Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

10 - 2019

Naša tema

Otajstvo Krista u čašćenju svetih

Iz sadržaja:

M. Dančuo: Kristovo otajstvo u čašćenju svetih 

Z. Pažin: Sveti mučenici: uzori vjere i zagovornici kod BogaLiturgijski kalendar

Otajstvo i zbilja

U duhu i istini

Trenutak

Crkva je sveti saziv, okupljenost vjernika oko Isusa Krista. U svakome obliku poslanja, u djelima milosrđa i ljubavi, u liturgijskome slavlju, u činima pobožnosti, kao i u čašćenju svetaca, Crkva se predstavlja kao zajedništvo s Kristom, koji je sva njezina snaga. Bez Krista Crkve nema. Stoga ni kršćansko čašćenje svetaca nije moguće zamisliti bez usmjerenosti na Krista. Pojedine svoje članove Crkva je proglasila svetima upravo zato jer je u njima prepoznala snažan odsjaj Kristove svetosti. Časteći svece, Crkva proslavlja Krista, osvjedočuje se u ucijepljenost njegova otajstva u život Crkve te se nadahnjuje njihovim primjerom nasljedovanja Krista.

(Više...)