Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Četrnaesta nedjelja kroz godinu

5. srpnja 2020.
 
 
Ulazna pjesma 
Spominjemo se, Bože, tvoje dobrote usred hrama tvojega.
Kao ime tvoje, Bože, tako i slava tvoja do nakraj zemlje doseže. 
(Ps 48, 10-11)
 
 
 
Zborna molitva
Bože, ti si poniženjem svoga Sina podigao pali svijet.
Udijeli svome narodu svetu radost.
Oslobodio si ga ropstva grijeha:
privedi ga uživanju vječnog veselja.
Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, ovaj prinos tvome imenu
nek nas očisti i iz dana u dan potiče
na izgradnju novoga svijeta. Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Dođite k meni svi, izmoreni i opterećeni
i ja ću vas odmoriti, govori Gospodin! 
(Mt 11, 28)
 
 
 
Popričesna molitva 
Gospodine, nahranio si nas božanskim darovima. 
Molimo te, obdari nas spasenjem
i ne daj da te ikad prestanemo hvaliti.
Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje   Zah 9, 9-10
Tvoj kralj se evo tebi vraća ponizan.

Čitanje Knjige proroka Zaharije

Ovo govori Gospodin:
»Klikni iz sveg grla, Kćeri sionska! 
Viči od radosti, Kćeri jeruzalemska! 
Tvoj kralj se evo tebi vraća: 
pravičan je i pobjedonosan, 
krotak jaše na magarcu, 
na magaretu, mladetu magaričinu. 
On će istrijebit kola iz Efrajima
i konje iz Jeruzalema, 
on će istrijebit luk ubojni, 
on će navijestit mir narodima. 
Vlast će mu se proširit od mora do mora 
i od Rijeke do rubova zemlje.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 145, 1-2.8-11.13cd-14

Pripjev:   Blagoslivljat ću ime tvoje dovijeka, Bože, kralju moj.

Slavit ću te, o Bože, kralju moj,
ime ću tvoje blagoslivljat uvijek i dovijeka.
Svaki ću dan tebe slaviti,
ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.
 
Milostiv je i milosrdan Gospodin,
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.

Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Gospodin podupire sve koji posrću
i pognute on uspravlja.
 
 
 
Drugo čitanje   Rim 8, 9.11-13
Ako Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
 
Braćo! Vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov. Ako li Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživjet će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama. Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po tijelu živimo! Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije Evanđelja   usp. Mt 11, 25
Blagoslovljen da si, Oče, 
Gospodaru neba i zemlje, što si 
otajstva Kraljevstva objavio malenima.
 
 
 
Evanđelje   Mt 11, 25-30
Krotka sam i ponizna srca.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus: 
»Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, 
što si ovo sakrio od mudrih i umnih,
a objavio malenima. 
Da, Oče, tako se tebi svidjelo. 
Sve je meni predao Otac moj
i nitko ne pozna Sina doli Otac 
niti tko pozna Oca doli Sin 
i onaj kome Sin hoće objaviti. 
Dođite k meni svi koji ste izmoreni 
i opterećeni i ja ću vas odmoriti. 
Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca 
i naći ćete spokoj dušama svojim. 
Uistinu, jaram je moj sladak 
i breme moje lako.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ante Vučković: Jaram Božje riječi