Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

1 – 2017

Naša tema

Božja desnica

Iz sadržaja:

I. Šaško: Dextera Domini
A. Crnčević: Desno i lijevo (Kristu)
Liturgijski kalendar
Otajstvo i zbilja
U Duhu i istini
Pisma čitatelja

Bože, tvoja me desnica spašava! – s pouzdanjem pjeva Psalmist. Svetopisamski govor o Bogu, da bi iskazao Božju spasenjsku brigu za čovjeka, često rabi simbolizam ruku: njegova »sveta mišica« (Iz 52, 10), »blaga ruka« (Ezr 7, 9), »sjena njegove ruke« (Iz 49, 2), 
»podignuta ruka« i »ispružena desnica« izrazi su koji očituju Božju svemoć i zaštitu. Božja vjernost i ljubav prema čovjeku očituju se u is­pru­ženosti i otvorenosti ruke: »Svagda sam pružao ruku narodu odmetničkom, koji hodi putem zlim« (Iz 65,  2). Biti u Božjoj ruci znači živjeti u skladu s njegovim riječju i njegovom voljom. Zato evanđelist Luka za Iva­na Krstitelja jednostavno kaže: »Ruka Božja bijaše s njime« ­(Lk 1, 66).