Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Dvadeset i sedma nedjelja kroz godinu

4. listopada 2020.
 
Ulazna pjesma 
Sve je, Gospodine, u tvojoj volji, nitko joj se ne može oprijeti.
Ti si sve stvorio, nebo i zemlju, cijeli svemir, ti si Gospodar svega.
(Est 13, 9-11)
 
 
Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, bolji si nego što zaslužujemo i želimo.
Budi nam milosrdan: otpusti grijehe kojih se savjest plaši,
a daruj i ono što ne umijemo moliti. Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, primi žrtvu koju si ustanovio. 
Otkupi nas i posveti otajstvima,
što ih dužnim poštovanjem slavimo. 
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma 
Dobar je Gospodin svima što se u nj uzdaju,
duši koja ga traži.   (Tuž 3, 25)
 
 
Popričesna molitva
Svemogući Bože,
daj da se opojeni i nahranjeni ovim otaj­stvima pre­obrazimo 
u ono što smo primili. Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje    Iz 5, 1-7
Vinograd Gospodina nad vojskama dom je Izraelov.
 
Čitanje Knjige proroka Izaije

Zapjevat ću svojemu dragome pjesmu svog ljubljenog njegovu vinogradu. Moj je dragi imao vinograd na brežuljku rodnome. Okopa ga, iskrči kamenje, posadi ga lozom plemenitom. Posred njega kulu on podiže i u nj tijesak metnu. Nadaše se da će uroditi grožđem, a on izrodi vinjagu. Sad, žitelji jeruzalemski i ljudi Judejci, presudite izmeđ ­mene i vinograda mojega. Što još mogoh ­učiniti za svoj vinograd pa da nisam učinio? ­Nadah se da će uroditi grožđem, zašto vinjagu izrodi? No sad ću vam reći što ću ­učiniti od svog vinograda: plot ću mu soriti da ga ­opustoše, zidinu razvaliti da ga izgaze. U pustoš ću ga obratiti, ni obrezana ni okopana, nek u drač i trnje sav zaraste; zabranit ću oblacima da dažde nad njime.Vinograd Gospodina nad vojskama dom je Izraelov; izabrani nasad njegov ljudi Judejci. Nadao se pravdi, a eto nepravde, nadao se pravičnosti, a eto vapaja.
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 80, 9.12-16.19-20 

Pripjev:  Vinograd Gospodnji dom je Izraelov.

Ti prenese čokot iz Egipta,
pogane istjera, a njega zasadi.
Mladice svoje ispruži do mora
i svoje ogranke do Rijeke.
 
Zašto si mu srušio ogradu
da ga beru svi što putem prolaze,
da ga pustoši vepar iz šume,
da ga pasu poljske zvijeri?
 
Vrati se, Bože nad vojskama,
pogledaj s neba i vidi,
obiđi ovaj vinograd:
zakrili nasad desnice svoje,
sina kog za se odgoji!
 
Nećemo se više odmetnuti od tebe;
poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje.
Gospodine, Bože nad vojskama, obnovi nas,
razvedri lice svoje i spasi nas!
 
 
Drugo čitanje    Fil 4, 6-9
To činite i Bog mira bit će s vama!

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo! Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala – to nek vam je na srcu! Što ste naučili, i primili, i čuli, i vidjeli na meni – to činite i Bog mira bit će s vama!
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja   usp. Iv 15,16
Ja vas izabrah iz svijeta da idete i rod donosite
i rod vaš da ostane, govori Gospodin.
 
 
Evanđelje   Mt 21, 33-43
Vinograd će iznajmiti drugim vinogradarima.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 
 
U ono vrijeme: Reče Isus glavarima sveće­ni­čkim i starješinama narodnim: »Drugu pri­spodobu čujte! Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ­ogradom, iskopa 
u njemu tijesak i podiže kulu pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo ­vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vino­gradari pograbe njegove sluge pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a trećega kamenovaše. I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali oni i s njima postupiše jednako. Naposljetku posla k njima sina svoga misle­ći: ‘Poštovat će mog sina.’ Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom: ‘Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i imat ­ćemo baštinu njegovu!’ I pograbe ga, izbace iz vi­no­grada i ubiju. 
Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima?« Kažu mu: »Opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima što će mu davati urod u svoje vrijeme.« Kaže im Isus: »Zar nikada niste čitali u Pismi­ma: Kamen što ga odbaciše ­graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo – kakvo čudo u očima našim! Zato će se – kažem vam – oduzeti od vas kraljevstvo ­Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove!«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
BIBLIJSKO TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ivica Raguž. Svete prijetnje