Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Dvadeset i četvrta nedjelja kroz godinu

17. rujna 2017.
 
 
 
Ulazna pjesma 
Daj mir, Gospodine,
onima što se u te uzdaju,
da se proroci tvoji pokažu istiniti.
Uslišaj molitve slugu svojih,
Izraela, puka svoga.  (usp. Sir 36, 18)
 
 
Zborna molitva
Bože, Stvoritelju i Svedržitelju. 
Daj da ti služimo svim srcem 
te iskusimo darove tvoje ljubavi. 
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, usliši nam
prošnje i primi darove. 
Što svaki od nas prikazuje 
tebi na čast, nek bude 
na spasenje svima.
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma 
Čaša koju blagosli­vljamo, zajedništvo je Krvi Kristove!
Kruh koji lomimo, zajedni­štvo je Tijela Kristova! 
(usp. 1Kor 10, 16)
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, nek nam ova pričest pronikne duh i tijelo,
da u nama ne prevagne tjelesna sklonost nego djelovanje tvoje moći.
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Sir 27, 30 – 28, 7
Oprosti nepravdu svojemu bližnjemu, pa kada budeš molio, grijesi će se tvoji oprostiti.
 
Čitanje Knjige Sirahove
 
Mržnja i srdžba jednako su gnusne i grešan ih čovjek obje u sebi nosi. Tko se osvećuje, njemu se Gospodin osvećuje i dobro pazi na grijehe njegove. Oprosti nepravdu svojemu bližnjemu, pa kad budeš molio, grijesi će se tvoji oprostiti. Ako čovjek goji mržnju na drugoga, kako može od Gospodina tražiti ozdravljenje? Kad s čovjekom sličnim sebi nema milosrđa, kako može moliti se za svoje grijehe? On, koji je sâm od mesa, goji osvetljivost, pa tko će mu oprostiti grijehe? 
Misli na konac svoj i prestani s mržnjom; sjeti se raspadanja i smrti i vrši zapovijedi. Misli na zapovijedi i ne mrzi na bližnjega i na savez Svevišnjega pa oprosti krivicu.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pripjevni psalam   Ps 103, 1-4.8.10-12 
Pripjev: Milosrdan je i milostiv Gospodin, spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.
 
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina
i sve što je u meni, sveto ime njegovo!
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina
i ne zaboravi dobročinstava njegovih!
 
     On ti otpušta sve grijehe tvoje, 
     on iscjeljuje sve slabosti tvoje;
     on ti od propasti izbavlja život,
     kruni te dobrotom i nježnošću.
 
Jarostan nije za vječna vremena
niti dovijeka plamti srdžba njegova.
Ne postupa s nama po grijesima našim 
niti nam plaća po našim krivnjama.
 
     Jer kako je nebo visoko nad zemljom,
     dobrota je njegova s onima koji ga se boje. 
     Kako je istok daleko od zapada,
     tako udaljuje od nas bezakonja naša.
 
 
Drugo čitanje   Rim 14, 7-9
Živimo ili umiremo – Gospodinovi smo!
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
 
Braćo! Nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Doista, ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Živimo li dakle ili umiremo – Gospodinovi smo. Ta Krist zato umrije i oživje da gospodar bude i mrtvima i živima.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja   Iv 13,34
Zapovijed vam novu dajem, govori Gospodin, 
ljubite jedni druge, kao što sam ja ljubio vas.
 
 
Evanđelje   Mt 18, 21-35
Opraštaj, kažem ti, ne do sedam puta, nego do sadamdeset puta sedam!
 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
 
U ono vrijeme: Petar pristupi Isusu i reče: 
»Gospodine, koliko puta da oprostim ­bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?« Kaže mu Isus: »Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.« »Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa ­slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše deset tisuća talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima te se podmiri dug. 
Nato sluga padne ničice preda nj govoreći: ’Strpljenja imaj sa mnom, i sve ću ti vratiti.’ Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. 
A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše sto denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: ’Vrati što si dužan!’ Drug padne preda nj i stane ga zaklinjati: ’Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti.’ Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. 
Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: ’Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?’ I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.«
Riječ Gospodnja.
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
Ivica Raguž: O oprostu