Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Dvadeset i deveta nedjelja kroz godinu

18. listopada 2020.
 
Ulazna pjesma
Zazivam te, Bože, ti ćeš me uslišit: prikloni mi uho i čuj riječi moje.
Čuvaj me ko zjenicu oka, sakrij me u sjenu krila svojih.
(Ps 17, 6.8)
 
 
Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, daj da ti uvijek budemo odani
i tvome Veličanstvu služimo iskrena srca. 
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, obdari nas milošću i očisti od grijeha,
da tvojim otajstvima služimo u slobodi srca.
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu,
da im od smrti život spasi, da ih nahrani u vrijeme gladi. 
(Ps 33, 18-19)
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, i ovom nas službom približi nebeskoj Crkvi. 
Prati nas vremenitom pomoći i uči vječnoj mudrosti. 
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Iz 45, 1.4-6
Primih za desnicu Kira da pred njim oborim narode!
 
Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin o Kiru, pomazaniku svome: 
»Primih ga za desnicu da pred njim oborim narode i raspašem bokove kraljevima, 
da rastvorim pred njim vratnice, da mu nijedna vrata ne budu zatvorena. 
Radi sluge svog Jakova i Izraela, svog izabranika, po imenu ja te pozvah, 
imenovah te premda me znao nisi. Ja sam Gospodin i nema drugoga;
osim mene Boga nema. Iako me ne poznaš, naoružah te: 
nek se znade od istoka do zapada da izvan mene sve je ništavilo: 
Ja sam Gospodin i nema drugoga!«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 96, 1.3-5.7-10ac

Pripjev:  Dajte Gospodinu slavu i silu!

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Kazujte poganima njegovu slavu,
svim narodima čudesa njegova!
 
Velik je Gospodin, hvale predostojan,
strašniji od svih bogova!
Ništavni su svi bozi narodâ,
a Gospodin stvori nebesa!
 
Dajte Gospodinu, narodna plemena,
dajte Gospodinu slavu i silu!
Dajte Gospodinu slavu imena njegova!
Prinesite žrtvu i uđite u dvorove njegove!
 
Poklonite se Gospodinu 
u sjaju svetosti njegove!
Strepi pred njim, sva zemljo!
Nek se govori među poganima: 
»Gospodin kraljuje,
narodima pravedno upravlja.«
 
 
Drugo čitanje:   1Sol 1, 1-5b
Spominjemo se vaše vjere, ljubavi i nade.
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima
 
Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjanâ u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir! 
Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama spominjući se vaše ­djelotvorne vjere, zauzete ljubavi i postojane nade u Gospodinu našem Isusu Kristu, pred Bogom i Ocem našim. Svjesni smo, braćo od Boga ­ljubljena, vašeg izabranja jer evanđelje naše nije k vama došlo samo u riječi nego i u snazi, u Duhu Svetome i mnogostrukoj punini.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja    Fil 2, 15d.16a
Svijetlite kao svjetlila u svijetu
držeći riječ Života.
 
 
Evanđelje    Mt 22, 15-21
Podajte caru carevo, a Bogu Božje.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: 
Odoše farizeji i održaše vijeće kako da Isusa uhvate u riječi. Pošalju k njemu svoje učenike s herodovcima da ga upitaju: »Učitelju! Znamo da si istinit te po istini putu Božjem učiš i ne mariš tko je tko jer nisi pristran. Reci nam, dakle, što ti se čini: je li dopušteno dati porez caru ili nije?« Znajući njihovu opakost, reče Isus: »Zašto me iskušavate, licemjeri? Pokažite mi pore­zni novac!« Pružiše mu denar. On ih upita: »Čija je ovo slika i natpis?« Odgovore: »Carev.« Kaže im: »Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ante Vučković: Bogu Božje