Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Žetva je velika, ali radnika malo.

XIII. tjedan kroz godinu

Petak, 5. 7. 2024.

SV. ĆIRIL I METOD, zaštitnici Europe

Blagdan

ČITANJA:
vl.: Dj 13,46-49; Ps 117,1-2; Lk 10,1-9

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Ćiril, Metod; Antun, Marta, Zaharija, Robert, Matej

Prvo čitanje:

Dj 13, 46-49

 

Obraćamo se evo poganima.

 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Pavao i Barnaba rekoše Židovima: »Trebalo je da se najprije vama navijesti riječ Božja. Ali kad je odbacujete i sami sebe ne smatrate dostojnim života vječnoga, obraćamo se evo poganima.
Jer ovako nam je zapovijedio Gospodin:
Postavih te za svjetlost poganima,
da budeš na spasenje do nakraj zemlje.«
Pogani koji su slušali radovali su se i slavili riječ Gospodnju , te povjerovaše oni koji bijahu određeni za život vječni. Riječ se pak Gospodnja pronese po svoj onoj pokrajini.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 117, 1-2

Pripjev:

Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje!

 

Hvalite Gospodina, svi puci,
slavite ga, svi narodi!
Silna je prema nama ljubav njegova
i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

Evanđelje:

Lk 10, 1-9

 

Žetva je velika, ali radnika malo.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Odredi Gospodin drugih sedamdesetdvojicu učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Govorio im je: »Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Idite! Evo, šaljem vas kao janjce među vukove. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće. I nikoga putem ne pozdravljajte. U koju god kuću uđete, najprije recite: 'Mir kući ovoj!' Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš. Ako li ne, vratit će se na vas. U toj kući ostanite, jedite i pijte što se kod njih nađe. Ta vrijedan je radnik plaće svoje. Ne prelazite iz kuće u kuću.«
»Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi i liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im: 'Približilo vam se kraljevstvo Božje.'«
Riječ Gospodnja.