Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

1 - 2019

Naša tema

Duh liturgije

Iz sadržaja:

A. Crnčević: Otkriti duh liturgije

M. Dančuo: Slovo i duh

Liturgijski kalendar

Otajstvo i zbilja

U duhu i istini

Trenutak

Sav je život traganje za smislom. I život vjere uvijek iznova upire pogled onkraj vidljivosti, u vječnost, u otajstvo Krista, kako bi se doprlo do Smisla i kako brige oko života koji prolazi ne bi oduzele ljepotu življenja. Liturgija Crkve milosno je mjesto darivanja Smisla. U njoj se – po snazi Božje riječi, po preobrazbenome djelovanju sakramenata i po okupljenoj zajednici koja postaje Kristovo tijelo, Crkva – ponire u životni susret s Bogom. Zato ljepota liturgije izmiče svaki put kad se u slavlju usredotočimo na ono što mi unosimo u slavlje. Liturgija je Božje djelo.