Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Propovijedajte evanđelje svemu stvorenju!

IV. vazmeni tjedan

Četvrtak, 25. 4. 2024.

SV. MARKO EVANĐELIST

Blagdan

ČITANJA:
vl: 1Pt 5,5b-14; Ps 89,2-3.6-7.16-17; Mk 16,15-20

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
crvena

IMENDANI:
Marko, Markica, Klarencije, Maroje, Ermin, Franka, Robert

Prvo čitanje:

1Pt 5,5b-14

 

Pozdravlja vas Marko, sin moj.

 

Čitanje Prve poslanice svetog Petra apostola

Predragi! Svi se jedni prema drugima pripašite poniznošću jer Bog se oholima protivi, a poniznima daruje milost.
Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme. Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas.
Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. Oprite mu se stameni u vjeri znajući da takve iste patnje podnose vaša braća po svijetu. A Bog svake milosti, koji vas pozva na vječnu slavu u Kristu, on će vas, pošto malo potrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati, utvrditi.
Njemu vlast u vijeke vjekova! Amen.
Pišem vam ukratko, po Silvanu, koga smatram bratom vjernim, da vas ohrabrim i posvjedočim kako je ovo istinska milost Božja. Nje se držite!
Pozdravlja vas suizabranica u Babilonu i Marko, sin moj.
Pozdravite jedni druge cjelovom ljubavi!
Mir svima vama koji ste u Kristu!
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 89,2-3.21-22.25.27

Pripjev:

O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka.

 

O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka,
od pokoljenja do pokoljenja
usta će moja obznanjivati tvoju vjernost.
Ti reče:" Zavijeke je sazdana ljubav moja!"
U nebu utemelji vjernost svoju.

Nađod Davida, slugu svoga,
svetim ga svojim uljem pomazah,
da ruka moja svagda ostane s njime
i moja mišica da ga krijepi.

Vjernost moja i dobrota bit će s njime,
i u mome imenu rast će musnaga.
On će me zvati: "Oče moj!
Bože moj i hridi spasa mojega."

Evanđelje:

Mk 16,15-20

 

Propovijedajte evanđelje svemu stvorenju!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Isus se ukaza jedanaestorici i reče im: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro.«
I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede zdesna Bogu.
Oni pak odoše i propovijedahu posvuda, a Gospodin surađivaše i utvrđivaše Riječ popratnim znakovima.
Riječ Gospodnja.