Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

12 – 2015

Naša tema

Došašće - vrata Očeva milosrđa

Iz sadržaja:

A. Crnčević: Vrata milosrđa  •
I. Šaško: Prispodoba o milosrdnome ocu  •
Liturgijski kalendar  •
Otajstvo i zbilja  •
U Duhu i istini  •

Svečano bogoslužje kojim započinje jubilejska godina milosrđa u središte naše vjerničke pozornosti stavlja vrata. Okupljeni pred vratima naših katedrala iznova ćemo, zadivljeni njihovom snagom i privučeni gestom njihovoga otvaranja, čuti Gospodinovu riječ: »Ja sam vrata. Kroza me tko uđe, spasit će se.« (Iv 10, 9) Jubilej milosrđa sabire Crkvu i u njezino zajedništvo zove sve odlutale, udaljene i sve koji nemaju snage vratiti se u Očev dom. Prelazak preko praga crkve daje iznova otkriti ljepotu i blizinu Božjega milosrđa, očitovanoga u Isusu Kristu. On je lice Božjega milosrđa, a Crkva krilo u kojemu svatko može osjetiti toplinu Očeva zagrljaja i darovanost njegova spasenja.