Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Dvadeset i peta nedjelja kroz godinu

22. rujna 2019.
 
 
Ulazna pjesma
Ja sam spasenje naroda, govori Gospodin.
Iz koje god nevolje zavape k meni, ja ću ih uslišiti,
i bit ću Bog njihov zauvijek.
 
 
 
Zborna molitva
Bože, sav si svoj zakon sveo na ljubav prema tebi i bližnjemu.
Daj da vršimo tvoje zapovijedi i postignemo vječni život.
Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, primi darove svoga naroda da nebeskim otajstvima
postignemo što vjerom i djelom ispovijedamo. Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Naredbe si svoje dao da se brižno čuvaju.
O, kad bi čvrsti bili putovi moji da tvoja čuvam pravila! 
(Ps 119, 4-5)
 
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, ti nas hraniš svojim otajstvima.
Odgajaj nas neprestano uredbama svoga milosrđa
da plodove otkupljenja donosimo i u otajstvima i u vladanju.
Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje   Am 8, 4-7
Protiv onih koji kupuju siromaha za novac.
 
Čitanje Knjige proroka Amosa

Slušajte ovo, vi što gazite potrebnika
i satirete uboge u zemlji! 
Kažete: »Kad li će mlađak proći 
da prodamo žito,
i subota da tržimo pšenicu? 
Smanjit ćemo efu, povećati šekel 
da varamo krivim mjerama, 
da kupimo siromaha za srebro, 
potrebita za sandale 
i da prodajemo otražak pod žito.« 
Zakle se Gospodin ponosom Jakovljevim: 
»Dovijeka ne ću zaboraviti 
nijednoga djela vašega.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 113, 1-2.4-8
 
Pripjev:   Hvalite Gospodina koji iz gliba vadi siromaha.
 
Hvalite, sluge Gospodnje,
hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje
sada i dovijeka!
 
     Uzvišen je Gospodin nad sve narode,
     slava njegova nebesa nadvisuje.
     Tko je kao Gospodin, Bog naš,
     koji u visinama stoluje
     i gleda odozgo nebo i zemlju?
 
Podiže iz prašine uboga,
iz gliba vadi siromaha 
da ga posadi s prvacima,
s prvacima svoga naroda.
 
 
 
Drugo čitanje   1Tim 2, 1-8
Neka se obavljaju prošnje za sve ljude Bogu, koji hoće da se svi ljudi spase.
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju
 
Predragi: preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti. To je dobro i ugodno pred spasiteljem našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spase i ­dođu do spoznanja istine. Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus, koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je u svoje vrijeme dano svjedočanstvo, za koje sam ja postavljen propovjednikom i apostolom – istinu govorim, ne lažem – učiteljem narodâ u vjeri i istini. Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   2Kor 8, 9
Isus Krist, premda bogat, posta siromašan, 
da se vi njegovim siromaštvom obogatite.
 
 
 
Evanđelje   Lk 16, 1-13
Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
 
U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima: »Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: ’Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!’ Nato upravitelj reče u sebi: ’Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. Znam što ću da me prime u svoje kuće kad ­budem maknut s uprave.’ I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: ’­Koliko duguješ gospodaru mojemu?’ On reče: ’Sto ­bata ulja.’ A on će mu: ’Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.’ Zatim reče drugomu: ’A ti, koliko ti duguješ?’ On odgovori: ’Sto korâ pšenice.’ Kaže mu: ’Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.’ I pohvali go­spodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti. 
I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore. Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam ­vaše dati? Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Darko Tepert: Mir i razdjeljenje