Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

9 - 2022

Naša tema

Materija u liturgiji

od 11. rujna do 8. listopada 2022.

• Ivica Raguž: O komarcu ili o materiji. Teološki pogled •  Zlatko Vlahek: Per visibilia ad invisibilia Dei: tvar i materija u liturgiji •  Milan Dančuo: Materija sakramenta: sredstvo posredovanja Božjeg djela spasenja •  LITURGIJSKI KALENDAR •  OTAJSTVO I ZBILJA •  U DUHU I ISTINI
Iako nam se trenutci, koje živimo u sebi i u okruženju događanja, čine poput sjene koja se brzo mijenja i prolazi, čovjek je nastojao mnogim umijećima održati živim promjenjivost i tijek svog postojanja. Nije nepoznat detalj Bounarottijeve freske s prikazom stvaranja Adama. Tehnikom slikanja po svježem sloju žbuke, koji je i pravilan način izrade freske, zidnog oslika, boja se upija u žbuku te se zajedno s njom suši. Na taj način boja koja nam na van pokazuje umjetničko djelo, povezujući se sa žbukom, postaje jedna čvrsta i nerazdvojna cjelina, kojoj žbuka, iako suha i naizgled beživotna ispod nje, daje dugovječnost.