Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

5 – 2016

Naša tema

Duhovna djela milosrđa - II.

Iz sadržaja:

A. Crnčević: Otac milosrđa i Bog utjehe  •
I. Šaško: Milosrđe u djelima strpljivosti i ustrajnosti  •
Liturgijski kalendar  •
Otajstvo i zbilja  •
Symbolon: Bog je milosrdan jer je Trojstvo  •
Pisma čitatelja  •
 

 
Dar vjere posredovan nam je Crkvi, zajednici vjernika. Po Crkvi, po svjedočanstvu drugih, vjeru doživljavamo kao dar, i upravo u svojoj darovanosti ona čuva ljepotu, neobuhvatnost i neiscrpnost. Primljeni dar uvijek nadahnjuje, omogućuje (o)živjeti i produbiti odnos s darivateljem. Ljepota dara nije u njegovoj vrijednosti, nego u snazi odnosa koji posreduje. 
     Dar vjere, primljen i življen u zajednici vjernika, usmjeruje otajstvo vjere k drugima, k prihvaćanju drugih i prepoznavanju Božje blizine u njima. Gdje je izostala Božja prisutnost, pozvani smo unositi Boga te svojom prisutnošću očitovati njegovu blizinu i naklonost prema svakomu čovjeku. »Boga koji nam je u Isusu Kristu prišao posve blizu, ne zanima na prvome mjestu ono što i kako o njemu mislimo, nego kako postupamo s drugima. Štoviše, upravo način na koji se odnosimo prema drugima, očituje što o njemu mislimo.« (J. B. Metz)