Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

4 – 2015

Naša tema

Piti kalež

Iz sadržaja:

A. Crnčević: Palma i slava križa  •
I. Šaško: 'Piti kalež': vrjednovanje obredne geste za savršenije liturgijsko udioništvo  •
Liturgijski kalendar  •
Otajstvo i zbilja  •
Pisma čitatelja  •

Pružiti čašu i zajedno piti geste su koje posreduju odnose blizine i povjerenja. Kod stola Posljednje večere Isus izgovara riječi prepune životne blizine i obećanja njegove trajne prisutnosti u znaku, među njegovima: »Pijte iz nje svi! Ovo je krv moja, krv Saveza koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha.« (Mt 26, 27-28) Kršćanska je zajednica geste lomljenja kruha i zajedništva čaše, prepoznala kao središte sakramentalnoga spomen-čina Kristova vazmenoga otajstva te je blagovanjem i pijenjem bivala dionicom Dara koji izvire iz Kristova predanja na križu i koji se trajno posreduje u liturgiji Crkve.

 

Pričitajte više...