Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

12 - 2017

Naša tema

Iščekivati Prisutnoga

Iz sadržaja:

I. Šaško: Došašće – jedno od imena Prisutnosti

A. Crnčević: Iščekivati Prisutnoga

Liturgijski kalendar

U duhi i istini

Otajstvo i zbilja

Pisma čitatelja

Vrijeme došašća početak je liturgijske godine koju valja razmatrati u cjelini, a koja se predstavlja u stupnjevitome slavljenju Kristova otajstva, očitovana u stvarnosti ‘izmjenjivanja neprisutnosti i prisutnosti’. Pritom prevladava navještaj Prisutnosti, odnosno Dolaska, u raščlambi dvodijelnosti ‘eshatološkoga došašća’ (od prve nedjelje došašća do 16. prosinca) i ‘utjelovljenskoga, inkarnacijskoga došašća’ (od 17. do 24. prosinca). 
Cijeli je kršćanski život hod prema obraćenju, a cijela liturgijska godina poziva nas na promjenu životnoga smjera koji je vezan uz prisutnost prolaznoga. U tome došašće odražava ozbiljnost, svijest o budnosti i potrebnoj tišini iz koje se uzdiže radosni polet.