Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Četrnaesta nedjelja kroz godinu

7. srpnja 2019.
 
 
Ulazna pjesma 
Spominjemo se, Bože,
tvoje dobrote usred hrama tvojega.
Kao ime tvoje, Bože, tako i slava tvoja 
do nakraj zemlje doseže. 
Ps 48, 10-11
 
 
 
Zborna molitva
Bože, ti si poniženjem svoga Sina podigao pali svijet.
Udijeli svome narodu svetu radost. Oslobodio si ga ropstva grijeha:
privedi ga uživanju vječnog veselja. 
Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, ovaj prinos 
tvome imenu nek nas 
očisti i iz dana u dan 
potiče na izgradnju 
novoga svijeta. Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Dođite k meni svi, izmoreni i opterećeni
i ja ću vas odmoriti, govori Gospodin! 
Mt 11,  28
 
 
 
Popričesna molitva 
Gospodine, nahranio si nas božanskim darovima.
Molimo te, obdari nas spasenjem i ne daj da te ikad
prestanemo hvaliti.
Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje   Iz 66, 10-14c
Evo mir ću na njih kao rijeku svratiti.
 
Čitanje Knjige proroka Izaije
 
Veselite se s Jeruzalemom,
kličite zbog njega svi koji ga ljubite!
Radujte se, radujte s njime,
svi koji ste nad njim tugovali,
da se nadojite i nasitite 
na dojkama utjehe njegove,
da se nasišete i nasladite 
na grudima krepčine njegove.
Jer ovo govori Gospodin: 
»Evo, mir ću na njih kao rijeku svratiti 
i kao potok nabujali bogatstvo naroda.
Dojenčad ću njegovu na rukama nositi 
i milovati na koljenima.
Kao što mati tješi sina,
tako ću i ja vas utješiti
– utješit ćete se u Jeruzalemu.«
Kad to vidite, srce će vam se radovati
i procvast će vam kosti ko mlada trava.
Očitovat će se ruka Gospodnja
na njegovim slugama.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 66, 1-3a.4-7a.16.20
 
Pripjev:  Kliči Bogu, sva zemljo!
 
Kliči Bogu, sva zemljo,
opjevaj slavu imena njegova,
podaj mu hvalu dostojnu.
Recite Bogu: »Kako su potresna djela tvoja!«
 
     »Sva zemlja nek ti se klanja i nek ti pjeva,
     neka pjeva tvom imenu!«
     Dođite i gledajte djela Božja:
     čuda učini među sinovima ljudskim.
 
On pretvori more u zemlju suhu
te rijeku pregaziše.
Stoga se njemu radujmo!
Dovijeka vlada jakošću svojom!
 
     Dođite, počujte, svi koji se Boga bojite,
     pripovjedit ću što učini duši mojoj!
     Blagoslovljen Bog koji mi molitvu ne odbi,
     naklonosti ne odvrati od mene!
 
 
 
Drugo čitanje   Gal 6, 14-18
Ja na svom tijelu nosim biljege Isusove.
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima
 
Braćo: Bože sačuvaj da bih se ičim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu. Uistinu, niti je što obrezanje niti neobrezanje, nego – novo stvorenje. A na sve koji se ovoga pravila budu držali, i na sveg Izraela Božjega – mir i milosrđe! Ubuduće neka mi nitko ne dodijava jer ja na svom tijelu nosim biljege Isusove! Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim, braćo! Amen.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   Kol 3, 15a.16a
Mir Kristov neka upravlja srcima vašim. Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama!
 
 
 
Evanđelje   Lk 10, 1-9  (kraća verzija)
Počinut će na njemu mir vaš.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
 
U ono vrijeme: Odredi Gospodin drugih sedamdesetdvojicu učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Govorio im je: »Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Idite! Evo, šaljem vas kao janjce među vukove. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće. I nikoga putem ne pozdravljajte. U koju god kuću uđete, najprije recite: ’Mir kući ovoj!’ Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš. Ako li ne, vratit će se na vas. U toj kući ostanite, jedite i pijte što se kod njih nađe. Ta`` vrijedan je radnik plaće svoje. Ne prelazite iz kuće u kuću.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIJEKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ivan Bodrožić: Radnici Božje žetve