Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Hajde za mnom!

XIII. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 1. 7. 2024.

Svagdan

ČITANJA:
Am 2,6-10.13-16; Ps 50,16b-23; Mt 8,18-22

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Aron, Martin, Teodorik, Oliver, Predrag, Zvjezdana, Estera

Prvo čitanje:

Am 2, 6-10. 13-16

 

Gaze po glavi siromahu.

 

Čitanje knjige proroka Amosa

Ovako govori Gospodin:
Za tri zločina Izraela, za četiri zločina,
odluka je neopoziva:
jer prodavahu pravednika za srebro
i nevoljnika za sandale;
jer gaze po glavi siromahu,
i sirotinju s pravog puta gone;
sin i otac k istoj djevojci idu
da oskvrnu moje sveto ime;
i na haljinama založenim leže
pokraj svakog žrtvenika;
i piju vino oglobljenih
u Domu Boga svojega.
Ja pred vama istrijebih Amorejce
visoke ko cedar,
jake poput hrašća,
ja uništih i plod na njima
i korijen pod njima.
Ja vas izvedoh iz zemlje egipatske
i četrdeset vas godina vodih po pustinji
da zaposjednete zemlju amorejsku.
Gle, ja vas prignječujem o tlo pod vama,
ko što vršalice gnječe klasje;
neće biti bjega brzu,
jaka neće učvrstiti snaga,
junak se neće spasiti,
strijelac se neće održati,
hitri trkač pobjeć neće,
nit će jahač umaći,
najsrčaniji će ratnici
bježat nagi onog dana.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 50, 16b-23

Pripjev:

Shvatite ovo svi vi koji Boga zaboraviste!

 

Grešniku Bog progovara:
»Što nabrajaš naredbe moje,
što mećeš u usta Savez moj?
Ti, komu stega ne prija,
te riječi moje za leđa bacaš?«

»Kad tata vidiš, s njime se bratimiš
i družiš se s preljubnicima.
Svoja si usta predao pakosti,
a jezik ti plete prijevare.«

»U društvu na brata govoriš
i kaljaš sina matere svoje.
Sve si to činio, a ja da šutim?
Zar misliš da sam ja tebi sličan?
Pokarat ću te i stavit ću ti sve to pred oči.«

»Shvatite ovo svi vi koji Boga zaboraviste,
da vas ne pograbim, i nitko vas spasiti neće.
Pravo me štuje onaj koji prinosi žrtvu zahvalnu:
i onomu koji hoda stazama pravim —
njemu ću pokazati spasenje svoje.«

Evanđelje:

Mt 8, 18-22

 

Hajde za mnom!

 

Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad Isus vidje mnoštvo oko sebe, zapovijedi da se prijeđe prijeko. I pristupi jedan pismoznanac te mu reče: »Učitelju, za tobom ću kamo god ti pošao.« Kaže mu Isus: »Lisice imaju jazbine i ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje bi glavu naslonio.«
Drugi mu od učenika reče: »Gospodine, dopusti mi da prije odem i pokopam svoga oca.« Isus mu kaže: »Hajde za mnom i pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve.«
Riječ Gospodnja.