Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

2–2017

Naša tema

Pepelnica - vrata korizme

Iz sadržaja:

I. Šaško: Korizma od pepela do ognja
A. Crnčević: Prah i pepeo – život iz nade i spomena
Liturgijski kalendar
Otajstvo i zbilja
Pisma čitatelja

Spremnost vjernika na intenzivniji život vjere u vremenu korizme nerijetko se suočava s pitanjem kako to milosno vrijeme učiniti plodnijim, prikladnijim za rast u vjeri i zajedništvu s Gospodinom. Iz mnogih površnih razmišljanja o vremenu korizme naviru pitanja o tome čega se u korizmi kanimo odreći i jesmo li ustrajali u svojim odlukama. Katkada se takva odricanja vežu uz samodisciplinu, kontrolu vlastitih želja, ili su pak motivirana brigama koje ne proizlaze iz evanđeoskoga poziva na obraćenje i na življenje evanđelja. Mogao bi se steći dojam da korizmi pristaje naslov Vrije­me bez