Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Što iz čovjeka izlazi, to onečišćuje čovjeka.

V. tjedan kroz godinu

Srijeda, 7. 2. 2024.

Svagdan

ČITANJA:
1Kr 10,1-10; Ps 37,5-6.30-31.39-40; Mk 7,14-23

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Maksim, Julijana, Rikard, Držislav

Prvo čitanje:

1Kr 10,1-10

 

Kraljica od Sabe vidje svu mudrost Salomonovu.

 

Čitanje Prve knjige o Kraljevima

U one dane: Glas koji je u Gospodinovu imenu stekao Salomon dopro je do kraljice od Sabe; zato ona dođe da Salomona iskuša zagonetkama. Došla je u Jeruzalem s golemom pratnjom, s devama koje su nosile mirise, nebrojeno zlato i drago kamenje. Došavši k Salomonu, porazgovori se s njim o svemu što joj bijaše na srcu. Salomon joj odgovori na sva pitanja; nije mu bilo skriveno ništa da joj ne bi umio objasniti.
Kad kraljica od Sabe vidje svu mudrost Salomonovu, dvor koji bijaše sagradio, jela na njegovu stolu, odaje njegovih dvorana, otmjenost njegove posluge i njihova odijela, njegove peharnike, i paljenice koje je prinio u Domu Gospodnjem, zastade joj dah. Tada reče kralju:
»Istina je bila što sam u svojoj zemlji čula o tebi i o tvojoj mudrosti. Ali nisam htjela vjerovati što se pripovijeda dokle god nisam došla i vidjela na svoje oči; i doista, ni pola mi nije bilo rečeno: ti nadvisuješ u mudrosti i blagostanju slavu o kojoj sam čula. Blago tvojim ženama, blago ovim tvojim slugama, koji su neprestano pred tobom i slušaju tvoju mudrost! Neka je blagoslovljen Gospodin, Bog tvoj, komu si tako omilio da te postavio na prijestolje Izraelovo; zato što Gospodin zauvijek ljubi Izraela, postavio te kraljem da činiš pravo i pravicu.«
Dade tada kralju stotinu i dvadeset zlatnih talenata, mnogo miomirisa i dragulja. Nikad više nije bilo takvih miomirisa kakve je kraljica od Sabe dala kralju Salomonu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 37,5-6.30-31.39-40

Pripjev:

Pravednikova usta mudrost kazuju.

 

Prepusti Gospodinu putove svoje,
u njega se uzdaj, i on će sve voditi:
pravda će tvoja zasjati ko svjetlost
i tvoje pravo ko sunce podnevno.

Pravednikova usta mudrost kazuju,
a jezik njegov govori pravo.
Zakon mu je Božji u srcu,
ne kolebaju se koraci njegovi.

Od Gospodina dolazi spas pravednicima,
on im je zaklon u vrijeme nevolje.
Gospodin im pomaže, on ih izbavlja:
on će ih izbaviti od zlotvora i spasiti,
jer u njemu traže okrilje.

Evanđelje:

Mk 7,14-23

 

Što iz čovjeka izlazi, to onečišćuje čovjeka.

 

Što iz čovjeka izlazi, to onečišćuje čovjeka.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Isus ponovno dozove mnoštvo i stane govoriti: »Poslušajte me svi i razumijte! Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi — to ga onečišćuje.
Tko ima uši da čuje, neka čuje!«
I kad od mnoštva uđe u kuću, upitaše ga učenici za prispodobu. I reče im: »Tako? Ni vi ne razumijete? Ne shvaćate li da čovjeka ne može onečistiti što u nj ulazi jer mu ne ulazi u srce, nego u utrobu te u zahod izlazi?« Tako on očisti sva jela.
Još dometnu: »Što iz čovjeka izlazi, to onečišćuje čovjeka.
Ta iznutra, iz srca čovječjega izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.«
Riječ Gospodnja.