Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Dvadeset i prva nedjelja kroz godinu

27. kolovoza 2017.
 
 
Ulazna pjesma 
Prigni uho svoje, Gospodine, i usliši me,
spasi slugu svoga koji se uzda u te!
Smiluj mi se, Gospode,
jer povazdan vapijem k tebi.   (Ps 86, 1-3)
 
 
Zborna molitva
Bože, ti ujedinjuješ srca vjernih da isto hoće i za istim teže.
Daj narodu svome da ljubi što ti zapovijedaš i želi što ti obećavaš
te u nestalnosti zemaljskog života onamo smjera naše srce gdje su prave radosti. Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, jedinom žrtvom svoga Sina stekao si novi narod.
Molimo te, daruj svojoj Crkvi jedinstvo i mir.
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma 
Zemlja se nasićuje plodom ruku tvojih, Gospodine,
da izvede kruh iz zemlje i vino što razvedruje srce čovječje.   (Ps 104, 13-15)
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, izliječi nas potpuno svojim milosnim djelovanjem. 
Stvori nam novo srce da uvijek činimo što je tebi milo. Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Iz 22,19-23
Metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove.
 
Čitanje Knjige proroka Izaije
 
Ovo govori Gospodin Šibni, upravitelju dvora:
»Lišit ću te tvoje službe 
i otjerati s tvog mjesta; 
i u onaj dan pozvat ću svoga slugu Elijakima, sina Hilkijina. 
Obući ću mu tvoju haljinu, 
tvojim ću ga pojasom opasati, 
tvoju ću mu vlast predati u ruke 
te će biti otac žiteljima jeruzalemskim 
i kući Judinoj. 
Metnut ću mu na pleća 
ključ od kuće Davidove: 
kad otvori, nitko neće zatvoriti, 
kad zatvori, nitko neće otvoriti.
Kao klin zabit ću ga na tvrdu mjestu;
i postat će prijesto slave
domu oca svojega.«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 138,1-3.6.8bc 
Pripjev: Gospodine, vječna je ljubav tvoja: djelo ruku svojih ne zapusti!
 
Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca
jer si čuo riječi mojih usta.
Pred licem anđelâ pjevam tebi,
bacam se nice prema svetom hramu tvojemu.
 
    Zahvaljujem imenu tvojem
    za tvoju dobrotu i vjernost,
    Kad sam te zazvao, uslišio si me,
    dušu si moju pokrijepio.
 
Zaista, uzvišen je Gospodin,
ali gleda na ponizna,
a oholicu izdaleka poznaje.
Gospodine, vječna je ljubav tvoja:
djelo ruku svojih ne zapusti!
 
 
Drugo čitanje   Rim 11, 33-36
Sve je od njega i po njemu i za njega!
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
 
O dubino bogatstva, 
i mudrosti,
i spoznanja Božjega! 
Kako li su nedokučivi sudovi 
i neistraživi putovi njegovi! 
Doista, tko spozna misao Gospodnju,
tko li mu bî savjetnikom?
Ili: tko ga darom preteče
da bi mu se uzvratiti moralo? 
Jer sve je od njega i po njemu i za njega!
Njemu slava u vjekove! Amen.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja    Mt 16,18
Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju
i vrata paklena neće je nadvladati.
 
 
Evanđelje    Mt 16,13-20
Ti si Petar-Stijena. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
 
U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike: »Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?« Oni rekoše: »Jedni da je Ivan Krsti­telj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.«
Kaže im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Šimun Petar prihvati i reče: »Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.« Nato Isus reče njemu: »Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.«
Tada zaprijeti učenicima neka nikomu ne reknu da je on Krist.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
A. Vučković: Krist i njegova Crkva