Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

1 – 2015

Naša tema

Znakovi biskupske službe

Iz sadržaja:
 


I. Šaško: Biskupska služba u svjetlu koncilskoga nauka, obreda i Molitve ređenja  •
A. Crnčević: Prsten vjernosti i štap vodstva  •
Liturgijski kalendar  •
Otajstvo i zbilja  •
Biblijska razmišljanja  •
Trenutak  •

Liturgija biskupskoga ređenja znakovito započinje himnom Veni, Creator Spiritus, »O, dođi Stvorče, Duše Svet«. Božji Duh, Posvetitelj i izvor svake svetosti, očituje se kao pozivatelj i nadahnitelj onih kojima se povjerava služba pastirâ Crkve, sa zadaćom da ju vode, poučavaju i posvećuju. U navještaju Očeve spasenjske ljubavi Gospodin Isus izabrao je dvanaestoricu apostola da »budu s njime« (Mk 3, 14) te da, kao svjedoci njegovih riječi i djela, nastave u svijetu pronositi Blagovijest spasenja i biti služitelji njegova spasenjskoga nauma. »Poslanje koje je Isus povjerio apostolima mora trajati sve do kraja vjekova (usp. Mt 28, 20), budući da je evanđelje, koje su oni dužni prenositi, život za Crkvu u svakome vremenu.« (Ivan Pavao II., Pastores gregis, 6).

 

Pročitajte više...