Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

1 - 2020.

Naša tema

Krist - darivatelj mladosti

Iz sadržaja:

I. Šaško:: Mladost i vječnost: liturgija i ideologija 'juvenizma'

A. Crnčević: Kršćanska mladost duše

Liturgijski kalendar

Otajstvo i zbilja

U duhu i istini

Trenutak

Pred otajstvom Isusa Krista vjernički spomen na njegova spasenjska djela anticipira budućnost koja je u Bogu te na taj način smanjuje razlike i napetosti između trenutne ranjenosti grijehom i obećane pomirenosti svega u Kristu. Vjera u vječni život ne izriče tek neku ideju o budućnosti, nego preobražava sadašnje vrijeme i život u njemu. Reći »vjerujem« uvijek se tiče trenutka, sadašnjosti, zbilje vremena i vlastitoga postojanja, pa i onda kada je riječ o vjeri u život onkraj ove vremenitosti. Vjera »u život budućega vijeka« neodvojiva je od života u ovome vijeku, od vjerničkoga ‘sada’. 

 

Više...