Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

4 – 2017

Naša tema

Duhovnost vazmenoga vremena

Iz sadržaja:

A. Maly: Oblikovanje crkvenoga poslanja uz Krista Uskrslog
M. Dančuo: Krist – naša Pasha
I. Šaško: Osam vazmenih nedjelja
Liturgijski kalendar
Otajstvo i zbilja
Pisma čitatelja

Jedna od slika pred koje nas vodi liturgija vazmenoga vremena jest slika rasvjetljujućeg ognja. Njoj se pridružuje simbolizam svjetla, prosvjetljenja, topline, sjaja, svitanja… Pred toplinom i svjetlom plamena sve zadobiva drugo obličje. Plamenu se možemo diviti, možemo ga gledati, ali njegov se plam zrcali i u našim očima. On daje gledati. Pred Uskrslim koji je Svjetlo, i sami bivamo rasvijetljeni. Kršćaninu nije rasvijetljen samo put; on sâm biva prosvijetljen jer mu se daruje Svjetlo istinsko. Rasvijetljen Svjetlom koje je raspršilo tminu grijeha i tamu smrti, kršćanin se u življenju vazmenoga vremena uvijek iznova izručuje snazi vjere koja ide onkraj onoga što je povjereno pogledu i dodiru.

 

Pročitajte više...