Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Dvadeset i druga nedjelja kroz godinu

3. rujna 2017.
 
 
Ulazna pjesma 
Smiluj mi se, Gospodine, jer povazdan vapijem k tebi.
Jer ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš, 
pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju. (Ps 86, 3.5)
 
 
Zborna molitva
Silni Bože, što god je dobro, od tebe je.
Usadi nam u srce ljubav prema tebi,
umnoži nam vjeru, odgoji u nama što je dobro
i budnim okom čuvaj što si odgojio.
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, nek nam ova žrtva uvijek donosi blagoslov.
Što nam vanjski znakovi kažu, nek ostvari snaga tvoga Duha.
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma 
O kako je velika, Gospode, tvoja dobrota,
koju čuvaš za one koji te se boje. (Ps 31, 20)
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, blagovali smo kruh s nebeskog stola.
Molimo te, po ovoj gozbi ljubavi potakni nam srce
da ti služimo u svojoj braći.
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje    Jr 20, 7-9
Riječ mi Gospodnja postade na ruglo.
 
Čitanje Knjige proroka Jeremije
 
Ti me, Gospodine, zavede, dadoh se zavesti, nadjačao si me i svladao me.
A sada sam svima na podsmijeh iz dana u dan, svatko me ismijava.
Jer kad god progovorim, moram vikati, naviještati moram: »Nasilje! Propast!«
Doista, riječ mi Gospodnja postade na ruglo i podsmijeh povazdan.
I rekoh u sebi: neću više na nj misliti niti ću govoriti u njegovo ime.
Al tad mi u srcu bî kao rasplamtjeli oganj, zapretan u kostima mojim:
uzalud se trudih da izdržim, ne mogoh više.
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 63, 2-6.8-9
Pripjev:   Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!
 
O Bože, ti si Bog moj:
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje,
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
 
     U svetištu sam tebe motrio
     gledajuć ti moć i slavu.
     Ljubav je tvoja bolja od života,
     moje će te usne slaviti.
 
Tako ću te slavit za života,
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita,
hvalit ću te kliktavim ustima.
 
     Ti postade meni pomoć,
     kličem u sjeni krila tvojih.
     Duša se moja k tebi privija,
     desnica me tvoja drži.
 
 
Drugo čitanje   Rim 12, 1-2
Prikažite svoja tijela za žrtvu živu.
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
 
Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovomu svijetu,
nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja    usp. Ef 1, 17-18
Otac Gospodina našega Isusa Krista prosvijetlio nam oči srca
da upoznamo koje li nade u pozivu našemu!
 
 
Evanđelje   Mt 16, 21-27
Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
 
U ono vrijeme:
Poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od sta­rješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.
Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: »Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!« 
Isus se okrene i reče Petru: »Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!«
Tada Isus reče svojim učenicima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Tâ što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.«
Riječ Gospodnja.
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
Ante Vučković: Božji put i sotonske obmane