Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Četvrta nedjelja kroz godinu

29. siječnja 2017.
 
 
Ulazna pjesma 
Spasi nas, Gospodine, Bože naš, 
i saberi nas iz naroda,
da slavimo tvoje sveto ime, 
da se tvojom slavom ponosimo.  (Ps 106, 47)
 
 
Zborna molitva
Gospodine, Bože naš, tvoja Crkva počinje svetu službu: 
daj da te štujemo svom dušom te u tvom Duhu ljubimo 
i prihvaćamo sve ljude. 
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, donosimo na oltar darove u znak svoga služenja 
i predanja: primi ih i pretvori u otajstvo našeg otkupljenja. 
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Blago siromasima, duhom; njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago krotkima – oni će baštiniti zemlju!   (Mt 5,3.5a)
 
 
Popričesna molitva 
Gospodine, ova pričest obnovila je u nama božanski život.
Molimo da po tom sredstvu spasenja neprestano rastemo u vjeri.
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Sef 2,3; 3,12-13
Pustit ću da u tebi opstane samo skroman i čedan narod.
 
Čitanje Knjige proroka Sefanije
 
Tražite Gospodina, 
svi skromni na zemlji, 
svi koji izvršavate odredbe njegove!
Tražite pravdu,
tražite poniznost: 
vi ćete možda biti zaštićeni 
u dan gnjeva Gospodnjega.
»Pustit ću da u tebi opstane 
samo skroman i čedan narod, 
i u imenu Gospodnjem tražit će 
okrilje ostatak Izraelov. 
Oni neće više činiti nepravdu, 
neće više govoriti laži; 
u njihovim ustima neće se više 
naći jezik prijevarni. 
Moći će pâsti i odmarati se 
i nitko im neće smetati.«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 146,6c-10
 
Pripjev:  Blago siromasima duhom; njihovo je kraljevstvo nebesko!
 
Gospodin ostaje vjeran dovijeka,
potlačenima vraća pravicu,
a gladnima kruha daje.
Gospodin oslobađa sužnje.
 
    Gospodin slijepcima oči otvara.
    Gospodin uspravlja prignute,
    Gospodin ljubi pravedne.
    Gospodin štiti pridošlice.
 
Sirote i udovice podupire,
a grešnicima mrsi putove.
Gospodin će kraljevati dovijeka,
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.
 
 
Drugo čitanje    1Kor 1, 26-31
Slabe svijeta izabra Bog.
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
 
Gledajte, braćo, sebe, pozvane:  nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih. 
Nego lúde svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake; i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest, da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom. Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i otkupljenje, da bude kako je pisano: Tko se hvali, u Gospodu neka se hvali.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja  Mt 5,1-12a
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!
 
 
Evanđelje   Mt 5,1-12a
Blago siromasima duhom!
 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
 
U ono vrijeme: 
Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. 
I kad sjede, pristupe mu učenici. 
On progovori i stane ih naučavati:
»Blago siromasima duhom:
njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!
Blago gladnima i žednima pravednosti: 
oni će se nasititi!
Blago milosrdnima: 
oni će zadobiti milosrđe!
Blago čistima srcem: 
oni će Boga gledati!
Blago mirotvorcima: 
oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde 
i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! 
Radujte se i kličite: 
velika je plaća vaša na nebesima!« 
Riječ Gospodnja.
 
 
  HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
  Ante Vučković: Siromasi duhom