Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Deseta nedjelja kroz godinu

10. lipnja 2018.
 
 
Ulazna pjesma
Gospodin mi je svjetlost i spasenje: koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga: pred kime da strepim?
Protivnici moji i dušmani posrću i padaju.
(Ps 27, 1-2)
 
 
Zborna molitva
Bože, sve što je dobro od tebe dolazi.
Udijeli nam dar svoga Duha, da mislimo što je pravo
i to u djelo provedemo. Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, usavrši naše služenje,
da ovaj prinos bude tebe dostojan
a nama uveća ljubav. Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, 
u Bogu ostaje, i  Bog u njemu.
(1Iv 4, 16)
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, po ljekovitim otajstvima koja smo primili
daj da ozdravimo od svoje zloće i hodimo putem pravednosti.
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Post 3, 9-15
Neprijateljstvo ja zamećem između roda tvojeg i roda njezina!
 
Čitanje Knjige Postanka 
 
Pošto je Adam jeo s drveta, zovne ga Gospo­din, Bog: »Gdje si?«, reče mu. On ­odgovori: »Čuo sam tvoj glas u vrtu; pobojah se jer sam gol pa se sakrili.« Nato mu reče: »Tko ti otkri da si gol? Da nisi jeo sa stabla s ­kojega sam ti zabranio jesti?« Čovjek odgovori: »Žena koju si stavio uza me – ona mi je dala sa stabla pa sam jeo.« Gospodin, Bog, reče ženi: »Što si to učinila?« »Zmija me ­prevarila pa sam jela«, odgovori žena. Nato Gospodin, Bog, reče zmiji: »Kad si to učinila, prokleta bila među svim životinjama i svom zvjeradi poljskom! Po trbuhu svome puzat ćeš i prašinu jesti sveg života svog! Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg 
i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu.«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 130, 1-8
Pripjev: U Gospodina je milosrđe i obilno je u njega otkupljenje.
 
Iz dubine vapijem tebi, Gospodine:
Gospodine, usliši glas moj!
Neka pazi uho tvoje
na glas moga vapaja!
 
    Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao,
     Gospodine, tko će opstati?
     Al u tebe je praštanje
     da bismo ti služili.
 
U Gospodina ja se uzdam, 
duša se moja u njegovu uzda riječ.
Duša moja čeka Gospodina 
više no zoru straža noćna.
 
 
Drugo čitanje   2 Kor 4, 13 – 5,1
Vjerujemo pa zato i besjedimo.
 
Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima 
 
Braćo: Budući da imamo isti duh vjere kao što je pisano: Uzvjerovah, zato besjedim, i mi vjerujemo pa zato i besjedimo. Ta znamo: onaj koji je uskrisio Gospodina Isusa i nas će s Isusom uskrisiti i zajedno s vama uza se postaviti. A sve je to za vas: da milost – umnožena – zahvaljivanjem mnogih izobiluje Bogu na slavu. Zato ne malakšemo. Naprotiv, ako se naš izvanji čovjek i raspada, nutarnji se iz dana u dan obnavlja. Ta ova malenkost naše časovite nevolje donosi nam obilato, sve obilatije, breme vječne slave jer nama nije do vidljivog, nego do nevidljivog: ta vidljivo je privremeno, a nevidljivo – vječno. Znamo doista: ako se razruši naš zemaljski dom, šator, imamo zdanje od Boga, dom nerukotvoren, vječan na nebesima. 
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije evanđelja   Iv 12, 31b-32
Sada će knez ovoga svijeta biti izbačen, govori Gospodin.
A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi.
 
 
Evanđelje   Mk 3, 20-35
Sotoni je došao kraj.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku 

U ono vrijeme: Dođe Isus u kuću. Opet se skupi toliko mnoštvo da nisu mogli ni jesti. Čuvši to, dođoše njegovi da ga obuzdaju jer se govorilo: »Izvan sebe je!« I pismoznanci što siđoše iz Jeruzalema govorahu: »Beelzebula ima, po poglavici đavolskom izgoni đavle.« 
A on ih dozva pa im u prispodobama govoraše: »Kako može Sotona Sotonu izgoniti? Ako se kraljevstvo u sebi razdijeli, ono ne može opstati. Ili: ako se kuća u sebi razdijeli, ona ne može opstati. Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj. Nitko, dakako, ne može u kuću jakoga ući i  oplije­niti mu pokućstvo ako prije jakoga ne sveže. 
Tada će mu kuću oplijeniti! Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskima, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga.« Jer govorahu: »Duha nečistoga ima.« I dođu majka njegova i braća njegova. Ostanu vani, a k njemu pošalju neka ga ­pozovu. Oko njega je sjedjelo mnoštvo. I reknu mu: »Eno vani majke tvoje i braće tvoje, ­traže te!« On im odgovori: »Tko je majka ­moja i braća moja?« I okruži pogledom po ­onima što su sjedjeli oko njega u krugu i kaže: »Evo majke moje, evo braće moje! Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka.« 
Riječ Gospodnja.
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
Ivica Raguž: O neuspjehu obuzdavanja Isusa