Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

5 – 2017

Naša tema

Liturgija - škola služenja

Iz sadržaja:

I. Šaško: »Tibi ministrare«
A. Crnčević: Služenje – način kršćanskoga 'biti'
Liturgijski kalendar
Otajstvo i zbilja
U duhu i istini
Pisma čitatelja

Put življenja Kristova dara vjere može biti sažet u rečenicu: »Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu« (1Iv 4, 16). Svojim učenicima Krist, međutim, nije ostavio samo riječ poziva na ljubav; nije se zadovoljio ni djelima ljubavi, pa niti primjerom ljubavi kojom nas je ljubio »do kraja«, do dara svoga života. Svojoj je Crkvi ostavio sakrament ljubavi, otajstvo euharistije, u kojoj nas »nastavlja ljubiti do kraja« (Sacramentum caritatis, 1).