Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Dvadeset i treća nedjelja kroz godinu

10. rujna 2017.
 
 
Ulazna pjesma 
Pravedan si, Gospodine, i pravi su sudovi tvoji:
učini sluzi svom po svojoj dobroti.  (Ps 119, 137.124)
 
 
Zborna molitva
Bože, od tebe nam je spa­senje i posinjenje.
Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Krista vjeruju.
Udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu. Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Bože, izvore pobožnosti i mira.
Molimo te, da ovom žrtvom tebe iskreno štujemo,
a pričešću tvoga otajstva postignemo međusobnu vjernost i jedinstvo.
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma 
Kao što košuta žudi za izvor-vodom,
tako duša moja čezne za tobom;
žedna mi je duša Boga, Boga živoga.
(Ps 42, 2-3)
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, svojom riječju i svojim jelom daješ nam hranu i život.
Daj da rastemo u ljubavi po tim dragocjenim darovima
te zaslužimo vječno zajedništvo s tvojim Sinom, Isusom Kristom.
Koji živi.
 
 
Prvo čitanje   Ez 33, 7-9
Ako bezbožnika ne opomeneš, krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke.
 
Čitanje Knjige proroka Ezekiela
 
Ovo govori Gospodin:
»Tebe sam, sine čovječji,
postavio za stražara domu Izraelovu:
kad čuješ riječ iz mojih usta, 
opomeni ih u moje ime. 
Reknem li bezbožniku: 
'Bezbožniče,umrijet ćeš!’ – 
– a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se vrati od svojega 
zloga puta, bezbožnik će umrijeti 
zbog svojega grijeha, 
ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke. 
Ali ako bezbožnika opomeneš 
da se vrati od svojega zloga puta, 
a on se ne vrati sa svojega puta
on će umrijeti zbog svojega grijeha,
a ti si spasio život svoj.«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 95, 1-2.6-9
Pripjev:  O da danas glas Gospodnji poslušate, ne budite srca tvrda!
 
Dođite, kličimo Gospodinu,
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama,
kličimo mu u pjesmama!
 
     Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,
     poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
     Jer on je Bog naš, a mi narod paše njegove,
     ovce što on ih čuva.
 
O da danas glas mu poslušate:
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi,
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši,
iskušavahu me premda vidješe djela moja.«
 
 
Drugo čitanje   Rim 13, 8-10
Ispunjenje Zakona jest ljubav.
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
 
Braćo: 
Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. 
Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon. Uistinu: Ne čini preljuba! Ne ubij! 
Ne ukradi! Ne poželi! I ima li koja druga zapovijed, sažeta je u ovoj riječi: 
Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Ljubav bližnjemu zla ne čini. 
Punina dakle Zakona jest ljubav.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja   2Kor 5, 19
Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio 
i položio u nas riječ pomirenja.
 
 
Evanđelje   Mt 18, 15-20
Ako te posluša, stekao si brata.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.
Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. 
Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
Ivan šaško: