Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Dvadeset i druga nedjelja kroz godinu

2. rujna 2018.
 
 
Ulazna pjesma
Smiluj mi se, Gospodine, jer povazdan vapijem k tebi.
Jer ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš, 
pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju.
(Ps 86, 3.5)
 
 
 
Zborna molitva
Silni Bože, što god je dobro, od tebe je.
Usadi nam u srce ljubav prema tebi, umnoži nam vjeru,
odgoji u nama što je dobro i budnim okom čuvaj što si odgojio.
Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, nek nam ova žrtva uvijek donosi blagoslov.
Što nam vanjski znakovi kažu, nek ostvari snaga tvoga Duha.
Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
O kako je velika, Gospode, tvoja dobrota,
koju čuvaš za one koji te se boje.
(Ps 31, 20)
 
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, blagovali smo kruh s nebeskog stola.
Molimo te, po ovoj gozbi ljubavi potakni nam srce 
da ti služimo u svojoj braći. Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje   Pnz 4, 1-2.6-8
Ništa ne nadodajite onome što vam zapovijedam ...
vršite zapovijedi Gospodnje!
 
Čitanje Knjige Ponovljenog zakona

Mojsije reče narodu:
»Sada, Izraele, poslušaj zakone i uredbe kojima vas učim da biste ih vršili i tako poživjeli te unišli i zaposjeli zemlju koju vam daje Gospodin, Bog otaca vaših. Niti što nadodajite onome što vam zapovijedam niti što od toga oduzimljite; vršite zapovijedi Gospodina, Boga svojega, što vam ih dajem. Držite ih i vršite: to će u očima narodâ biti vaša mudrost i vaša razboritost. Kad oni čuju za sve ove zakone, reći će: ’Samo je jedan narod mudar i pametan, a to je ovaj narod veliki.’ Jer koji je to narod tako velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao što je Gospodin, Bog naš, nama kad god ga zazovemo? Koji je to narod tako velik da bi imao zakone i uredbe pravedne kao što je sav ovaj zakon koji danas stavljam pred vas?«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 15, 2-5
Pripjev: Gospodine, tko smije prebivati u šatoru tvome?
 
Onaj samo tko živi čestito,
koji čini pravicu,
i istinu iz srca zbori,
i ne kleveće jezikom.

     Koji bližnjem zla ne nanosi
     i ne sramoti susjeda svoga;
     koji zlikovca prezire,
     a poštuje one što se Gospodina boje.
 
Koji se zaklinje prijatelju,
a ne krši prisege,
i ne daje novca na lihvu,
i ne prima mita protiv nedužna.
 
 
 
Drugo čitanje   Jak 1, 17-18.21b-22.27
Budite vršitelji riječi!
 
Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola

Braćo moja ljubljena: Svaki dobar dar, svaki savršen poklon dozgor je, silazi od Oca svjetlilâ u kome nema promjene ni sjene od mijene. Po svom naumu on nas porodi riječju Istine da budemo prvina neka njegovih stvorova. Sa svom krotkošću primite usađenu riječ koja ima moć spasiti duše vaše. Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe. Bogoljubnost čista i neokaljana jest: zauzimati se za sirote i udovice u njihovoj nevolji, čuvati se neokaljanim od ovoga svijeta.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije Evanđelja   Jak 1,18
Po svom naumu on nas porodi riječju istine
da budemo prvina neka njegovih stvorova.
 
 
 
Evanđelje   Mk 7, 1-8.14-15.21-23
Napustili ste zapovijed Božju...

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Skupe se oko Isusa farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeru­za­lema. I opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku. A fari­zeji i svi Židovi ne jedu ako prije teme­ljito ne ­operu ruke; drže se predaje ­starih. Niti s ­trga što ­jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže: pranje čaša, vrčeva i lonaca. Zato farizeji i pi­smoznanci upitaju Isusa: »Zašto tvoji učenici ne postu­paju po predaji starih, nego nečistih ­ruku blaguju?« A on im reče: »Dobro ­prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa: Ovaj me narod ­usnama časti, a srce mu je ­daleko od mene. Uzalud me štuju naučavajući ­nauke – uredbe ljudske. 
Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.« Tada ponovno dozove mnoštvo i stane govoriti: »Poslušajte me svi i razumijte! Ništa što izvana ulazi u ­čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz ­čovjeka izlazi – to ga onečišćuje. Ta iznutra, iz ­srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ivan Šaško: Srce se čisti rukama ‘prljavim’ od izvršene Riječi