Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

7 - 2018

Naša tema

Euharistijska preobrazba Crkve

Iz sadržaja:

M. Dančuo: Sakramentalna djelotvornost

D. Volarević: Euharistija: od zahvale do ispunjenja

A. Crnčević: »…da postanemo jedno tijelo i jedan duh«

Liturgijski kalendar

Otajstvo i zbilja

U duhu i istini

Pisma čitatelja

Donoseći na oltar darove kruha i vina, Crkva donosi samu sebe i sama se, zajedno s darovima, izručuje preobrazbenoj snazi Duha Svetoga. U euharistijskome slavlju svekolika zajednica slavitelja postaje Kristovo Tijelo, Crkva. Ona nastaje iz euharistijskoga zajedništva koje obnavlja i uprisutnjuje Kristovo vazmeno otajstvo. Snagom toga zajedništva, snagom uronjenosti u otajstvo Krista, Crkva se uvijek iznova obnavlja u onome što jest. U euharistiji nam biva posviješteno da je vlastitost Crkve biti služiteljicom dara, živjeti izručenost snazi Duha koji svemu daje život i sve čini novo.