Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

2 - 2020

Naša tema

Grijeh i oproštenje

Iz sadržaja:

V. Dugalić - s. A. Begić: Grijeh - bolest čovjekova duha

M. Dnačuo: Odnos grijeha i oproštenja u liturgijskome slavlju

Otajstvo i zbilja

U duhu i istini

Trenutak

Tajnu grijeha čovjek otkriva tek u spoznaji Boga. Povijest spasenja otkriva nam da je izvor grijeha u čovjekovu nastojanju da živi bez Boga, premda u dubini bića ne želi živjeti protiv Boga. Pogrješna razumijevanja slobode i čežnja za vlastitim ostvarenjem vode čovjeka u iskušenje da pokuša biti kao Bog. Tom su kušnjom ispisane prve stranice biblijske povijesti ljudskoga roda. Zaborav Boga i odupiranje istini o njemu, izvoru svakoga života i svakoga dobra, rađaju u čovjekovoj naravi nemirom i nesigurnošću, a u njegovim odnosima lomom i sukobima. Gdje je zanijekan Bog, Bog koji je ljubav, poljuljan je pravi razlog življenja i uklonjen ključ razlikovanja dobra i zla, a čovjek zaranja u tamu, nemoćan pronaći pravi razlog zauzimanja za dobro. Misao o grijehu nestala je u zaboravu Boga.