Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

12 – 2016

Naša tema

Došašće i postojanost u vjeri

Iz sadržaja:

I. Šaško:
Konstantnost – kršćanska adventska krjepost
A. Crnčević:
Došašće – nadahnuće za proročki život vjere
Liturgijski kalendar
Otajstvo i zbilja
U duhu i istini: Molitvena bdjenja u obitelji
Pisma čitatelja

Krist Gospodin, uči nas papa Franjo, »u sebi je sjedinio sve: nebo i zemlju, Boga i čovjeka, tijelo i duh, osobu i društvo. Prepoznatljiv znak toga jedinstva i pomirenja svega u Njemu jest mir. Krist je ‘mir naš’ (Ef 2, 14). Evanđeoski navještaj započinje uvijek pozdravom mira, a mir oduvijek okrunjuje i učvršćuje odnose među učenicima. Mir je moguć zato jer je Gospodin pobijedio svijet i njegovu stalnu konfliktnost ‘uspostavivši mir krvlju križa njegova’ (Kol 1, 20).« (Evangelii gaudium, 229).