Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Dvadeset i prva nedjelja kroz godinu

26. kolovoza 2018.
 
 
 
Ulazna pjesma
Prigni uho svoje, Gospodine, i usliši me, 
spasi slugu svoga koji se uzda u te!
Smiluj mi se, Gospode,
jer povazdan vapijem k tebi.   (Ps 86, 1-3)
 
 
 
Zborna molitva
Bože, ti ujedinjuješ srca vjernih da isto hoće i za istim teže. 
Daj narodu svome da ljubi što ti zapovijedaš i želi što ti obećavaš
te u nestalnosti zemaljskog života onamo smjera naše srce
gdje su prave radosti.  Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, jedinom žrtvom svoga Sina stekao si novi narod.
Molimo te, daruj svojoj Crkvi jedinstvo i mir. Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Tko jede moje tijelo, i pije moju krv,
ima život vječni, i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan,
govori Gospodin.   (Iv 6, 55)
 
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, izliječi nas potpuno svojim milosnim djelovanjem. 
Stvori nam novo srce da uvijek činimo što je tebi milo. Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje   Jš 24, 1-2a.15-17.18b
Služit ćemo Gospodinu jer on je Bog naš.
 
Čitanje Knjige o Jošui

U one dane: Jošua sabra sva plemena Izraelova u Šekem; i sazva starješine Izraelove, glavare, suce i upravitelje njihove i oni sta­doše pred Bogom. Tada reče Jošua svemu narodu: »Ako vam se ne sviđa služiti Gospodinu, onda danas izaberite kome ćete služiti: možda bogovima kojima su služili vaši oci s onu stranu Rijeke ili bogovima Amorejaca u čijoj zemlji sada prebivate. Ja i moj dom služit ćemo Gospodinu.« 
Narod odgovori: »Daleko neka je od nas da ostavimo Gospodina, a služimo drugim bogovima. Gospodin, Bog naš, izveo je nas i naše oce iz Egipta, iz doma robovanja, i on je pred našim očima učinio velika čudesa i čuvao nas cijelim putem kojim smo išli i među svim narodima kroz koje smo prolazili. I mi ćemo služiti Gospodinu jer on je Bog naš.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 34, 2-3.16-23

Pripjev: Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin!

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba,
njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
Nek se Gospodinom duša moja hvali,
nek čuju ponizni i nek se raduju!
 
     Oči Gospodnje gledaju pravedne,
     uši mu slušaju vapaje njihove.
     Lice se Gospodnje okreće protiv zločinaca
     da im spomen zatre na zemlji.
 
Pravednici zazivaju i Gospodin ih čuje,
izbavlja ih iz svih tjeskoba.
Blizu je Gospodin onima koji su skršena srca,
a klonule duše spasava.
 
     Mnoge nevolje ima pravednik,
     ali ga Gospodin iz svih izbavlja.
     On čuva sve kosti njegove:
     ni jedna mu se neće slomiti.
 
 
 
Drugo čitanje   Ef 5, 21-32
Otajstvo je to veliko – Krista i Crkve.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
 
Braćo:
Podložni budite jedni drugima u ­strahu Kristovu! Žene svojim muževima kao Go­spo­dinu! Jer muž je glava žene kao i Krist glava Crkve – On, spasitelj Tijela. Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu! Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane. Tako treba da i muževi ­ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. Ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i njeguje kao i Krist Crkvu. Doista, mi smo udovi njegova tijela! Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; dvoje njih bit će jedno tijelo. Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije Evanđelja   usp. Iv 6, 63c.68c
Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život; 
ti imaš riječi života vječnoga!
 
 
 
Evanđelje   Iv 6, 60-69
Kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga!
 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
 
U ono vrijeme: Mnogi od Isusovih učenika rekoše: »Tvrda je to besjeda! Tko je može slušati?« A Isus, znajući sam od sebe da njegovi učenici zbog toga mrmljaju, reče im: 
»Zar vas to sablažnjava? A što ako vidite Sina Čovječjega kako uzlazi onamo gdje je prije bio? Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio duh su i život su. A ipak, ima ih među vama koji ne vjeruju.« Jer znao je Isus od početka koji su oni što ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati. I doda: »Zato sam vam i rekao 
da nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od Oca.«
Otada mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime. Reče stoga Isus dvanaestorici: »Da možda i vi ne kanite otići?« Odgovori mu Šimun Petar: »Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! I mi vjerujemo i znamo: ti si Svetac Božji.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
 
Ivica Raguž: »I ostade s malo njih«