Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Devetnaesta nedjelja kroz godinu

12. kolovoza 2018.
 
 
Ulazna pjesma
Pogledaj, Gospodine, na Savez svoj, i život svojih siromaha ne zaboravi zauvijek.
Ustani, Bože, zauzmi se za svoju parnicu, ne zaboravi vike onih koji te zazivaju.
(Ps 74, 20.19.22.23)
 
 
 
Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, smijemo te zvati svojim Ocem.
Daj da nam u srcu poraste duh sinovstva te uđemo u obećanu baštinu.
Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, prinosimo ti darove koje si nam ti udijelio.
Molimo te, primi ih iz ruku svoje Crkve i snagom Duha
pretvori u otajstvo spasenja. Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Kruh koji ću ja dati tijelo je moje,
za život svijeta, govori Gospodin.
(Iv 6, 52)
 
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, pričestili smo se tijelom i krvlju tvoga Sina. 
Ta pričest neka nas spasi i utvrdi u svjetlu tvoje istine. Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje   1Kr 19, 4-8
Okrijepljen tom hranom, išao je sve do gore Božje.
 
Čitanje Prve knjige o Kraljevima

U one dane: Ode Ilija dan hoda u pustinju. Stigavši onamo sjede pod jednu žuku, zaže­lje umrijeti i reče: »Već mi je svega dosta, Gospodine! Uzmi dušu moju, jer nisam ­bolji od otaca svojih.« Zatim leže i zaspa ondje. Ali gle, anđeo ga taknu i reče mu: »Ustani i jedi.« On pogleda, kad gle – kraj njegova uzglavlja na kamenu pečen kruh i vrč ­vode. Jeo je i pio pa opet legao. Ali se anđeo Go­spodnji javi i drugi put, dotače ga i reče: »Ustani i jedi, jer je pred tobom dalek put!« Ustao je, jeo i pio. I okrijepljen tom hranom, išao je četrdeset dana i četrdeset noći sve do Božje gore Horeba.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 34, 2-9
Pripjev: Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin!
 
Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba,
njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
Nek se Gospodinom duša moja hvali,
nek čuju ponizni i nek se raduju!
 
     Veličajte sa mnom Gospodina,
     uzvisujmo ime njegovo zajedno!
     Tražio sam Gospodina i on me usliša,
     izbavi me od straha svakoga.
 
U njega gledajte i razveselite se
da se ne postide lica vaša.
Eto, jadnik vapi, a Gospodin ga čuje,
izbavlja ga iz svih tjeskoba.
 
     Anđeo Gospodnji tabor podiže
     oko njegovih štovalaca da ih spasi.
     Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin:
     blago čovjeku koji se njemu utječe!
 
 
 
Drugo čitanje   Ef 4, 30–5, 2
Hodite u ljubavi kao i Krist.
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
 
Braćo: 
Ne žalostite Duha Svetoga, Božjega, 
kojim ste opečaćeni za dan otkupljenja! Daleko od vas svaka gorčina, 
i srdžba, i gnjev, i vika, 
i hula sa svom opakošću! Naprotiv! 
Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima 
kao što i Bog u Kristu nama oprosti.
Budite dakle nasljedovatelji Božji 
kao djeca ljubljena i hodite u ljubavi 
kao što je i Krist ljubio vas 
i sebe predao za nas kao prinos 
i žrtvu Bogu na ugodan miris.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   Iv 6, 51
Ja sam kruh živi koji je s neba sišao,
govori Gospodin; tko bude jeo od ovoga kruha živjet će uvijeke. 
 
 
 
Evanđelje   Iv 6, 41-51
Ja sam kruh života koji siđoh s neba.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme:
Židovi mrmljahu protiv Isusa što je rekao: »Ja sam kruh koji je sišao s neba.« Govorahu: »Nije li to Isus, sin Josipov? Ne poznajemo li mu oca i majku? Kako sada govori: ’Sišao sam s neba?’«
Isus im odvrati: »Ne mrmljajte među sobom! Nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče Otac koji me posla; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Pisano je u Prorocima: Svi će biti učenici Božji. Tko god čuje od Oca i pouči se, dolazi k meni. Ne da bi tko vidio Oca, doli onaj koji je kod Boga; on je vidio Oca. Zaista, zaista, kažem vam: tko vjeruje, ima život vječni. Ja sam kruh života. Očevi vaši jedoše u pustinji manu i pomriješe. Ovo je kruh koji silazi s neba: da tko od njega jede, ne umre. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
 
Ivan Šaško: Ljubav je kruh našega uskrsnuća