Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

7 – 2014

Naša tema

Zaboravljeni kršćanski simboli

Iz sadržaja:

A. Crnčević: Zaboravljeni jezik kršćanskih simbola 
I. Šaško: Posijane i čuvane riječi  

Molitve Gospodnje  •
Liturgijski kalendar  •
Otajstvo i zbilja  •
Biblijska razmišljanja  •
U duhu i istini  •
Pisma čitatelja  •

Znakovi i simboli kojima kršćani, uz navještaj Božje riječi, izriču i svjedoče objavljene istine vjere i unutar kojih nastoje na dublji način promišljati događaje spasenja, mijenjali su se i oblikovali kroz povijest, unutar kulturalnih gibanja i međukulturalnih razmjena. Ne čudi da je svako kulturalno razdoblje stvaralo svoje simbole, katkada napuštajući one prethodne, a katkada nadograđujući ih i interpretirajući u novome svjetlu i novome misaonom kontekstu. Neki od simbola i znakova nosili su stanovito obilježje »tajnosti« i kršćanske izvornosti, čuvajući uzvišenost istine, povjeravane samo onima koji su već uvedeni u zajedništvo Crkve.