Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu

1. listopada 2017.

Ulazna pjesma
Sve što si poslao na nas, sve što si nam učinio,
Gospodine, pravedno si učinio. Nismo čuvali naredbe tvoje,
ali proslavi ime svoje, Gospodine:
postupaj s nama po blagosti svojoj, 
po velikoj ljubavi svojoj!  (Dn 3, 31.29-30.43.42)

 

 

Zborna molitva
Bože, ti svoju svemoć očituješ  najviše praštanjem i milosrđem.
Budi nam uvijek milostiv da težimo za obećanim dobrima i uđemo u vječno zajedništvo 
s tobom.
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Milosrdni Bože, nek ti ovaj naš prinos bude drag
da nam otvori izvor svakog blagoslova.
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma 
Po ovom smo upoznali ljubav: 
on je za nas položio život svoj, pa smo 
i mi dužni živote položiti za braću.  (1Iv 3, 16)
 
 
Popričesna molitva
Bože, ovim otajstvom naviještamo smrt Go­spo­d­nju.
Obnovi nam duh i tijelo da spremno prihva­timo trpljenje s Kristom
te budemo njegovi subaštinici u slavi. 
Koji živi.
 
 
Prvo čitanje   Ez 18, 25-28
Ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti, živjet će i neće umrijeti.
 
Čitanje Knjige proroka Ezekiela
 
Ovo govori Gospodin:  
»Vi velite: ‘Put Gospodnji nije pravedan!’ Čuj, dome Izraelov: Moj put da nije pravedan? Nisu li vaši putovi nepravedni? Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, pa zbog toga umre, umrijet će zbog nepravde što je počini. 
A ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti što je bijaše činio, pa stane vršiti moje pravo i pravicu, živjet će i neće umrije­ti. Jer je uvidio i odvratio se od svojih 
nedjela što ih bijaše počinio, živjet će i neće umrijeti.«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 25, 4b-9
Pripjev:  Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti!
 
Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me
jer ti si Bog, moj Spasitelj.
 
    Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
    i ljubavi svoje dovijeka.
    Spomeni me se po svojoj ljubavi –
    radi dobrote svoje, Gospodine!
 
Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.
 
 
Drugo čitanje   Fil 2, 1-11
Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu.
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima
 
Braćo: 
Ima li u Kristu kakve utjehe, 
ima li kakva ljubazna bodrenja, 
ima li kakva zajedništva Duha, 
ima li kakva srca i samilosti, 
ispunite me radošću: 
složni budite, istu ljubav njegujte, 
jednodušni, jedne misli budite; 
nikakvo suparništvo ni umišljenost, 
nego – u poniznosti jedni druge 
smatrajte višima od sebe; 
ne starajte se samo svaki za svoje, 
nego i za ono što se tiče drugih! 
Neka u vama bude isto mišljenje 
kao i u Kristu Isusu:
On, trajni lik Božji, nije se kao plijena 
držao svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe »oplijeni« uzevši lik sluge,
postavši ljudima sličan; 
obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, 
poslušan do smrti, smrti na križu.
Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime,
ime nad svakim imenom, 
da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnikâ i podzemnikâ.
I svaki će jezik priznati:
»Isus Krist jest Gospodin!« –
na slavu Boga Oca.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja    Iv 10, 27
Ovce moje slušaju glas moj, govori Gospodin, 
ja ih poznajem i one idu za mnom.
 
 
Evanđelje   Mt 21, 28-32
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeni­čkim i starješinama narodnim: »Što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: ‘Sinko, hajde danas na posao u vinograd!’ On odgovori: ‘Neću!’ No poslije se predomisli i ode. Priđe i dru­gomu pa mu reče isto tako. A on odgovori: ‘Evo me, gospodaru!’ i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu?« Kažu: »Onaj prvi.« Nato će im Isus: »Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Bo­žje! Doista, Ivan dođe k vama putem prave­dnosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete.«
Riječ Gospodnja.
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
Ivica Raguž: Vjera i osjećaji