Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Dvadeset i peta nedjelja kroz godinu

24. rujna 2017.
 
 
Ulazna pjesma
Ja sam spasenje naroda, govori Gospodin.
Iz koje god nevolje zavape k meni,
ja ću ih uslišiti, i bit ću Bog njihov zauvijek.
 
 
Zborna molitva
Bože, sav si svoj zakon sveo na ljubav prema tebi i bližnjemu.
Daj da vršimo tvoje zapovijedi i postignemo vječni život.
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, primi darove svoga naroda
da nebeskim otajstvima postignemo
što vjerom i djelom ispovijedamo.
Po Kristu.
 
 
Pričesna molitva
Naredbe si svoje dao da se brižno čuvaju.
O, kad bi čvrsti bili putovi moji da tvoja čuvam pravila!
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, ti nas hraniš svojim otajstvima.
Odgajaj nas neprestano uredbama svoga milosrđa
da plodove otkupljenja donosimo i u otajstvima i u vladanju.
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Iz 55, 6-9
Misli vaše nisu moje misli.
 
Čitanje Knjige proroka Izaije
 
Tražite Gospodina dok se može naći, 
zovite ga dok je blizu! 
Nek bezbožnik put svoj ostavi, 
a zlikovac naume svoje. 
Nek se vrati Gospodinu 
koji će mu se smilovati, 
k Bogu našem 
jer je velikodušan u praštanju. 
Jer moje misli nisu vaše misli 
i puti moji nisu vaši puti, govori Gospodin. 
Visoko je iznad zemlje nebo: 
tako su visoko puti moji iznad vaših putova, 
i misli moje iznad vaših misli.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pripjevni psalam   Ps 145, 2-3.8-9.17-18
Pripjev:  Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju.
 
Svaki ću dan tebe slaviti,
ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.
Velik je Gospodin i svake hvale dostojan,
nedokučiva je veličina njegova!
 
     Milostiv je i milosrdan Gospodin,
     spor na srdžbu, bogat dobrotom.
     Gospodin je dobar svima,
     milosrdan svim djelima svojim.
 
Pravedan si, Gospodine,
na svim putovima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju,
svima koji ga zazivaju iskreno.
 
 
Drugo čitanje    Fil 1, 20c-24.27a
Meni je živjeti Krist.
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima
 
Braćo:
Krist će se uzveličati u mome tijelu, bilo životom, bilo smrću. Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak! 
A ako mi živjeti u tijelu omogućuje plodno djelovanje, što da odaberem? Ne znam! Pritiješnjen sam od ovoga dvoga: 
želja mi je otići i s Kristom biti jer to je mnogo, mnogo bolje; ali ostati u tijelu potrebnije je poradi vas. Samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja   usp. Dj 16, 14b
Otvori, Gospodine, srce naše
da se priklonimo riječima Sina tvoga!
 
 
Evanđelje   Mt 20, 1-16a
Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?
 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu:
»Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe 
i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni pa i njima reče: ’Idite i vi u moj vinograd pa što bude pravo, dat ću vam.’ I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako. A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: ’Zašto ovdje stojite vazdan besposleni?’ Kažu mu: ’Jer nas nitko ne najmi.’ Reče im: ’Idite i vi u vinograd.’
Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: ’Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih.’ Dođu tako oni od jedanaeste ure i prime po denar. Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: ’Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu te­go­bu dana i žegu.’ Nato on odgovori jednomu od njih: ’Prijate­lju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu po­sljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?’ Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
Slavko Slišković: Božje misli i naši putovi