Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

11 - 2019

Naša tema

Preobraženi život

Iz sadržaja:

M. Dančuo: Liturgijska inkulturacija pred izazovima današnje kulture 

D. Pezer: Vjerni mrtvi živi su u Kristu

Otajstvo i zbilja

U duhu i istini

Trenutak

Razmišljanja u ovome broju Živoga vrela, iznimno, nisu povezana zajedničkom temom. Premda lako povezive, teme liturgijske kulture (inkulturacije) i smrti, ovdje su jedna pored druge jer se obje živo dotiču vremena u kojemu živimo: raspravâ o odnosu liturgije i kulturâ te promišljanjâ o otajstvu smrti u kršćanskome spomenu na pokojne.