Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

1 – 2016

Naša tema

Jubilejski oprost

Iz sadržaja:

A. Crnčević: Jubilejski oprost i bogatstva milosrđa  •
I. Šaško: Otajstvo oprosta u otajstvu Crkve  •
Liturgijski kalendar  •
Otajstvo i zbilja  •
U Duhu i istini  •
Trenutak  •

Govor o oprostima slabo je zastupljen u suvremenim teološkim raspravama premda vjernici rado, ili barem u nekim prilikama, posežu za tim duhovnim sredstvom, nerijetko bez dostatne spoznaje crkvenoga nauka o oprostima. Razloge potiskivanju toga govora iz teoloških rasprava moguće je tražiti: u delikatnosti i ’težini‘ teme, u sjeni zloporabâ koje su pratile praksu oprosta kroz pojedina razdoblja povijesti Crkve, u odbacivanju nauka o oprostima od strane nekih kršćanskih Crkava te u uvjerenju da je duhovnost koja se oslanja na oproste teško pomiriti sa suvremenim teološkim shvaćanjima pomirenja i samom sakramentalnom pokorničkom praksom današnjih vjernika.    Više...