. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
1Kor 4,1-5; Ps 37,3-6.27-28.39-40; Lk 5,33-39

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Zaharija prorok, Eleuterij, Magnus

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Kad im se ugrabi zaručnik, tada će postiti.

XXII. tjedan kroz godinu

Petak, 6. 9. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
1Kor 4,1-5; Ps 37,3-6.27-28.39-40; Lk 5,33-39

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Zaharija prorok, Eleuterij, Magnus

Prvo čitanje:

1Kor 4, 1-5

 

Gospodin će razotkriti nakane srdaca.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Neka nas svatko smatra službenicima Kristovim i upraviteljima otajstava Božjih. A od upravitelja iziskuje se napokon da budu vjerni. Meni pak nije nimalo do toga da me sudite vi ili bilo koji ljudski sud; a ni ja sam sebe ne sudim. Doista, ničega sebi nisam svjestan, no time nisam opravdan: sudac je moj Gospodin. Zato ne sudite ništa prije vremena dok ne dođe Gospodin koji će i iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i razotkriti nakane srdaca. I tada će svatko primiti pohvalu od Boga.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 37, 3-6.27-28.39-40

Pripjev:

Od Gospodina dolazi spas pravednicima.

 

U Gospodina se uzdaj i čini dobro,
da smiješ stanovati u zemlji
i živjeti u miru.
Sva radost tvoja neka bude Gospodin:
on će ispuniti želje tvoga srca!

Prepusti Gospodinu putove svoje,
u njega se uzdaj, i on će sve voditi:
pravda će tvoja zasjati ko svjetlost
i tvoje pravo ko sunce podnevno.

Zla se kloni i čini dobro,
i ostat ćeš dovijeka.
Jer Gospodin ljubi pravdu
i pobožnika svojih ne ostavlja.
Zauvijek će biti zatrti zlikovci,
istrijebit će se potomstvo bezbožnika.

Od Gospodina dolazi spas pravednicima,
on im je zaklon u vrijeme nevolje.
Gospodin im pomaže, on ih izbavlja:
on će ih izbaviti od zlotvora i spasiti,
jer u njemu traže okrilje.

Evanđelje:

Lk 5, 33-39

 

Kad im se ugrabi zaručnik, tada će postiti.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Rekoše Isusu farizeji i pismoznanci: »Učenici Ivanovi, a tako i farizejski, počesto poste i obavljaju molitve, tvoji pak jedu i piju.« Reče im Isus: »Ne možete svatove prisiliti da poste dok je zaručnik s njima. Doći će već dani: kad im se ugrabi zaručnik, tada će postiti, u one dane!«
A kazivao im je i prispodobu: »Nitko neće otparati krpe s novog odijela da je stavi na staro odijelo. Inače će i novo rasparati, a starom neće pristajati krpa s novoga.«
»I nitko ne ulijeva novo vino u stare mješine. Inače će novo vino proderati mješine pa će se i ono proliti i mješine će propasti. Nego, novo vino neka se ulijeva u nove mješine!«
»I nitko pijuć staro, ne zaželi novoga. Ta veli se: 'Valja staro!'«
Riječ Gospodnja.