Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ustade, zaprijeti vjetrovima i moru te nasta velika utiha.

XIII. tjedan kroz godinu

Utorak, 2. 7. 2024.

Svagdan

ČITANJA:
Am 3,1-8; 4,11-12; Ps 5,4b-8; Mt 8,23-27

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Oton, Višnja, Ostoja

Prvo čitanje:

Am 3, 1-8: 4.11-12

 

Gospodin Bog govori: tko da ne prorokuje?

 

Čitanje Knjige proroka Amosa

Počujte, sinovi Izraelovi, ovu riječ
koju Gospodin zbori protiv vas,
protiv svakoga roda
što ga izvedoh iz zemlje egipatske:
Među svim plemenima zemaljskim
samo vas poznah,
zato ću vas kazniti za sve grijehe vaše.
Idu li dvojica zajedno
da se ne dogovore?
Riče li lav u šumi
ako plijena nema?
Reži li lavić u brlogu
ako ništa ne ulovi?
Pada l' ptica na zemlju
ako na njoj zamke nema?
Diže li se mreža sa zemlje
ako se ništa ne uhvati?
Trubi li truba po gradu
da se narod ne uzbuni?
Hoće li kob pogoditi grad
ako je Gospodin ne pošalje?
Ništa ne čini Gospodin Bog
a da osnove svoje ne otkrije
slugama svojim prorocima.
Lav riče: tko da se ne prestravi?
Gospodin Bog govori:
tko da ne prorokuje?
Obarah vas ko što Bog obori
Sodomu i Gomoru,
bijaste ko glavnja
iz ognja istrgnuta,
pa ipak se ne obratiste k meni —
riječ je Gospodnja.
Stog ću, Izraele, ovako s tobom postupiti,
i jer ću tako s tobom postupiti,
pripravi se, Izraele,
da susretneš Boga svoga!
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 5,4b-8

Pripjev:

Gospodine, u svojoj me pravdi vodi!

 

Zorom ti već lijem molitve u nadi čekajuć,
jer ti nisi Bog kom je nepravda mila:
zlobniku nema boravka s tobom,
opaki ne mogu opstati pred tvojim pogledom.

Mrziš sve koji čine bezakonje
i uništavaš lažljivce.
Krvopija i varalica
Gospodinu se gadi.

A ja ću po velikoj dobroti tvojoj
unići u Dom tvoj;
past ću ničice pred svetim Domom tvojim,
Gospodine, prepun poštovanja.

Evanđelje:

Mt 8, 23-27

 

Ustade, zaprijeti vjetrovima i moru te nasta velika utiha.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad Isus uđe u lađu, pođoše za njim njegovi učenici. I gle, žestok vihor nasta na moru tako da lađu prekrivahu valovi. A on je spavao. Oni pristupiše i probudiše ga govoreći: »Gospodine, spasi, pogibosmo!« Kaže im: »Što ste plašljivi, malovjerni?« Tada ustade i zaprijeti vjetrovima i moru te nasta velika utiha. A ljudi se u čudu pitali: »Tko je taj da mu se i vjetrovi i more pokoravaju?«
Riječ Gospodnja.