Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

2 - 2018.

Naša tema

Korizma - put preobraženja

Iz sadržaja:

I. Šaško: Preobraženje korizmom
 
A. Crnčević: Liturgija – slavlje otajstvene preobrazbe
 
Liturgijski kalendar

Otajstvo i zbilja

U duhu i istini

Pisma čitatelja

Slijed evanđeoskih perikopa u vremenu korizme posebno je mjesto dao događaju Gospodinova preobraženja na gori (Taboru), o kojemu Crkva razmišlja na drugu korizmenu nedjelju, uzlazeći tako na goru Kalvarije i ponirući u otajstvo Gospodinove muke i smrti. U pustinji započeti hod vjere (Isusovo iskušenje) vodi nas na Brdo preobraženja gdje Kristova uronjenost u Očevu slavu rasvjetljava učenicima otajstvo Križa. Zahvaćeni svjetlom, »silaze s gore« i hode k Jeruzalemu, da budu dionici događaja Gospodinova »Izlaska«.