Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

13 - 2018

Naša tema

U punini vremena...

Iz sadržaja:

B. Murić: »A kada dođe punina vremena, odasla Bog Sina svoga« (Gal 4,4)

D. Volarević: Božićno otajstvo slave

Liturgijski kalendar

Otajstvo i zbilja

Trenutak

Vrijeme u kojemu se zbio Kristov dolazak u tijelu na svijet, za novozavjetne je pisce jedinstveno, posebno vrijeme. Evanđelist Luka bilježi da »narod bijaše u iščekivanju« (Lk 3, 15), Marko kaže da se »ispunilo vrijeme« (Mk 1, 14), a apostol Pavao govori o »punini vremena« (Gal 4, 4). Ti se pogledi svetih pisaca međusobno ne isključuju i ne suprotstavljaju. Potrebno ih je promatrati kao vidike iste preobražene stvarnosti. S Kristom, jer je on sâm Punina života, Glava svemu, Dovršetak svega, nastupila je punina vremena, ispunilo se vrijeme, ali smo i dalje »u iščekivanju«. 

 

Više...