Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

9 – 2014

Naša tema

Simboli životinja

Iz sadržaja:
 

A. Crnčević: Nebesa i dar novoga života  •
I. Šaško: Lav i grifon - životinje s dvoznačnom simbolikom  •
Liturgijski kalendar  •
Otajstvo i zbilja  •
Biblijska razmišljanja  •
Pisma čitatelja  •

Simboli vole slojevitost i igru značenjâ. U zbilju koju označuju, uprisutnjuju i na taj način ‘stvaraju’, unose nas na uvijek nov način upravo zbog toga što se ne zadovoljavaju jednoznačnošću i jasnoćom. Razumjeti simbol znači ući u njegovu »komunikacijsku igru«, postati dijelom i dionikom zbilje koju uprisutnjuje. U kršćanskome simboličkome govoru, koji zahvaća sav stvoreni svijet, pa i onaj koji je ‘stvoren’ u ljudskim zamišljajima, susrećemo ponajprije simbole i simboličke čine koji su postali dijelom slavljenja otajstava spasenja. Riječ je o liturgijskim simbolima. No, uz njih, na rubu promišljanja o Kristu i o povijesti spasenja, a time i na rubu sla­vljenja liturgijskih čina, susrećemo i drugu skupinu simbola, zajedničkih raznim religijama, civilizacijama i predajama. Oni zadivljuju i zastrašuju, pokazuju i skrivaju, produbljuju spoznaju ali i ostavljaju u ­neznanju…

 

Pročitajte više...