Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

9 - 2018

Naša tema

Sakrament potvrde vjere

Iz sadržaja:

I. Šaško: Obnova krsnih obećanja u slavlju sakramenta potvrde

A. Crnčević: Kumovi i briga za dar vjere

Liturgijski kalendar

Otajstvo i zbilja

U duhu i istini

Pisma čitatelja

Sakramentom potvrde krštenici se savršenije vežu uz Crkvu, bivaju obdareni posebnom jakošću Duha Svetoga te se tako još strože obvezuju da kao pravi Kristovi svjedoci riječju i djelom šire i brane vjeru (LG 11). Potvrda je, dakle, usmjerena k vjeri, koja snagom (virtus) Duha Svetoga biva ojačana i osnažena za svjedočansko življenje i naviještanje. U riječi potvrditi (confirmare) valja nam čitati šira značenja: utvrditi, učvrstiti, ojačati, okrijepiti, rasti… Sva ta značenja odnose se na dar vjere te na krštenika koji postaje potvrđenik upravo po vjeri koja je učvršćena i u-tvrđena milosnim darom Duha Svetoga.