Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

11 – 2017

Naša tema

Liturgijska glazba - 50 godina od naputka Musicam sacram

Iz sadržaja:

A. Crnčević: Slaviti pjevajući i slušajući

I. Šaško: Aktualnost naputka Musicam sacram u odmaku od pola stoljećaLiturgijski kalendar

U duhi i istini

Otajstvo i zbilja

Pisma čitatelja

Rasprave o liturgijskoj glazbi danas raspršene su u mnoštvu pitanja na koja se želi dobiti »ispravan« odgovor. Jedni će se pitati o umjetničkoj vrijednosti glazbe, drugi o dostojnoj formi glazbe za liturgiju Crkve, neki opet o pjesmama koje bi bile prikladne za slavlja u raznim (i specifičnim) skupinama i zajednicama vjernika, a neki će pak biti zaokupljeni poglavito brigom da cijela zajednica pjeva u bogoslužju. Svako od tih pitanja zavrjeđuje odgovor, ali ni u jednome od njih ne bi smjelo izostati promišljanje o nutarnjemu suodnosu glazbe i liturgijskoga čina Crkve. Sva će nastojanja ostati samo traganja ili nova lutanja, ne nastoji li se glazbu »vratiti liturgiji«.