Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

8 - 2018

Naša tema

Božja i ljudska žeđ

Iz sadržaja:

A. Crnčević: Božja žeđ za čovjekom

I. Šaško: Žeđanje u liturgijskoj molitvi

Liturgijski kalendar

Otajstvo i zbilja

U duhu i istini

Pisma čitatelja

U    dijelu liturgijske godine ciklusa ‘B’ u nekoliko nedjelja kroz godinu (od sedamnaeste do dvadeset i prve) Crkva naviješta odlomke iz Evanđelja po Ivanu (Iv 6, 1-69), koji donose izvješće o Isusovu čudesnome nahranjenju mnoštva te njegov Govor o kruhu života. Nahranivši mnoštvo, željno čudotvorca koji bi im uvijek davao kruha, Isus poučava mnoštvo o istinskoj gladi koja je u čovjeku te o Kruhu koji daje sitost života. Time se u slici kruha i blagovanja uvijek iznova otvara široka biblijska i teološka tema o vjeri i zajedništvu s Bogom. Nepoznavanje Boga i otpor pred njegovim spasenjskim pozivom prisličuju se iskustvu gladi, koja duboko pogađa čovjeka u njegovoj egzistenciji. Tako se vjera tiče temeljnoga čovjekova ‘biti’.