Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

10 - 2018

Naša tema

Liturgija i ispunjenje Pisma

Iz sadržaja:

M. Dančuo: Biblijska tipologija i liturgija

A. Crnčević: Liturgija Crkve - ispunjenje u spomenu

Liturgijski kalendar

Otajstvo i zbilja

Pisma čitatelja

Navještaj Božje riječi u liturgiji Crkve jedan je od načina uprisutnjenja Boga koji govori okupljenoj zajednici vjernika. Riječ ne staje u čin naviještanja. Ona zahvaća osobe, dotiče njihove živote, čini ih dionicima spasenjskoga događaja. Zato je Crkva izvorno mjesto tumačenja Pisma (papa Benedikt XVI.,Verbum Domini, 29). Pismo nikada ne možemo tumačiti sami, opominje nas sv. Jeronim. Riječ Božja koja je objavljena njegovu narodu biva ispravno shvaćena u vjeri i slavlju Crkve. Riječ proroka i starozavjetne mudrosti, kao i riječ o događajima spasenja u povijesti izabranoga naroda, također zadobiva svoje tumačenje u životu Crkve.

 

Pročitaj više...