Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

5 – 2015

Naša tema

Liturgijske posljednice

Iz sadržaja:

A. Crnčević: Raspjevana tišina  •
I. Šaško: Uskrsna i duhovska posljednica  •
A. Crnčević: Pohvale iz supatnje s Kristom  •
Liturgijski kalendar  •
Otajstvo i zbilja  •
Pisma čitatelja  •

Slaveći u liturgiji Božja spasenjska djela Crkva se izručuje njegovu naumu spasenja. Liturgija aktualizira, posadašnjuje i odjelotvoruje slavljena Božja djela. Ona u životu Crkve pronalaze uvijek novi izraz, obojen životnom zbiljom, preobražavajući ju u mjesto spasenjskoga događaja i dajući joj predokus života u Božjoj vječnosti. Liturgija je spasenjem djelotvorna, preobrazbena – pojetična (grčki poieo znači: činim, radim). Ona tvori i oblikuje Crkvu, zajednicu spasenja. 
U odgovoru na Božju pojetičnost, Crkva svojim liturgijskim slavljima daje ruho poetičnosti, odijevajući svoju hvalu i molitveni govor u svečani izričaj, poklik, pjesmu, ili pak u lirsku uronjenost koja zahvaća neobuhvatljivu zbilju Boga. Liturgijska poezija izrasla je iz Božje pojetičnosti, ozbiljene u slavlju Crkve.