Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Druga nedjelja kroz godinu

15. siječnja 2017.
 
 
 
Ulazna pjesma
Sva zemlja, Bože,
nek ti se klanja 
i nek ti pjeva,
neka pjeva tvom imenu!  (Ps 66, 4)
 
 
Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, 
u tvojoj su ruci i svemirska prostranstva i srca ljudi:
usliši molitve svoga naroda 
i udijeli mir našem vremenu. 
Po Gospodinu.
 
Darovna molitva
Gospodine, daj da ovim otajstvima pristupamo s doličnim poštovanjem. 
Kad god se slavi spomen Kristove žrtve, vrši se u nama 
djelo otkupljenja. Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Mi smo upoznali ljubav koju Bog ima u nama
i povjerovali joj.  (Iv 4, 16)
 
 
Popričesna molitva 
Udijeli nam, Gospodine, Duha svoje ljubavi.
ahranio si nas jednim kruhom s neba, daj da tvojom milošću živimo
u bratskoj slozi. Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Iz 49, 3.5-6
Postavit ću te za svjetlost narodima, da spas moj budeš do nakraj zemlje.
 
Čitanje knjige proroka Izaije
 
Gospodin mi reče: »Ti si sluga moj, 
Izraele, u kom ću se proslaviti!« 
A sad govori Gospodin, 
koji me od utrobe slugom svojim načini, 
da mu vratim natrag Jakova,
da se sabere Izrael. 
Proslavih se u očima Gospodnjim, 
Bog moj bijaše mi snaga. 
I reče mi: »Premalo je da mi budeš sluga, 
da podigneš plemena Jakovljeva 
i vratiš ostatak Izraelov, 
nego ću te postaviti za svjetlost narodima, da spas moj budeš do nakraj zemlje.«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 40, 2.4.7-10
Pripjev:  Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!
 
Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim
i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.
U usta mi stavi pjesmu novu,
slavopoj Bogu našemu.
 
    Žrtve i prinosi ne mile ti se,
    nego si mi uši otvorio;
    paljenicâ ni okajnicâ ne tražiš.
    Tada rekoh: »Evo dolazim!
 
U svitku knjige piše za mene:
Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju,
Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.«
 
    Pravdu ću tvoju naviještat u zboru velikom
    i usta svojih zatvoriti neću,
    Gospodine, sve ti je znano.
 
 
Drugo čitanje    1Kor 1, 1-3
Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
 
Početak Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
 
Pavao, po Božjoj volji pozvan za apostola Krista Isusa, i brat Sosten 
Crkvi Božjoj u Korintu – posvećenima u Kristu Isusu, pozvanicima, svetima,
sa svima što na bilo kojemu mjestu prizivlju ime Isusa Krista, Gospodina našega, njihova i našega.
Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije evanđelja   Iv 1,14a.12b
Riječ tijelom postade i nastani se među nama;
onima koji Njega primiše podade moć da postanu djeca Božja.
 
 
Evanđelje   Iv 1, 29-34
Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!
 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
 
U ono vrijeme: Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče:
»Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta! To je onaj o kojem rekoh:
Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene! Ja ga nisam 
poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.« 
I posvjedoči Ivan: »Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu.
Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: 
’Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.’ 
I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.«
Riječ Gospodnja.
 
 
  HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
  Domagoj Runje: Evo Jaganjca Božjega