Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Četvrta nedjelja došašća

22. prosinca 2019.
 
 
Ulazna pjesma 
Rosite nebesa, odozgor, i oblaci, daždite Pravednika!
Neka se rastvori zemlja da procvjeta Spasiteljem! (Iz 45, 8)
 
 
 
Zborna molitva
Gospodine, po anđelovu smo navještenju upoznali
utjelovljenje Krista, tvoga Sina. Molimo te: ispuni nas svojom
milošću i mukom i križem njegovim privedi nas k slavi uskrsnuća.
Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, svojim si Duhom u krilu blažene Djevice Marije
sazdao čovještvo svoga Sina. Molimo te, tim istim Duhom
posveti i darove na našem oltaru. Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Evo, Djevica će začeti i roditi sina,
i nadjenut će mu ime Emanuel – S nama Bog! (Iz 7, 14)
 
 
 
Popričesna molitva 
Svemogući Bože, u ovoj smo pričesti primili jamstvo vječnog otkupljenja.
Molimo te: s blizinom božićnih blagdana nek raste i naša spremnost
da dostojno slavimo otajstvo rođenja tvoga Sina.
Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
 
 
 
Prvo čitanje   Iz 7,  10-14
Evo, djevica će začeti.

Čitanje Knjige proroka Izaije

U one dane:
Gospodin opet progovori Ahazu i reče mu:
»Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina.« Ali Ahaz odgovori: »Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina.« 
Tada reče Izaija: »Čujte, dome Davidov. Zar vam je malo dodijavati ljudima, pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel!«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 24,  1-4b.5-6

Pripjev:  Nek uniđe Gospodin: on je Kralj slave!

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, 
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji 
i na rijekama učvrsti.
 
     Tko će uzići na goru Gospodnju, 
     tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
     Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno: 
     duša mu se ne predaje ispraznosti.
 
On blagoslov prima od Gospodina 
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, 
koji traže lice Boga Jakovljeva.
 
 
 
Drugo čitanje   Rim 1,  1-7
Isus Krist, potomak Davidov, Sin Božji.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
 
Pavao, sluga Krista Isusa, pozvan za apostola, odlučen za evanđelje Božje – koje Bog unaprijed obećavaše po svojim prorocima u Pismima svetim o Sinu svome, potomku Davidovu po tijelu, postavljenu Sinom Božjim, u snazi, po Duhu posvetitelju uskrsnućem od mrtvih, o Isusu Kristu, Gospodinu našemu, po komu primismo milost i apostolstvo da na slavu imena njegova k poslušnosti vjere privodimo sve pogane, među kojima ste i vi pozvanici Isusa Krista: svima u Rimu, miljenicima Božjim, pozvanicima, svetima. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   
Evo, Djevica će začeti i roditi Sina
i nadjenut će mu ime Emanuel! – S nama Bog!

Evanđelje   Mt 1,  18-24
Isus će se roditi od Marije, zaručene za Josipa, sina Davidova.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. 
Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego 
naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« 
Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospo­din reče po proroku: »Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!« 
Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Slavko Slišković: Bog obećava, a čovjek dodijava