Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

2 – 2015

Naša tema

Liturgija u posvećenome životu

Iz sadržaja:

A. Vučković: Život i njegova posvećenost  •
A. Crnćević: Sakramentalnost posvećenoga života  •
Liturgijski kalendar  •
Otajstvo i zbilja  •
Pisma čitatelja  •

Godina u kojoj je, prema nakani pape Franje, sva Crkva pozvana prepoznati dar posvećenoga života – oblikovanoga u ustanovama posvećenoga života i družbama apostolskoga života – prigo­da je razmatrati značenja posvećenosti i predanja, kao »blistavoga znaka« koji upućuje onkraj zbilje svijeta, u ozračje obasjanosti Božjom blizinom. U doba koje od ljudi, pa i od Crkve, nametljivo traži konkretan odgovor na pitanja koja nameće životni trenutak, ranjen raznorodnim krizama, posvećene su osobe pozvane pružati odgovore koji nisu izazvani tek trenutkom, društvenim kontekstom ili suvremenošću, nego ponajprije »Isusovim časom« koji nadvisuje vrijeme i prostor. I premda se život u posvećenosti živi u zbilji vremena i prostora, on se ravna ritmom koji se opire ljudskoj logici vremena i odlučno izmiče usudu nametnutu »životom svijeta«.

 

Pročitajte više...