Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

6-2022

Naša tema

Slavlja potvrde i ženidbe - poteškoće i izazovi

U OVOM BROJU:

 

Milan Dančuo: Sakrament potvrde 
 
Ivica Raguž: Amor tartareus i kršćanski brak 
 
Zvonko Pažin: Liturgijsko slavlje sklapanja ženidbe
 
 
OTAJSTVO I ZBILJA

U DUHU I ISTINI

Pastoralna iskustva svjedoče o izazovima ovoga vremena koje pred nas stavlja poteškoće sakramentalnog života, a koji djeluje poput nečega što je skriveno, kao tajna koja ne želi da se vidi njen obris lica, niti pogled i glas riječi koji sramežljivo prešućuju njezino postojanje. Ponekad, kao da se i boji izaći na svjetlo, jer je svjesno presnažnog sjaja ovoga svijeta i sljepoće koja se u njemu pojavljuje.  Skriveno, tako, uvijek ostaje pritisnuto izazovom tereta izvanjskih slabosti. Teret pak pod sobom nikada ne ostaje  bezvoljan nego, svojom težinom pritišće, istiskuje, ali i poravnava čvrstu podlogu. Tako teret, koji je na neki način smetnja, može postati i uzrokom dobro utrtog terena, ako je čvrsta vjera.
Kao i svake godine, tako i u ovim danima i mjesecima ispred nas, konstatiraju se poteškoće u sakramentalnom životu vjerničke zajednice, odnosno pojedinaca.