Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Dvadeset i treća nedjelja kroz godinu

8. rujna 2019.
 
 
Ulazna pjesma 
Pravedan si, Gospodine, i pravi su sudovi tvoji:
učini sluzi svom po svojoj dobroti.
(Ps 119, 137.124)
 
 
 
Zborna molitva
Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje.
Pogledaj svoje si­nove i kćeri koji u Krista vjeruju.
Udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu. Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Bože, izvore pobožnosti i mira.
Molimo te da ovom žrtvom tebe iskreno štujemo,
a pričešću tvoga otajstva postignemo međusobnu
vjernost i jedinstvo. Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Kao što košuta žudi za izvor-vodom,
tako duša moje čezne za tobom;
žedna mi je duša Boga, Boga živoga.
(Ps 42, 2-3)
 
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, svojom riječju i svojim jelom daješ nam hranu i život. 
Daj da rastemo u ljubavi po tim dragocjenim darovima
te zaslužimo vječno zajedništvo s tvojim Sinom, Isusom Kristom. Koji živi.
 
 
 
Prvo čitanje   Mudr 9, 13-18b
Tko će se domisliti što hoće Gospodin?

Čitanje Knjige Mudrosti

Tko od ljudi može spoznati Božju namisao i tko će se domisliti što hoće Gospodin? Plašljive su misli smrtnika i nestalne su naše namisli. Jer propadljivo tijelo tlači dušu 
i ovaj zemljani šator pritiskuje um bremenit mislima. Mi jedva nagađamo što je na zemlji i s mukom spoznajemo i ono što je u našim rukama: a što je na nebu, tko će istražiti? Tko bi doznao tvoju volju da ti nisi dao mudrosti i da s visine nisi poslao Duha ­svoga svetoga? Samo tako su se poravnale staze ljudima na zemlji i samo su tako naučili ljudi što je tebi milo i spasili se tvojom mudrošću.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 90, 3-6.12-14.17

Pripjev:  Gospodine, ti nam bijaše okrilje od koljena do koljena.
 
Smrtnike u prah vraćaš
i veliš: »Vratite se, sinovi ljudski!«
Jer je tisuću godina u očima tvojim
ko jučerašnji dan koji je minuo 
i kao straža noćna.
 
     Razgoniš ih ko jutarnji san,
     kao trava su što se zeleni:
     jutrom cvate i sva se zeleni,
     a uvečer već se suši i vene.
 
Nauči nas dane naše brojiti
da steknemo mudro srce.
Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš?
Milostiv budi slugama svojim!
 
     Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim
     da kličemo i da se veselimo u sve dane!
     Dobrota Gospodina, Boga našega,
     nek bude nad nama!
     Daj da nam uspije djelo naših ruku,
     djelo ruku naših nek uspije!
 
 
 
Drugo čitanje   Flm 9b-10.12-17
Primi ga, ne kao roba, nego kao ljubljenoga brata.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filemonu
 
Predragi: Ja, Pavao, starac, a sada i sužanj Krista Isusa, molim te za svoje dijete koje rodih u okovima, za Onezima, negda tebi nekorisna, a sada i tebi i meni veoma korisna. Šaljem ti ga – njega, srce svoje. Htjedoh ga zadržati kod sebe da mi mjesto tebe posluži u okovima evanđelja. Ali ne htjedoh preko tvoje volje da ne bi tvoja dobrota bila od nevolje, nego od dobre volje. Možda baš zato bî za čas odijeljen da ga dobiješ zauvijek – ne kao roba, nego više od roba, kao brata ljubljenoga, osobito meni, a koliko više tebi, i po tijelu i po Gospodinu. Smatraš li me dakle drugom, primi ga kao mene.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   Ps 119, 135
Licem svojim obasjaj slugu svoga
i nauči me pravilima svojim.
 
 
 
Evanđelje   Lk 14, 25-33
Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
 
U ono vrijeme: S Isusom je putovalo silno mnoštvo. On se okrene i reče im: »Dođe li tko k meni, a ne mrzi svog oca i majku, ­ženu i djecu, braću i sestre, pa i sam svoj život, ne može biti moj učenik! I tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik! Tko od vas, nakan graditi kulu, neće prije sjesti i proračunati troškove ima li čime dovršiti: da ga ne bi – pošto već postavi te­melj, a ne mogne dovršiti – počeli ismjehi­vati svi koji to vide: ’Ovaj čovjek poče graditi, a ne može dovršiti!’ Ili koji kralj kad polazi da se zarati s drugim kraljem, neće prije sjesti i promisliti može li s deset tisuća ­presresti onoga koji na nj dolazi s dvadeset tisuća? Ako ne može, dok je onaj još daleko, poslat će poslanstvo da zaište mir. Tako dakle nijedan od vas koji se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMATRANJE
Ante Vučković: Ljubav i mržnja