Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Druga nedjelja došašća

8. prosinca 2019.
 
 
Ulazna pjesma 
Puče sionski, evo, Gospodin dolazi spasiti narode;
i zagrmjet će glasom veličajnim na radost vašega srca.
(Usp. Iz 30, 19.30)
 
 
 
Zborna molitva
Svemogući i milosrdni Bože, dok hitimo u susret tvome Sinu
daj da nas zemaljske brige ne smetu; nebeska mudrost tvoje riječi
nek nas uvede u zajedništvo njegove sudbine. Koji s tobom.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, nek nas ponizne molitve i skromni prinosi
pomire s tobom: ne možemo se pouzdati u svoje zasluge,
priteci nam u pomoć svojom milošću. Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Ustani, Jeruzaleme, stani na visoko;
vidi radost što ti dolazi od Boga tvoga!
(Bar 5, 5; 4, 36)
 
 
 
Popričesna molitva 
Gospodine, nahranio si nas duhovnim jelom.
Smjerno te molimo: po sudjelovanju u ovom otajstvu
nauči nas, u svjetlu svoje mudrosti, zemaljskim se dobrima
pravilno služiti, a za nebeskima težiti. Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje   Iz 11, 1-10
Po pravdi će sudit siromasima.
 
Čitanje Knjige proroka Izaije

U onaj dan: Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbit iz njegova korijena. Na njemu će duh Gospodnji počivat, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg. Prodahnut će ga strah Gospodnji: neće suditi po viđenju, presuđivati po čuvenju, već po pravdi će suditi ubogima i sud prav izricat bijednima na zemlji. Šibom riječi svoje ošinut će silnika, a dahom iz usta ubit bezbožnika. On će pravdom opasati bedra, a vjernošću bokove. Vuk će prebivat s janjetom, ris ležati s kozlićem, tele i lavić zajedno će pasti, a djetešce njih će vodit. Krava i medvjedica zajedno će pasti, a mladunčad njihova skupa će ležati, lav će jesti slamu ko govedo. Nad rupom gujinom igrat će se dojenče, sisanče će ruku ­zavlačiti u leglo zmijinje. Zlo se više neće činiti, neće se pustošiti na svoj svetoj gori mojoj: zemlja će se ispuniti spoznajom Jahvinom kao što se vodom pune mora. U dan onaj: Jišajev izdanak, dignut kao stijeg narodima, puci će željno tražiti. I prebivalište njegovo bit će slavno.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam     Ps 72, 1-2.7-8.12-13.17

Pripjev:  U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik dovijeka!
 
Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno, 
siromasima po pravici!
 
     U danima njegovim cvjetat će pravda 
     i mir velik – sve dok bude mjeseca.
     I vladat će od mora do mora, 
     i od Rijeke do granica svijeta.
 
On će spasiti siromaha koji uzdiše, 
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu 
i spasit će život nevoljniku.
 
 
 
Drugo čitanje   Rim 15, 4-9
Krist spašava sve ljude.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
 
Braćo: Što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po postojanosti i utjesi Pisama imamo nadu. A Bog postojanosti i utjehe dao vam da međusobno budete složni po Kristu Isusu te jednodušno, iz jednoga grla, slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista. Prigrljujte jedni druge kao što je Krist prigrlio vas na slavu Božju. Krist je, velim, postao poslužitelj obrezanika za istinu Božju da ispuni obećanja dana ocima, a pogani da za milosrđe proslave Boga, kao što je pisano: Zato ću te slaviti među pucima i psalam pjevati tvome imenu.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   Lk 3, 4.6
Pripravite put Gospodinu, poravnite mu 
staze; svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.
 
 
 
Evanđelje    Mt 3, 1-12
Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko!
 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
 
U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propo­-vije­dajući u Judejskoj pustinji: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; ­hranom mu bijahu ska­kavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordan­ska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. 
Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: »Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: ‘Imamo oca Abrahama!’ Jer, kažem vam, Bog iz ­ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, sije­če se i u oganj baca. Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ivan Šaško: Zanima li nas uopće Isusov ponovni dolazak?