Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Dvadeset i osma nedjelja kroz godinu

13. listopada 2019.
 
 
Ulazna pjesma 
Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao,
Gospodine, tko će opstati? Al’ u tebe je praštanje,
Bože Izraelov.    (Ps 130, 3-4)
 
 
 
Zborna molitva
Gospodine, nek nas tvoja milost uvijek nadahnjuje i prati
te budemo sveudilj usmjereni na dobro.
Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Primi, Gospodine, molitve i prinose svojih vjernika,
da po ovoj svetoj službi prijeđemo u nebesku slavu.
Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Osiromašiše mogućnici i gladuju,
a koji traže Gospodina ne trpe oskudice. 
(Ps 34, 11)
 
 
 
Popričesna molitva 
Gospodine, ti nas hraniš tijelom i krvlju svoga Sina:
daj da postanemo dionici božanske naravi.
Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje   2Kr 5, 14-17
Naaman se vrati čovjeku Božjem i prizna Gospodina.

Čitanje Druge knjige o Kraljevima

U one dane:
Naaman Sirac siđe i opra se sedam puta u Jordanu, prema riječi Elizeja, čovjeka Božjega; i tijelo mu posta opet kao u malog djeteta – očistio se od svoje gube!
Vrati se on Elizeju sa svom svojom pratnjom, uđe, stade preda nj i reče mu: »Evo, sad znam da nema Boga na svoj zemlji osim u Izraelu. Zato te molim, primi dar od svoga sluge.« Ali on odgovori: »Živoga mi Gospodina, komu služim, ne primam.« Naaman navaljivaše da primi, ali on ne htjede. Tada Naaman reče: »Dobro, kad nećeš. Ali barem dopusti da meni, tvome sluzi, dadu ove zemlje koliko mogu ponijeti dvije mazge. Jer sluga tvoj neće više prinositi pomirnica ni klanica drugim bogovima nego samo Gospodinu.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 98, 1-4

Pripjev: Pred poganima Gospodin obznani spasenje svoje.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.
 
     Gospodin obznani spasenje svoje,
     pred poganima pravednost objavi.
     Spomenu se dobrote i vjernosti
     prema domu Izraelovu.
 
Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.
Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
raduj se, kliči i pjevaj!
 
 
 
Drugo čitanje   2Tim 2, 8-13
Ako ustrajemo, s njime ćemo kraljevati.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju
 
Predragi:
Spominji se Isusa Krista, uskrsla od mrtvih, od potomstva Davidova – po mojem evanđelju. Za nj se ja zlopatim sve do okova, kao zločinac. Ali riječ Božja nije okovana! Stoga sve podnosim radi izabranih, da i oni postignu spasenje, spasenje u Kristu Isusu, zajedno s vječnom slavom. Vjerodostojna je riječ: Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti. Ako ustrajemo, s njime ćemo i kraljevati. Ako ga zaniječemo, i on će zanijekati nas. Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje. Ta ne može sebe zanijekati!
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   1Sol 5, 18
U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas 
volja Božja u Kristu Isusu.
 
 
 
Evanđelje   Lk 17, 11-19
Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Dok je Isus putovao u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje. Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susret deset gubavaca. Zaustave se podaleko i zavape: 
»Isuse, Učitelju, smiluj nam se!« Kad ih Isus ugleda, reče im: »Idite, pokažite se svećenicima!« I dok su išli, očistiše se. Jedan od njih, vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas. Baci se ničice k Isusovim nogama zahvaljujući mu. A to bijaše neki Samarijanac. Nato Isus primijeti: »Zar se ne očistiše dese­torica? A gdje su ona devetorica? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca?« A njemu reče: »Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ivica Raguž: Da se malo nasmijemo