Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

11 – 2014

Naša tema

Euharistijski kongresi

Iz sadržaja:
 

P. Marini: Slaviti danas euharistijski kongres  •
I. Šaško: Euharistijski kongresi Crkve u Hrvatskoj  •
Liturgijski kalendar  •
Otajstvo i zbilja  •
Biblijska razmišljanja  •
U duhu i istini  •
Pisma čitatelja  •

Prošla su već tri desetljeća, a svi koji su mu bili dionici rado se i živo prisjećaju snage kojom je pokrenuo jedinstvo naroda i u biće vjernika iznova utisnuo samopouzdanje i hrabrost za svjedočenje kršćanske vjere i za odgovornost u vraćanju kršćanskoga lica društvu u kojemu živimo. Nacionalni euharistijski kongres, koji je u Mariji Bistrici 8. i 9. rujna 1984. okupio vjernike iz svih hrvatskih nadbiskupija i biskupija, kao i one raseljene izvan domovine, označavao je završetak velikih jubileja – Trinaest stoljeća kršćanstva u ­hrvatskome narodu i spomen na višestoljetno zajedništvo Hrvatske sa Svetom Stolicom – ali je ostao živjeti kao istinski početak. U spomenu na te doga­đaje, na dobru pripremu Kongresa, na prateće sadržaje, aktivnosti u župnim i drugim zajednicama te na nepregledno mnoštvo okupljenih vjernika, ne smije se zaobići istina da je otajstvo euharistije uvijek žari­šte zajedništva Crkve i pokretačka snaga njezinoga poslanja i svjedočke prisutnosti u svijetu.

 

Pričitaj više...