Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Devetnaesta nedjelja kroz godinu

13. kolovoza 2017.
 
 
Ulazna pjesma
Pogledaj, Gospodine, na Savez svoj,
i život svojih siromaha ne zaboravi zauvijek.
Ustani, Bože, zauzmi se za svoju parnicu,
ne zaboravi vike onih koji te zazivaju.  (Ps 74, 20.19. 22-23)
 
 
Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, smijemo te zvati svojim Ocem.
Daj da nam u srcu poraste duh sinovstva te uđemo u obećanu baštinu.
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, prinosimo ti darove koje si nam ti udijelio.
Molimo te, primi ih iz ruku svoje Crkve 
i snagom Duha pretvori u otajstvo spasenja.
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma 
Kruh koji ću ja dati tijelo je moje,
za život svijeta, govori Gospodin.  (Iv 6, 52)
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, pričestili smo se tijelom i krvlju tvoga Sina.
Ta pričest neka nas spasi i utvrdi u svjetlu tvoje istine. 
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   1Kr 19,9a.11-13a
Stani u gori pred Gospodinom.
 
Čitanje Prve knjige o Kraljevima
 
U one dane: Dođe Ilija na Božje brdo Horeb, uđe u neku pećinu i prenoći u njoj. I gle, eto k njemu riječi Gospodnje. Glas mu ­reče: »Iziđi i stani u gori pred ospodinom. Evo Gospodin upravo prolazi.« Pred Gospodinom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi, ali Gospodin ­nije bio u olujnom vihoru; poslije olujnog vihora bio je potres, ali Gospodin nije bio u potresu; a poslije potresa bio je oganj, ali Gospodin nije bio u ognju; poslije ognja šapat laganog i blagog lahora. Kad je to čuo Ilija, zakri lice plaštem, iziđe i stade na ulazu u pećinu.
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 85,9ab.10-14 
Pripjev:   Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje!
 
Da poslušam što mi to Gospodin govori:
Gospodin obećava mir.
Zaista, blizu je njegovo spasenje
onima koji ga se boje
i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.
 
    Ljubav će se i vjernost sastati,
    pravda i mir zagrliti.
    Vjernost će nicat iz zemlje,
    pravda će gledat s nebesa.
 
Gospodin će dati sreću,
i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim,
a mir tragom stopa njegovih.
 
 
Drugo čitanje   Rim 9,1-5
Htio bih ja sâm proklet biti za braću svoju.
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
 
Braćo: 
Istinu govorim u Kristu, ne lažem; susvjedok mi je savjest moja u Duhu Svetom: silna mi je tuga i neprekidna bol u srcu. Da, htio bih ja sâm proklet biti, odvojen od Krista, za braću svoju, sunarodnjake svoje po tijelu. Oni su Izraelci, njihovo je posinstvo, i slava, i savezi, i zakonodavstvo, i bogoštovlje, i obećanja; njihovi su i oci, od njih je, po tijelu, i Krist, koji je iznad svega, Bog blagoslovljen u vjekove. Amen.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja   Ps 130,5
U Gospodina ja se uzdam,
duša se moja u njegovu uzda riječ.
 
 
Evanđelje   Mt 14,22-33
Zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!
 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
 
Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru, a samo, da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam. Lađa se već mnogo stadija bila otisnula od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: »Utvara!« I od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: »Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!« Petar prihvati i reče: »Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!« A on mu reče: »Dođi!« 
I Petar siđe s lađe te, hodeći po vodi, ­pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: »Gospodine, ­spasi me!« Isus odmah pruži ruku, dohvati ga 
i kaže mu: »Malovjerni, zašto si posumnjao?« Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: »Uistinu, ti si Sin Božji!«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
S. Slišković: U oluji i blagome lahoru