Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Dvadeset i sedma nedjelja kroz godinu

6. listopada 2019.
 
 
Ulazna pjesma 
Sve je, Gospodine, u tvojoj volji, nitko joj se ne može oprijeti.
Ti si sve stvorio, nebo i zemlju, cijeli svemir, ti si Gospodar svega.
(Est 13, 9.10-11)
 
 
 
Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, bolji si nego što zaslužujemo i želimo.
Budi nam milosrdan: otpusti grijehe kojih se savjest plaši,
a daruj i ono što ne umijemo moliti. Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, primi žrtvu koju si ustanovio.
Otkupi nas i posveti otajstvima, 
što ih dužnim poštovanjem slavimo. 
Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Dobar je Gospodin svima što se u nj uzdaju,
duši koja ga traži.   (Tuž 3, 25)
 
 
 
Popričesna molitva
Svemogući Bože, daj da se opojeni
i nahranjeni ovim otajstvima preobrazimo
u ono što smo primili. Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje   Hab 1, 2-3; 2,2-4
Pravednik će od svoje vjere živjeti.

Čitanje Knjige proroka Habakuka

»Dokle ću, Gospodine, zapomagati, 
a da ti ne čuješ? 
Vikati k tebi ’Nasilje!’ a da ti ne spasiš? 
Zašto puštaš da gledam nepravdu, 
zašto gledaš ugnjetavanje? 
Pljačka je i nasilje preda mnom. 
Raspra je, razmirica bjesni!« 
Tada Gospodin odgovori i reče: 
»Zapiši viđenje, ureži ga na pločice 
da ga čitač lako čita. 
Jer ovo je viđenje za svoje vrijeme: 
ispunjenju teži, ne vara; 
ako stiže polako, čekaj, 
jer odista će doći i ne će zakasniti! 
Gle: propada onaj čija duša nije pravedna, 
a pravednik živi od svoje vjere.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam    Ps 95, 1-2.6-9

Pripjev:   O da danas glas Gospodnji poslušate, ne budite srca tvrda!
 
Dođite, kličimo Gospodinu,
uzvikujmo Hridi, spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama,
kličimo mu u pjesmama!
 
     Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,
     poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
     Jer on je Bog naš,
     a mi narod paše njegove,
     ovce što on ih čuva.
 
O da danas glas mu poslušate:
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi,
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši,
iskušavahu me premda vidješe djela moja.«
 
 
 
Drugo čitanje   2Tim 1, 6-8.13-14
Ne stidi se svjedočanstva za Gospodina našega.
 
Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju
 
Predragi: Podsjećam te: 
raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi po polaganju mojih ruku. Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora. Ne stidi se stoga svjedočanstva za Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova. Nego zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje, po snazi Božjoj. Uzorom neka ti budu zdrave riječi koje si od mene čuo u vjeri i ljubavi u Kristu Isusu. Lijepi poklad čuvaj po Duhu Svetom koji prebiva u nama.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   1Pt 1, 25
Riječ Gospodnja ostaje dovijeka;
ta pak riječ jest evanđelje koje vam je naviješteno.
 
 
 
Evanđelje   Lk 17, 5-10
O da imate vjere!
 
Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme:
Apostoli rekoše Gospodinu: »Umnoži nam vjeru!« Gospodin im odvrati: »Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: ’Iščupaj se s korije­nom i presadi se u more!’ I on bi vas poslušao.« »Tko će to od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru, koji se vrati s polja: ’Dođi brzo i sjedni za stol?’ Ne će li mu naprotiv reći: ’Pripravi što ću večerati pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti?’ Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naređeno? Tako i vi: kad izvršite sve što vam je naređeno, recite: ’Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!’«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ante Vučković: Umnoži nam vjeru