Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Dvadeset i deveta nedjelja kroz godinu

20. listopada 2019.
 
 
Ulazna pjesma 
Zazivam te, Bože, ti ćeš me uslišiti:
prikloni mi uho i čuj riječi moje. 
Čuvaj me ko zjenicu oka, 
sakrij me u sjenu krila svojih.
(Ps 17, 6.8)
 
 
 
Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, daj da ti uvijek budemo odani
i tvome Veličanstvu služimo iskrena srca.
Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, obdari nas milošću i očisti od grijeha,
da tvojim otajstvima služimo u slobodi srca.
Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma 
Oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu,
da im od smrti život spasi, da ih nahrani u vrijeme gladi. 
(Ps 33, 18-19)
 
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, i ovom nas službom približi nebeskoj Crkvi.
Prati nas vremenitom pomoći i uči vječnoj mudrosti. Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje   Izl 17, 8-13
Dok bi Mojsije držao ruke uzdignute, Izraelci bi nadjačavali.
 
Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: 
Dođu Amalečani i zarate s Izraelcima kod Refidima. A Mojsije reče Jošui: »Odaberi momčad pa pođi i zapodjeni borbu s Amalečanima. Ja ću sutra stati na vrh brda, sa štapom Božjim u ruci.« Jošua učini kako mu je Mojsije rekao te zapodjene borbu s Amalečanima, a Mojsije, Aron i Hur uzađoše na vrh brda. I dok bi Mojsije držao ruke uzdignute, Izraelci bi nadjačavali; a kad bi ruke spustio, nadjačavali bi Amalečani. Ali Mojsiju ruke napokon otežaše. Zato uzeše kamen, staviše ga poda nj i on sjede na nj, 
a Aron i Hur, jedan s jedne, a drugi s druge strane, držahu ruke, tako da mu izdržaše do sunčanog zalaska. I Jošua oštricom mača svlada Amaleka i njegov narod.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 121, 1-8

Pripjev:  Pomoć je naša u imenu Gospodina koji stvori nebo i zemlju.
 
K brdima oči svoje uzdižem:
odakle će mi doći pomoć?
Pomoć je moja od Gospodina
koji stvori nebo i zemlju.
 
     Tvojoj nozi on posrnuti ne da
     i neće zadrijemati on, čuvar tvoj.
     Ne, ne drijema i ne spava
     on, čuvar Izraelov.
 
Gospodin je čuvar tvoj,
Gospodin je zasjen tvoj s desne tvoje!
Neće ti sunce nauditi danju
ni mjesec noću.

     Čuvao te Gospodin od zla svakoga,
     čuvao dušu tvoju!
     Čuvao Gospodin tvoj izlazak i povratak
     odsada dovijeka!
 
 
 
Drugo čitanje   2Tim 3, 14–4,2
Da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban.
 
Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju
 
Predragi: Ostani u onome u čemu si poučen i čemu si vjeru dao, svjestan od koga si sve poučen i da od malena poznaješ Sveta pisma koja su vrsna učiniti te mudrim tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu. Sve Pismo, bogoduho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban. Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom, koji će suditi žive i mrtve, zaklinjem te pojavkom njegovim i kraljevstvom njegovim: 
propovijedaj riječ, uporan budi – bilo to zgodno ili nezgodno – uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj sa svom strpljivošću i poukom.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   Heb 4, 12
Živa je riječ Božja i djelotvorna;
prosuđuje nakane i misli srca.
 
 
 
Evanđelje   Lk 18, 1-8
Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kaza Isus svojim učenicima prispodobu kako valja svagda moliti i nikada ne sustati: »U nekom gradu bio sudac. Boga se nije bojao, za ljude nije mario. U tom gradu bijaše i neka udovica. Dolazila k njemu i molila: ’Obrani me od mog tužitelja!’ No on ne htjede zadugo. Napokon reče u sebi: ’Iako se Boga ne bojim nit zaljude marim, ipak, jer mi udovica ova dodijava, obranit ću je da vječno ne dolazi mučiti me.’«
Nato reče Gospodin: »Čujte što govori nepravedni sudac! Neće li onda Bog ­obraniti svoje izabrane koji dan i noć vape k ­njemu sve ako i odgađa stvar njihovu? Kažem vam, ustat će žurno na njihovu obranu. Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji?«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Domagoj Runje: Ustrajna molitva