Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Četvrta korizmena nedjelja

22. ožujka 2020.
 
 
Ulazna pjesma 
Veseli se Jeruzaleme! Kličite zbog njega svi koji ga ljubite!
Radujte se, radujte s njime, svi koji ste nad njim tugovali!
Nadojite se i nasitite na dojkama utjehe njegove.
(Usp. Iz 66,10-11)
 
 
 
Zborna molitva
Bože, ti si nas sa sobom pomirio po Riječi svojoj, Isusu Kristu.
Pomozi nam da odanošću i živom vjerom idemo u susret
skorim vazmenim blagdanima. Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, s radošću ti prinosimo ovu žrtvu,
koja nam daje lijek protiv smrti. 
Molimo te da je s vjerom slavimo
i dostojno prikažemo za spas svijeta.
Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Gospodin mi pomaza oči,
i odoh, oprah se i progledah.
(Usp. Iv 9,11)
 
 
 
Popričesna molitva 
Bože, ti prosvjetljuješ svakog čovjeka koji dolazi na ovaj svijet;
molimo te, izliječi nam sljepoću srca da spoznamo što je pravo 
i tebe iskreno ljubimo. 
Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje   1Sam 16, 1b.6-7.10-13a

Čitanje Prve knjige o Samuelu

U one dane: Reče Gospodin Samuelu: »Napuni uljem svoj rog i pođi na put! Ja te šaljem Betlehemcu Jišaju jer sam između njegovih sinova izabrao sebi kralja.«
Kad su došli i kad je Samuel vidio Eliaba, ­reče u sebi: »Jamačno, evo pred Gospodinom ­stoji njegov pomazanik!« Ali Gospodin ­reče Samuelu: »Ne gledaj na njegovu vanjštinu ni na njegov visoki stas jer sam ga ­odbacio. Bog ne gleda kao što gleda čovjek: ­čovjek gleda na oči, a Gospodin gleda što je u ­srcu.« Tako Jišaj dovede sedam svojih sino­va pred Samuela, ali Samuel reče Jišaju: »Gospodin nije izabrao nijednoga od ovih.« Potom zapita Jišaja: »Jesu li to svi tvoji sinovi?« A on odgovori: »Ostao je još najmlađi, on je na paši, za stadom.« Tada Samuel reče Jišaju: »Pošalji po njega jer nećemo sjedati za stol dok on ne dođe.« Jišaj posla po njega: bijaše on rumen, lijepih očiju i krasna stasa. I Gospodin reče Samuelu: »Ustani, pomaži ga: taj je!« Samuel uze rog s uljem i pomaza ga usred njegove braće; i duh Gospodnji obuze Davida od onoga dana.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 23, 1- 6
 
Pripjev:  Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.
 
Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.
 
     Stazama pravim on me upravlja
     radi imena svojega.
     Pa da mi je i dolinom smrti proći,
     zla se ne bojim jer si ti sa mnom.
     Tvoj štap i palica tvoja
    utjeha su meni.
 
Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu prebivati,
kroz dane mnoge.
 
 
 
Drugo čitanje    Ef 5, 8-14

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
 
Braćo: Nekoć bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu: kao djeca svjetlosti hodite – plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina – i odlučite se za ono što je milo Gospodinu. A nemajte udjela u jalovim djelima tame, nego ih dapače raskrinkavajte, jer što potajno čine, sramota je i govoriti. A sve što se raskrinka, pod svjetlošću postaje sjajno; što je pak sjajno, svjetlost je. Zato veli: »Probudi se, ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvijetlit će ti Krist.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Evanđelje   Iv 9,1.6-9.13-17.34-38  (kraća verzija)
Ode, umije se pa se vrati gledajući.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus prolazeći ugleda ­čovjeka slijepa od rođenja. I pljune na zemlju te od pljuvačke načini kal pa mu kalom premaza oči. I reče mu: »Idi, operi se u kupalištu Siloa­mu!« – što znači »Poslanik.« Onaj ode, ­umije se pa se vrati gledajući. Susjedi i oni koji su ga prije viđali kao prosjaka govorili su: »Nije li to onaj koji je sjedio i prosio?« Jedni su ­govorili: »On je.« Drugi opet: »Nije, nego mu je sličan.« On je sam tvrdio: »Da, ja sam!« 
Tada odvedoše toga bivšeg slijepca farizejima. A toga dana kad Isus načini kal i otvori njegove oči, bijaše subota. Farizeji ga počeše iznova ispitivati kako je progledao. On im reče: »Stavio mi kal na oči i ja se oprah – i evo vidim.« Nato neki između farizeja rekoše: »Nije taj čovjek od Boga: ne pazi na subotu.« Drugi su pak govorili: »A kako bi jedan grešnik mogao činiti takva znamenja?« I nastade među njima podvojenost. Zatim ponovno upitaju ­slijepca: »A što ti kažeš o njemu? Otvorio ti je oči!« 
On odgovori: »Prorok je!« Odgovore mu: »Sav si se u grijesima rodio, i ti nas da učiš?« I izbaciše ga. 
Dočuo Isus da su onoga izbacili pa ga nađe i reče mu: »Ti vjeruješ u Sina Čovječjega?« On odgovori: »A tko je taj, Gospodine, da vjerujem u njega?« Reče mu Isus: »Vidio si ga! To je onaj koji govori s tobom!« A on reče: »Vjerujem, Gospodine!« I baci se ničice preda nj.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblijsko-teološko razmišljanje
Slavko Slišković: Očitovanje djela Božjih